Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 2.695,00

   Inclusief koffie & thee, gratis artikelen, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   De opleiding is geaccrediteerd bij FGZPt, VSR, VCGt, NIP/NVO OG (geldt ook voor SKJ), NIP Eerstelijns

   Duur

   6 klassikale bijeenkomsten, 10 online bijeenkomsten (in totaal 100 uur)

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Lesvorm

   Blended learning

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek en Mini N=1


   Uitgangspunten

   Binnen de basisopleiding leer je emotionele- en gedragsproblemen van cliënten zo goed mogelijk te verminderen of veranderen. Hierbij spelen evidence-based cognitief gedragstherapeutische methoden en interventies een belangrijke rol. Protocollaire behandelmethodieken en richtlijnen dienen daarbij in beschouwing te worden genomen, en worden tot maatwerk gemaakt in het behandeltraject met de cliënt. In deze opleiding wordt specifieke aandacht besteed aan toepassing van (verklarende) cognitief-gedragstherapeutische diagnostiek, technieken en interventies bij kinderen & jeugdigen. De opleiding bestaat uit 16 bijeenkomsten van samen ongeveer  100 uur, opgebouwd uit een inleidend deel (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur), en is opgezet via het concept blended learning voor een maximaal leerrendement.


   Onderwerpen

   Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:

   1. Inleiding: Algemene inleiding in de gedragstherapie en leertheorieën, functieanalyse, betekenisanalyse, holistische theorie, opstellen van behandelplannen en cliëntgericht werken. Hierin wordt steeds vanuit de CGT-methodiek gekeken naar maatwerk, in aanvulling op de protocollaire behandeling en richtlijnen. Ook is er aandacht voor de therapeutische relatie en motiverende technieken.
   1. Specifieke stoornissen:
    • Angststoornissen; paniek, fobieën, sociale angst, dwang, gegeneraliseerde angststoornis
    • Posttraumatische stressstoornis
    • Impulscontrole- en gedragsproblemen
    • Stemmingsstoornissen
    • Zelfbeeldproblemen
    • Ongewenst gewoontegedrag
   1. Behandelrelatie in de CGT
    • Motiverende gesprekstechnieken
    • “complexe of lastige” cliënten (bijv. persoonlijkheidsproblematiek)
    • Omgaan met complexe cliëntsystemen (bijv. KOPP, samengestelde gezinnen)
    • Systemische visie en benadering (cliënt in diens context; context betrekken in de behandeling); mediatie en ouderbegeleiding
    • Zelfanalyse (FA-BA vanuit de eigen therapeutenrol; valkuilen en interactie met de cliënt)

   Doel

   Na afronding van de basisopleiding is de cursist in staat om diverse cognitieve gedragstherapieën uit te voeren, bij lichte tot matig-ernstige problematiek. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar angststoornissen, stemmingsstoornissen en impulscontrole- en gedragsproblemen.

   Na afloop van de opleiding

   1. Kan de cursist het gedragstherapeutische proces overzien en uitvoeren bij een specifieke cliënt of cliëntsysteem; van de probleeminventarisatie tot de eindevaluatie en afsluiting van het traject.
   2. Kan de cursist relevant probleemgedrag selecteren en analyseren middels gedragstherapeutische analysemethoden; te weten: holistische theorie, topografische analyse, betekenis- en functieanalyses, cognitieve analyse, S-G-G (gedragsanalyse mediatie).
   3. Weet de cursist hoe observaties, registraties en metingen te verrichten, en daarbij waar nodig de context van een kind of jongere te betrekken.
   4. Is de cursist in staat om concrete, realistische doelen te formuleren in samenwerking met kind of jeugdige en diens context (cliëntsysteem).
   5. Heeft de cursist vaardigheid verworven in het motiveren en gebruikmaken van gespreksvaardigheden voor optimaliseren van de therapeutische relatie en samenwerking.
   6. Weet de cursist hoe een “op maat” traject middels cognitief gedragstherapeutische interventies en technieken op te zetten en uit te voeren, waaronder mediatietherapieën, a.d.h.v. de analyses.
   7. Weet de cursist meerdere cognitief-gedragstherapeutische technieken in voldoende mate te kunnen uitvoeren.
   8. Weet de cursist welke aandachtspunten belangrijk zijn in het gezamenlijk opstellen van een terugvalpreventieplan met de cliënt (en het cliëntsysteem).

