Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 2.895,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief lunches en literatuur. De prijs kan verschillen per locatie en startdatum.

   Accreditatie

   Accreditatie wordt aangevraagd bij de VGCt, FGzPt en VSR.

   Duur

   De 100-urige basisopleiding is verdeeld in een inleiding van 30 uur en een verdieping van 70 uur.

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en voldoende beoordeling van de inleidings- en de eindtoets

   Klassikaal

   Inleidend deel (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur)

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten, casuïstiek, inleidings- en eindtoets


   Uitgangspunten

   Werken met mensen met EPA vraagt veel creativiteit. In de opleiding krijg je dan ook extra handvatten aangereikt die in de praktijk geschikt zijn voor de behandeling van mensen met EPA. Alle docenten werken met de EPA-doelgroep, waardoor de opleiding goed aansluit bij jouw dagelijkse praktijk. En de andere deelnemers werken ook met de EPA-doelgroep!

   Je leert cognitief-emotionele gedragsproblemen van mensen met EPA zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen. Hierbij spelen evidence-based cognitief gedragstherapeutische methoden en interventies een belangrijke rol. Basis is een geïndividualiseerde casus conceptualisatie waarbij gebruik gemaakt kan worden  van protocollen en richtlijnen.


   Cognitieve Gedragstherapie

   Forta Opleidingen biedt verschillende basisopleidingen aan.

   Dit is de Basisopleidingen CGt – met aandacht voor Ernstige Psychiatrische Aandoeningen

   Daarnaast hebben we ook onderstaande varianten:

   Basisopleidingen Cognitieve Gedragstherapie
   Basisopleidingen CGt Kind & Jeugd
   Basisopleidingen CGt Blended

    

   CGT bij mensen met EPA is altijd complex en multidisciplinair. Een goede samenwerking en afstemming tussen de Cognitief Gedragstherapeut (CGT-er) en de Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (CGW-er) zijn hierin essentieel. Door gezamenlijk te behandelen wordt CGT bij deze doelgroep effectiever en kunnen daarnaast meer mensen behandeld worden. Dit is belangrijk, aangezien onderzoeken hebben laten zien dat veel mensen met psychoseklachten (een belangrijk deel van de EPA doelgroep) geen CGT-behandeling krijgen, terwijl dit zorg is die iedereen volgens de Zorgstandaard aangeboden dient te krijgen.

   De basisopleidingen CGT-EPA en CGW-EPA zijn gericht op de samenwerking. Wanneer een instelling deze twee opleidingen tegelijk laat lopen zijn er 3 ‘brugbijeenkomsten’ op dezelfde locatie waarin beide groepen deelnemers samen werken aan praktijkopdrachten. Daarnaast werken de deelnemers uit beide groepen in de eigen instelling zoveel mogelijk vanuit dit samenwerkingsmodel.
   Voor de CGW-er i.o., die de basisopleiding CGW bij EPA gaat volgen, betekent dit dat hij/zij begeleid moet worden in de dagelijkse praktijk door een Gz-psycholoog die minimaal de 100 uur basiscursus CGt gevolgd heeft. Het verdient aanbeveling dat dit een Gz-psycholoog is die tevens de training CGt Psychose en Trauma heeft gevolgd of is opgeleid tot cognitief gedragstherapeut VGCt®

   Gedurende de opleiding moet minimaal één behandeling onder begeleiding van/samen met gedaan worden.
   Voor de CGT-er i.o., die de basisopleiding CGT bij EPA gaat volgen, betekent dit dat hij/zij minimaal één CGW-werkbegeleiding moet geven.
   Snel starten met supervisie na de basis CGT-EPA of basis CGW-EPA raden wij sterk aan.
   Zo blijf je in de flow van het leren.

