Over ons

Nieuwe inzichten, verdieping én inspiratie

Forta Opleidingen zorgt voor de zorgprofessional

Zorgen voor anderen begint bij jezelf. Met toewijding, aandacht en kwaliteit biedt Forta Opleidingen daarom opleidingen die bijdragen aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

We bieden de mogelijkheid om registraties up to date te houden en je persoonlijke effectiviteit als zorgprofessional te meten. De huidige beroepspraktijk vraagt om nieuwe inzichten, verdieping én inspiratie. Daar maken we ons dan ook hard voor.

Begonnen als opleidingstak van GGZ-instelling de FortaGroep, is Forta Opleidingen inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig opleidingsinstituut waarbij evidence based behandelmethoden centraal staan. Deskundigen ontwikkelen nieuwe (online)cursussen, gericht op specifieke cliëntgroepen. Dit zorgt ervoor dat onze cursisten zich kunnen blijven ontwikkelen en specialiseren.

Naast het opleidingsaanbod bieden we zorgprofessionals de kans om elkaar te ontmoeten. Tijdens evenementen met lezingen, films en intervisiemomenten zorgt Forta Opleidingen dat belangrijke thema’s in de geestelijke gezondheidszorg bespreekbaar zijn.

Met dit totaalaanbod stelt Forta Opleidingen je in staat om nieuwe methoden en inzichten toe te passen die aansluiten bij jouw manier van werken.

Accreditatie

We bieden opleidingen met accreditatie door onder meer de VGCt, V&VN, NvvPO, Registerplein en NVO. Onze ervaren en gepassioneerde docenten weten kennis en praktijk feilloos te combineren. Forta Opleidingen hecht waarde aan reflectie op de beroepspraktijk. Daarom houden we nauw contact met onze cursisten; ook na de opleiding.

Wij staan voor kwaliteit

Forta Opleidingen hecht veel waarde aan tevreden cursisten. Met toewijding, aandacht en kwaliteit biedt Forta Opleidingen daarom opleidingen die bijdragen aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het vergroten van kennis en competenties vereist kundige docenten en omstandigheden die het leren ten goede komen.

Veel van onze opleidingen zijn geaccrediteerd door beroepsverenigingen. Erkenning vanuit de beroepsvereniging is een waarborg voor de kwaliteit en erkenning van de opleiding en de praktische toepasbaarheid ervan.

Forta Opleidingen streeft naar een voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering om te kunnen garanderen dat onze producten en diensten voldoen aan de eisen van de klant, docenten en beroepsverenigingen. Om dit te kunnen realiseren maken wij gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Het Kwaliteitsbeleid van Forta Opleidingen kent een integraal karakter. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers erbij betrokken zijn. Onze leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor invoering en handhaving van het kwaliteitsmanagementsysteem en stimuleren en motiveren medewerkers in de uitvoering ervan. Helderheid in visie en beleid, duidelijkheid in aansturing en een gedegen structuur zijn voor ons belangrijke aandachtspunten. Forta Opleidingen neemt de kwaliteitscirkel van Deming als uitgangspunt; planning, uitvoering, toetsing en verbetering is van toepassing op alle onderdelen van de organisatie, om zo tot een kwalitatief hoogstaand aanbod van opleidingen te komen.

Forta Opleidingen is ISO 9001 gecertificeerd.

Samenwerking

Wij werken samen met de FortaGroepHBO Drechtsteden en Meesters in de Psychologie.

Forta Opleidingen is onderdeel van de FortaGroep. FortaGroep biedt toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige behandelingen bij psychische en psychiatrische klachten. De FortaGroep geeft medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen binnen een positieve werkomgeving.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.