    

   Methode

   Deze opleiding is opgezet volgens het leerconcept blended learning:

   • een combinatie van online (40%) en offline (60%)
   • 10 klassikale (op locatie) en 6 online programmadelen.
   • niet de hele tijd met de hele groep, maar ook individueel en met je vaste werkgroep op zelf afgesproken tijden.

   Wat betekent dit in de praktijk voor je studiebelasting?
   Je hebt dus dezelfde totale studiebelasting als bij de klassikale BCGt (100 uren en daarnaast literatuur en huiswerk).
   Het voordeel van deze blended lesvorm voor jou als cursist is dat je, in plaats van 100 uur in een leslokaal te zijn, je maar 60 uur in een leslokaal leert en daarnaast 12 uur in online bijeenkomsten.
   De overige 28 uur leer je door ‘zelfstudie’: je maakt dan zelf opdrachten in de online leeromgeving en met je vaste werkgroep. Het voordeel daarvan is dat je niet vast zit aan een vast moment, je maakt deze opdrachten binnen een bepaald aantal dagen.

   Hoe ziet zo’n online programmadeel eruit?
   Je start net als bij de klassikale delen met een literatuurstudie en een kennisquiz (formatieve toets) in de online leeromgeving. Daarna leer je door kennisclips te kijken en opdrachten te maken individueel en met je vaste werkgroep (met twee medecursisten). Je kan daardoor in een bepaalde mate zelf je leertempo bepalen. Zo maak je een afspraak met die vaste werkgroep om opdrachten uit te voeren, analyses en technieken te oefenen en feedback te krijgen. Het online discussieforum is er om je gemaakte opdrachten te delen, input te vragen aan medecursisten en vragen te stellen aan de docent.

   Aan het eind van die week heb je één vast moment waarin je via een online webtool (Zoom) met de docent en andere cursisten leert. Tijdens die Zoom-sessie kijk je met de hele groep en de docent terug op de theorie die je die week hebt geleerd en de oefeningen die je zelf en met je vaste werkgroep hebt gedaan. De docent heeft een programma voorbereid met demonstraties en oefeningen in subgroepen. Daarnaast kun je tijdens deze bijeenkomst vragen stellen en discussiëren.

    

    

   Planning

   Let op! Voorafgaand aan iedere bijeenkomst lees je literatuur en maak je huiswerk. In de gehele week voor een online bijeenkomst maak je individuele- en groepsopdrachten die je vindt in de online leeromgeving. De datum van de online bijeenkomst kun je zien als deadline, niet als startmoment. Plan dit dus tijdig en goed in, met jezelf en je vaste werkgroep.

    

   Doelgroep

   • Universitaire masteropleiding afgerond in de psychologie, (ortho)pedagogiek, of medische
    wetenschappen (verpleegkundig specialisten).
   • Professionals & hulpverleners met een universitaire opleiding die in de praktijk werken met cognitieve
    gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.
   • Wij adviseren een werkplek waarin het geleerde in de praktijk kan worden gebracht. Indien je je wilt
    registreren als cognitief gedragstherapeut in opleiding, dien je te voldoen aan de vooropleidings- en
    werksettingseis. Bij twijfel graag contact opnemen met Forta Opleidingen (info@fortaopleidingen.nl)

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   475469 FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 100 17/11/2022 16/11/2025
   475469 NIP / NVO K&J/OG herregistratie 95 17/11/2022 16/11/2025
   475469 NIP / NVO K&J/OG opleiding – diagnostiek 14 17/11/2022 16/11/2025
   475469 NIP / NVO K&J/OG opleiding – behandeling 77 17/11/2022 16/11/2025
   475469 NIP / NVO K&J/OG opleiding – overige taken 4 17/11/2022 16/11/2025
   475469 NIP / NVO K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie 57 17/11/2022 16/11/2025
   517244 VSR Scholing verpleegkundig specialisten 100 11/1/2024 10/1/2025
   475469 VGCt VGCT- Basiscursus – contacturen 100 17/11/2022 16/11/2025
   475469 NIP 1e lijns ELP herregistratie 150 17/11/2022 16/11/2025

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Cognitieve therapie: theorie en praktijk.

   S.M. Bogels en P. van Oppen (Derde druk 2019)

   Bohn Stafleu van Loghum ISBN 9789036820202

   Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie, Handboek voor theorie en praktijk (tweede herziene druk)

   K. Korrelboom, E. Ten Broeke (2021, tweede, herziene druk)

   Coutinho ISBN 9789046903810

   Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen.

   Prins, P., Bosch, J,. Braet, C. (3e druk 2018).

   Bohn Stafleu van Loghum