   Doel & methode

   Tijdens de bijeenkomsten maak je op systematische wijze kennis met de methoden en interventies gericht op specifieke stoornissen zoals angststoornissen, depressie, somatoforme stoornissen, impulscontrolestoornissen.
   Vaardigheden oefen je onder meer in rollenspellen, waarbij je wisselend als therapeut en als cliënt optreedt. Tijdens de praktische oefeningen staan het therapeutische proces en de therapeutische relatie centraal. Belangrijk onderdeel is de Eigen Gedrags Modificatie (EGM). Hierin doe je therapie op jezelf (zie verder EGM).
   Einddoel is dat je in staat bent om het geleerde (onder supervisie) toe te passen in de behandeling van cliënten.

   Doelgroep / toelatingscriteria

   – Professionals met een MSc titel werkzaam in de praktijk met cliënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen.
   – Afgestudeerden met een WO MSc titel in o.a. Sociale Wetenschappen of Geneeskunde.
   – Afgestudeerden met een HBO MSc titel en een artikel-14 Wet BIG registratie.
   M.b.t. de toelatingscriteria voor verpleegkundig specialisten GGZ heeft het VGCt-bestuur in mei 2019 besloten dat mensen met een  (HBO) MSc-titel en een artikel-14-registratie in de Wet BIG kunnen worden toegelaten tot de route die opleidt tot cognitief gedragstherapeut VGCt.
   Voorwaarde is dat zij aantonen dat de vakken psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden onderdeel van de vooropleiding zijn geweest.
   – Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: vgct.nl.

   Voor HBO-geschoolden wordt de basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (48 uur) – met aandacht voor EPA in voorjaar 2022 aangeboden voor CGW-ers in opleiding.

   Verder worden door Forta Opleidingen – in nauwe samenwerking met stichting Cognitie & Psychose te Oegstgeest (www.gedachtenuitpluizen.nl) – de trainingen CGt bij Psychose en Trauma, de training CGT bij UHR, de CAARMS-training en de training ‘Over trauma gesproken’ aangeboden.
   Forta Opleidingen biedt daarnaast verschillende (CGT-) opleidingen, trainingen en cursussen specifiek gericht op de EPA-doelgroep (zie EPA).

   Al een groep collega’s verzameld? Wij kunnen deze opleiding ook voor een gunstige prijs incompany verzorgen.

   Inhoud

   1. Algemeen
    Inleiding in de gedragstherapie, functie-analyse, betekenisanalyse, holistische theorie, opstellen van behandelplannen en cliëntgericht werken.
   2. Specifieke stoornissen:
    • Angststoornissen; paniekstoornis, enkelvoudige fobieën, sociale angst, obsessief compulsieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis en PTSS.
    • Stemmingsstoornissen; depressieve stoornis, dysthyme stoornis, bipolaire stoornis, suïcidaliteit en motivatietechnieken.
    • Impulscontrolestoornissen & verslaving.
    • Somatoforme stoornissen; stressgerelateerde stoornissen, chronisch vermoeidheidssyndroom en slaapstoornissen.
    • Persoonlijkheidsstoornissen.

   Terugkerende onderdelen in het opleidingstraject:

   • Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
   • Interactieve bespreking van de leerstof en discussie.
   • Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
   • Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek.

   Brugbijeenkomsten

   Tijdens de opleiding vinden 3 brugbijeenkomsten plaats, waarin de deelnemers CGW-ers treffen.

   Dit kunnen CGW-ers uit de parallel lopende CGW opleiding zijn of CGW-ers uit je eigen team of organisatie. Mochten er onverhoopt geen CGW-ers beschikbaar zijn, dan kijken we samen met welke collega (verpleegkundige etc) je zou kunnen samenwerken; deze is dan ook welkom tijdens de Brugbijeenkomsten.

   Dit alles onder het motto “Geef vleugels aan de CGT-CGW koppels!”.

   Tijdens de opleiding gaan we regelen wie deel kunnen nemen aan de Brugbijeenkomsten.
   Deze vinden plaats op locatie of online in de laatste 2 uur van de bijeenkomsten.

