Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 2.895,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij de VGCt en NIP 1e lijns, NIP A&O / A&G en VSR

   Duur

   De 100-urige basisopleiding is verdeeld in een inleiding van 30 uur en een verdieping van 70 uur.

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Inleidend deel (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur)

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   Werken met de EPA-doelgroep vraagt veel creativiteit. Forta Opleidingen biedt verschillende (CGT-) opleidingen, trainingen en cursussen specifiek gericht op de EPA-doelgroep.
   Je krijgt extra handvatten aangereikt die in de praktijk geschikt zijn voor de behandeling van mensen met EPA. De docenten werken met de EPA-doelgroep, waardoor de opleidingen goed aansluiten bij jouw dagelijkse praktijk. Maar ook je mede-deelnemers werken met jouw doelgroep.


   Cognitieve Gedragstherapie

   CGT bij mensen met EPA is veelal complex en multidisciplinair. Een goede samenwerking en afstemming tussen de Cognitief Gedragstherapeut en de Cognitief Gedragstherapeutisch Werker zijn hierin essentieel. Door gezamenlijk te behandelen wordt CGT bij deze doelgroep effectiever en kunnen daarnaast meer mensen behandeld worden. Dit is belangrijk, aangezien onderzoeken hebben laten zien dat veel mensen met psychoseklachten (een belangrijk deel van de EPA doelgroep) geen CGT-behandeling krijgen, terwijl dit standaardzorg is die iedereen volgens de Zorgstandaard aangeboden dient te krijgen.

   De basisopleidingen CGT-EPA en CGW-EPA zijn gericht op de samenwerking en wanneer beide opleidingen parallel lopen (in hetzelfde tijdvak op dezelfde locatie worden aangeboden), vinden er ‘brugbijeenkomsten’ plaats: dagdelen waarin beide deelnemersgroepen samen werken aan praktijkopdrachten.

   Daarnaast werken de deelnemers uit beide groepen in de eigen instelling zoveel mogelijk vanuit dit samenwerkingsmodel. Een half jaar na afronding van de basisopleidingen vindt een terugkombijeenkomst van een halve dag plaats met beide deelnemersgroepen. Hierin wordt teruggekoppeld hoe er een half jaar op deze manier gewerkt is.

   Voor de CGW-er i.o., die de basisopleiding CGW bij EPA gaat volgen, betekent dit dat hij/zij begeleid moet worden in de dagelijkse praktijk door een GZ-/CGT-geschoold psycholoog. Gedurende de opleiding moet minimaal één behandeling onder begeleiding van/samen met gedaan worden.

   Voor de CGT-er i.o., die de basisopleiding CGT bij EPA gaat volgen, betekent dit dat hij/zij minimaal één CGW-werkbegeleiding moet geven.

   Snel starten met supervisie na de basis CGT-EPA of basis CGW-EPA raden wij sterk aan. Zo blijf je in de flow van het leren.

   Doel & methode

   Je maakt tijdens de bijeenkomsten op systematische wijze kennis met de methoden en interventies gericht op specifieke stoornissen zoals angststoornissen, depressie, somatoforme stoornissen, impulscontrolestoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Vaardigheden oefen je onder meer in rollenspellen, waarbij je wisselend als therapeut en als cliënt optreedt. Tijdens de praktische oefeningen staan het therapeutische proces en de therapeutische relatie centraal. Einddoel is dat je in staat bent om het geleerde (onder supervisie) toe te passen in de behandeling van cliënten.

   Doelgroep

   • Je werkt als professional in de praktijk met cliënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen.
   • Afgestudeerden in o.a. Sociale Wetenschappen of Geneeskunde.
   • Afgestudeerden met een HBO MSc titel en een artikel-14 Wet BIG registratie.
   • Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: vgct.nl.
   • Voor HBO-geschoolden bestaat de opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker met aandacht voor EPA doelgroep.
   • Al een groep collega’s/vrienden verzameld? Wij kunnen deze opleiding ook voor een gunstige prijs incompany verzorgen.

   Toelatingscriteria

   • Deelnemers die een universitaire Master in Sociale Wetenschappen of Geneeskunde hebben gedaan.
   • M.b.t. de toelatingscriteria voor verpleegkundig specialisten heeft het VGCt-bestuur in mei 2019 besloten dat mensen met een  (HBO) MSc-titel en een artikel-14-registratie in de Wet BIG kunnen worden toegelaten tot de route die opleidt tot cognitief gedragstherapeut VGCt. Voorwaarde is dat zij aantonen dat de vakken psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden onderdeel van de vooropleiding zijn geweest.

   Inhoud

   1. Algemeen
    Inleiding in de gedragstherapie, functie-analyse, betekenisanalyse, holistische theorie, opstellen van behandelplannen en cliëntgericht werken.
   2. Specifieke stoornissen:
    • Angststoornissen; paniekstoornis, enkelvoudige fobieën, sociale angst, obsessief compulsieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis en PTSS.
    • Stemmingsstoornissen; depressieve stoornis, dysthyme stoornis, bipolaire stoornis, suïcidaliteit en motivatietechnieken.
    • Impulscontrolestoornissen & verslaving.
    • Somatoforme stoornissen; stressgerelateerde stoornissen, chronisch vermoeidheidssyndroom en slaapstoornissen.
    • Persoonlijkheidsstoornissen.

   Terugkerende onderdelen in het opleidingstraject:

   • Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
   • Interactieve bespreking van de leerstof en discussie.
   • Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
   • Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek.

   Het aanbod van Forta Opleidingen kent een Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) – met aandacht voor EPA voor Cognitief Gedragstherapeuten (in opleiding) en een basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (48 uur) – met aandacht voor EPA voor Cognitief Gedragstherapeutisch Werkers (in opleiding).

   Verder worden in nauwe samenwerking met stichting Cognitie & Psychose te Oegstgeest (www.gedachtenuitpluizen.nl) de trainingen CGt bij Psychose en Trauma, de training CGT bij UHR, de CAARMS-training en de training ‘Over trauma gesproken’ aangeboden.

   Accreditatie

   Deze opleiding is geaccrediteerd door de VGCt, NIP eerste lijns, NIP A&O / A&G en VSR.

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl.

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten Deel 1, 2 en 3.

   Keijsers, G., Minnen, A., Verbraak, M., Hoogduin K., Emmelkamp, P. (2017)

   Boom uitgevers Amsterdam

   Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie, Handboek voor theorie en praktijk (tweede herziene druk)

   K. Korrelboom, E. Ten Broeke (2014)

   Coutinho ISBN 9789046903810

   Cognitieve therapie. De basisvaardigheden.

   Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S., & Hamelink, H. (2008)

   Boom Cure & Care ISBN 9789085065999

   Helpen veranderen: motiveringsstrategieën in de psychotherapie.

   Keijsers, G.P.J., Vossen, J.C. & Keijsers, L.H.A. (2012)

   Boom

   Aanvullende Literatuur:

   Tijdens de cursus worden aanvullende literatuur tips verstrekt door de docenten

   Bestel je studieboeken bij boekhandel Donner via: kunstenwetenschap@donner.nl o.v.v. FORTA en krijg 5% korting!