Over ons

Nieuwe inzichten, verdieping én inspiratie

Forta Opleidingen zorgt voor de zorgprofessional

Zorgen voor anderen begint bij jezelf. Met toewijding, aandacht en kwaliteit biedt Forta Opleidingen daarom opleidingen die bijdragen aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

We bieden de mogelijkheid om registraties up to date te houden en je persoonlijke effectiviteit als zorgprofessional te meten. De huidige beroepspraktijk vraagt om nieuwe inzichten, verdieping én inspiratie. Daar maken we ons dan ook hard voor.

Begonnen als opleidingstak van GGZ-instelling FORTA, is Forta Opleidingen inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig opleidingsinstituut waarbij evidence based behandelmethoden centraal staan. Deskundigen ontwikkelen nieuwe (online)cursussen, gericht op specifieke cliëntgroepen. Dit zorgt ervoor dat onze cursisten zich kunnen blijven ontwikkelen en specialiseren.

Naast het opleidingsaanbod bieden we zorgprofessionals de kans om elkaar te ontmoeten. Tijdens evenementen met lezingen, films en intervisiemomenten zorgt Forta Opleidingen dat belangrijke thema’s in de geestelijke gezondheidszorg bespreekbaar zijn.

Met dit totaalaanbod stelt Forta Opleidingen je in staat om nieuwe methoden en inzichten toe te passen die aansluiten bij jouw manier van werken.

Accreditatie

We bieden opleidingen met accreditatie door onder meer de VGCt, FGzPt, VEN, Registerplein, VSR, V&VN, LV POH GGZ, SKJ en NVO. Onze ervaren en gepassioneerde docenten weten kennis en praktijk feilloos te combineren. Forta Opleidingen hecht waarde aan reflectie op de beroepspraktijk. Daarom houden we nauw contact met onze cursisten; ook na de opleiding.

Wij staan voor kwaliteit

Forta Opleidingen hecht veel waarde aan tevreden cursisten. Het vergroten van kennis en competenties vereist kundige docenten en omstandigheden die het leren ten goede komen.

Veel van onze opleidingen zijn geaccrediteerd door beroepsverenigingen. Erkenning vanuit de beroepsvereniging is een waarborg voor de kwaliteit en erkenning van de opleiding en de praktische toepasbaarheid ervan.

Forta Opleidingen streeft naar een voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering om te kunnen garanderen dat onze producten en diensten voldoen aan de eisen van de klant, docenten en beroepsverenigingen. Om dit te kunnen realiseren maken wij gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Het Kwaliteitsbeleid van Forta Opleidingen kent een integraal karakter. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers erbij betrokken zijn. Onze leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor invoering en handhaving van het kwaliteitsmanagementsysteem en stimuleren en motiveren medewerkers in de uitvoering ervan. Helderheid in visie en beleid, duidelijkheid in aansturing en een gedegen structuur zijn voor ons belangrijke aandachtspunten. Forta Opleidingen neemt de kwaliteitscirkel van Deming als uitgangspunt; planning, uitvoering, toetsing en verbetering is van toepassing op alle onderdelen van de organisatie, om zo tot een kwalitatief hoogstaand aanbod van opleidingen te komen.

ISO 9001

Forta Opleidingen is ISO 9001 gecertificeerd.

CRKBO-erkend

Forta Opleidingen is een CRKBO geregistreerde instelling. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Na een uitvoerige audit is de registratie in 2018 verlengd tot en met 2022.

Samenwerking

FORTA

Forta Opleidingen is onderdeel van FORTA. FORTA is een organisatie met verschillende zelfstandige GGZ-labels, ieder met een eigen aanpak of specialisatie. Forta betekent ‘versterken’ en dat is precies wat we iedere dag doen: cliënten en professionals in hun kracht zetten.

HBO Drechtsteden

We werken samen met HBO Drechtsteden. HBO Drechtsteden staat voor kleinschalig, persoonsgericht en innovaties onderwijs. Samen met deze hogeschool verzorgen wij het POH-GGZ lesprogramma.

SPS-NIP & MIDP

Als opleidingsinstituut vinden we het uiteraard belangrijk om toekomstige psychologen vooruit te helpen in hun carrière. Daarom werken wij actief samen  met Meesters in de Psychologie en SPS-NIP 

SPS-NIP is de studentensectie van het Nederlands Insitituut van Psychologen (NIP) en heeft als missie de inhoudelijke ondersteuning van, informatievoorzienig aan en belangenbehartigen voor psychologiestudenten. Dit realiseert SPS-NIP door het organiseren van interessante activiteiten en het aanbieden van allerlei diensten. Zo wordt een brug geslagen tussen studeren en het werkveld.  Daarnaast biedt SPS-NIP studenten de mogelijkheid zich binnen de organisatie te ontwikkelen op zowel persoonlijk als professioneel vlak, een netwerk op te bouwen en te werken aan een CV!