   Certificaat / Toetsingscriteria

   • Bij verzuim van hoogstens 10% van de contacttijd moeten de huiswerkopdrachten van de verzuimde uren worden ingehaald om aan de aanwezigheidsplicht te voldoen.
   • Bij verzuim tot 20% van de contacturen moeten de huiswerkopdrachten van de verzuimde uren worden ingehaald en moeten er in overleg met de docent extra opdrachten worden gedaan ter compensatie van de gemiste contacturen om aan de aanwezigheidsplicht te voldoen.
   • Bij verzuim van 20% of meer moeten de gemiste contacturen binnen een jaar na het einde van de basiscursus worden ingehaald in een andere basiscursus. Forta Opleidingen BV zal hiervoor € 60,- per inhaalles in rekening brengen. Pas nadat de uren zijn ingehaald, wordt voldaan aan de aanwezigheidsplicht.
   • Voldoen aan de criteria van de inleidingstoets en de eindtoets (EGM) (zie hieronder).

   De deelnemer ontvangt na afloop van de opleiding het certificaat wanneer voldaan is aan bovengenoemde criteria.

   EGM*

   Het doel van de Basisopleiding Gedragstherapie is een praktische inleiding te geven in de verschillende aspecten van het gedragstherapeutisch proces.
   Om deelnemers hiermee op geïntegreerde wijze te laten kennismaken is de ‘*Eigen Gedragsmodificatie’ (EGM) opgenomen.
   Hierin komen de volgende onderdelen aan de orde:

   • Opstellen van functieanalyse, betekenisanalyse, holistische theorie en behandelplan
   • Uitvoeren van gedragstherapeutische technieken
   • Evalueren van de effecten.

   De uiteindelijke beoordeling van de EGM is gebaseerd op het reflectieverslag en komt voor een deel overeen met de vereisten voor het N=1 verslag dat in een later stadium verplicht is voor de VGCT opleiding.

   Literatuur

   Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S., Driessen, A. & Korrelboom, K.(2022)
   Cognitieve gedragstherapie: de basisvaardigheden. Boom. ISBN 9789024437214.

   Keijsers, G., Minnen, A. van, Verbraak M., Hoogduin C. & Emmelkamp P. (red) (2017) Deel 1, 2 en 3.
   Protocollaire behandeling voor volwassenen met psychische klachten. Boom.

   Keijsers, G.P.J., Vossen, J.C. & Keijsers, L.H.A. (2012)
   Helpen veranderen: motiveringstrategieën in de psychotherapie. Boom.

   Korrelboom, K., & Broeke, E., ten (2014),
   Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho. ISBN 9789046903810

   Savenije, A., Lawick, J & Remijers, E (2018)
   Systemisch werken. De Tijdstroom

   Tijdens de opleiding worden door de docenten aanvullende literatuurtips verstrekt.

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   494734 VSR Scholing verpleegkundig specialisten 100 3/2/2023 2/2/2024
   523054 VSR Scholing verpleegkundig specialisten 100 24/8/2023 23/8/2024
   494734 NIP (K&J)/ NVO (OG) K&J/OG herregistratie 100 3/2/2023 2/2/2026
   494734 NIP (K&J)/ NVO (OG) K&J/OG opleiding – behandeling 30 3/2/2023 2/2/2026
   494734  NIP (K&J)/ NVO (OG) K&J/OG opleiding – diagnostiek 60 3/2/2023 2/2/2026
   494734 NIP (K&J)/ NVO (OG) K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie 66 3/2/2023 2/2/2026
   494734 NIP (K&J)/ NVO (OG) K&J/OG opleiding – overige taken 10 3/2/2023 2/2/2026
   494734 NIP 1e lijns ELP herregistratie 150 3/2/2023 2/2/2026
   448527 FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 101 3/2/2022 2/2/2025
   448527 VGCt VGCT- Basiscursus – contacturen 100 3/2/2022 2/2/2025

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl.