Kies een locatie

Online

  Kies een startdatum

  02-10-2024
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 2.595,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden. De prijs kan verschillen per locatie en startdatum.

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij de VGCt, FGzPt, VSR en NIP/NVO

   Duur

   De 100-urige basisopleiding is verdeeld in een inleiding van 30 uur en een verdieping van 70 uur.

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Inleidend deel (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur)

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Basis CGt

   Forta Opleidingen biedt verschillende basisopleidingen aan.

   Dit is de Basisopleidingen Cognitieve Gedragstherapie.

   Daarnaast hebben we ook onderstaande varianten:

   Basisopleiding CGt – met aandacht voor Ernstige Psychiatrische Aandoeningen.
   Basisopleiding CGt – Kind & Jeugd
   Basisopleiding CGt – Kind & Jeugd (Blended)

   Uitgangspunten

   De opleiding is gericht op de directe toepassing van cognitieve gedragstherapie in de klinische praktijk. De basis van het denken en doen van de cognitieve gedragstherapie wordt aangereikt en verdiept. De belangrijkste methoden en technieken komen aan de orde en worden geoefend tot en met het uitvoeren van evidence-based behandelingen voor de belangrijkste klachtengebieden van een ambulante psychologie praktijk. De docenten zijn supervisoren uit de klinische praktijk en de leermethoden en werkvormen zijn gebaseerd op jarenlange onderwijservaringen. De basisopleiding cognitieve gedragstherapie van totaal 100 uur is opgebouwd uit een inleidend deel (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

   Doel & methode

   In deze opleiding krijgen deelnemers kennis en vaardigheden aangereikt met betrekking tot het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces. Het doel van deze opleiding is het aanleren van algemene vaardigheden voor de beginnende cognitieve gedragstherapeut en het toepassen van de belangrijkste CGt-technieken voor de meest voorkomende klachtgebieden binnen een algemene poli psychologie. De basisbegrippen uit de cognitieve gedragstherapie leer je door het bestuderen van de theoretische achtergronden, interactieve bespreking van de leerstof en door oefeningen in de les en in de praktijk. Tijdens de bijeenkomsten oefen je onder andere met het maken van analyses van het probleem. Je leert hoe je functie- en betekenisanalyses kunt maken en hoe je de historische en sociale context van de cliënt uitvraagt en visualiseert (holistische theorie). Op basis van deze analyses stel je behandelplannen op en leer je hoe je deze kunt evalueren. Je oefent met houdingen en technieken zoals: psycho-educatie, bewaken van het therapieproces en sessies, geven van opdrachten, motiveren, cognitieve therapie en lastige cliënt-interacties. Deze algemene vaardigheden komen vervolgens steeds weer aan de orde als rode draad wanneer de specifieke stoornissen worden behandeld. De opleiding geeft kennis over de meest voorkomende klinische beelden van een algemene poli. Op systematische wijze maak je kennis met de methoden en interventies gericht op stoornissen zoals depressie, angststoornissen, trauma, impulscontrole problemen en suïcidaliteit. Binnen iedere les oefen je één à twee specifieke behandeltechnieken onder andere door demonstraties, rollenspellen en opdrachten. Tijdens de praktische oefeningen staat het cognitief gedragstherapeutisch proces en de therapeutische relatie centraal.

   Bij succesvolle afronding van de opleiding is men in staat om de belangrijkste technieken van de cognitieve gedragstherapie (onder supervisie) toe te passen in de behandeling van cliënten.

   Doelgroep

   • Universitair opgeleide hulpverleners zoals psychologen, pedagogen, orthopedagogen, verpleegkundig specialisten en artsen. In het geval van verpleegkundig specialisten moet je aantonen dat de vakken psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden onderdeel van je vooropleiding zijn geweest.
   • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.

   Wij adviseren een werkplek te hebben waarin het geleerde in de praktijk kan worden gebracht. Indien je je wilt registreren als cognitief gedragstherapeut in opleiding, dien je te voldoen aan de vooropleidings- en werksettingseis.

    

   Inhoud

   Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen zijn:

   Inleiding
   Algemene inleiding in de gedragstherapie, leertheorieën, functieanalyse, betekenisanalyse, holistische theorie, opstellen van behandelplannen, probleemselectie, bewaking en bijsturen van het therapie proces, werken met opdrachten en oefeningen, motiveren en cliëntgericht werken. Het proces, methoden en technieken van de cognitieve therapie krijgen ruime aandacht.

   Specifieke stoornissen:

   • Angststoornissen; paniekstoornis, enkelvoudige fobieën, sociale angst, obsessief compulsieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis en ptss.
   • Stemmingsstoornissen; depressieve stoornis, dysthyme stoornis, rouw, suïcidaliteit en motiveringstechnieken.
   • Impulscontrole problemen, zoals agressie, impulsieve handelingen, milde verslavingen.
   • Hantering van de therapeutische relatie en omgaan met lastige cliënten.

   Onderdelen die in het opleidingstraject steeds terugkeren, zijn:

   • Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
   • Interactieve bespreking van de leerstof en discussie.
   • Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
   • Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek.

   Tijdens de opleiding geven we extra informatie over het volledige CGt-traject van de VGCt.

   Literatuur

   Je dient te beschikken over de onderstaande boeken:

   • Korrelboom, K., & Broeke, E., ten. (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk (2de ed.). Coutinho. ISBN 9789046903810.

   • Keijsers, G., Minnen, A. van, Verbraak M., Hoogduin K. & Emmelkamp P. (2017). Protocollaire behandeling voor volwassenen met psychische klachten. Boek 1, 2 en 3. Boom. ISBN 9789058759313.

   • Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S., Driessen, A. & Korrelboom, K.(2022) Cognitieve gedragstherapie: de basisvaardigheden. Boom. ISBN 9789024437214.

   • Keijsers, G.P.J., Vossen, J.C. & Keijsers, L.H.A. (2012). Helpen veranderen: motiveringstrategieën in de psychotherapie. Boom. ISBN 9789461050144 of 9789461274236.

   Bijlagen
   Aanvullend aan de verplichte literatuurlijst worden verplichte en aanbevolen bijlagen digitaal ter beschikking gesteld.

   Accreditatie

   PE Nummer   Beroepsvereniging   Categorie   Punten  
   448228 VGCt Basiscursus – contacturen 100,0
   475455 FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 100,0
   522776 LV POH-GGZ
   VSR
    Nascholing praktijkondersteuners  
    Scholing verpleegkundig specialisten
   30,0
   100,0
   523058 Register Vaktherapie Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd   75,0
   546917 VSR Scholing verpleegkundig specialisten 100,0
   546917 LV POH-GGZ Nascholing praktijkondersteuners 30,0
   555011 NIP / NVO KJ opleiding – extra literatuurstudie
   KJ opleiding – diagnostiek
   KJ opleiding – behandeling
   K&J/OG herregistratie
   18,5
   20,0
   80,0
   100,0

    

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl

   C. Korsten -

   M.F. Krüger -

   M.E. Akkermans -

   M. Vonk -

   M. Kuiper -

   F. van de Linde -

   L.H.A. Keijsers -

   H.M. Tulp -

   J. Tulp -

   P.J.H. Lenssen -

   M. Marosvolgyi -

   M.T. Plasier -

   J. Kokx -

   J. C. Klamer -

   D.C.G. Prinse -

   S. Hooglugt-Meijvis -