Kies een locatie

Rotterdam

  Kies een startdatum

  13-06-2022
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 2.895,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij de VGCt, FGzPt, NIP 1e lijns, NIP A&O / A&G en VSR

   Duur

   De 100-urige basisopleiding is verdeeld in een inleiding van 30 uur en een verdieping van 70 uur.

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Inleidend deel (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur)

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   Je leert cognitief-emotionele gedragsproblemen van cliënten zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen. Hierbij spelen evidence-based cognitief gedragstherapeutische methoden en interventies een belangrijke rol. Opgestelde protocollen en richtlijnen dienen daarbij als uitgangspunt en worden tot maatwerk gemaakt in relatie met de cliënt. De basisopleiding cognitieve gedragstherapie van totaal 100 uur is opgebouwd uit een inleidend deel (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).


   Doel & methode

   Je maakt tijdens de bijeenkomsten op systematische wijze kennis met de methoden en interventies gericht op specifieke stoornissen zoals angststoornissen, depressie, somatoforme stoornissen, impulscontrolestoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Vaardigheden oefen je onder meer in rollenspellen, waarbij je wisselend als therapeut en als cliënt optreedt. Tijdens de praktische oefeningen staan het therapeutische proces en de therapeutische relatie centraal. Einddoel is dat je in staat bent om het geleerde (onder supervisie) toe te passen in de behandeling van cliënten.

   Doelgroep

   • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.
   • Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: vgct.nl
   • Afgestudeerden in o.a. Sociale Wetenschappen of Geneeskunde.
   • Afgestudeerden met een HBO MSc titel en een artikel-14 Wet BIG registratie.
   • Voor HBO-geschoolden bestaat de variant ‘Cognitief Gedragstherapeutisch Werker’.
   • Al een groep collega’s/vrienden verzameld? Wij kunnen deze cursus ook voor een gunstige prijs incompany regelen.

   Toelatingscriteria

   • Deelnemers die een universitaire Master in Sociale Wetenschappen of Geneeskunde hebben gedaan.
   • M.b.t. de toelatingscriteria voor verpleegkundig specialisten heeft het VGCt-bestuur in mei 2019 besloten dat mensen met een  (HBO) MSc-titel en een artikel-14-registratie in de Wet BIG kunnen worden toegelaten tot de route die opleidt tot cognitief gedragstherapeut VGCt. Voorwaarde is dat zij aantonen dat de vakken psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden onderdeel van de vooropleiding zijn geweest.

   Inhoud

   1. Algemeen:
    Inleiding in de gedragstherapie, functie-analyse, betekenisanalyse, holistische theorie, opstellen van behandelplannen en cliëntgericht werken.
   2. Specifieke stoornissen:
    • Angststoornissen; paniekstoornis, enkelvoudige fobieën, sociale angst, obsessief compulsieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis en PTSS.
    • Stemmingsstoornissen; depressieve stoornis, dysthyme stoornis, bipolaire stoornis, suïcidaliteit en motivatietechnieken.
    • Impulscontrolestoornissen & verslaving.
    • Somatoforme stoornissen; stressgerelateerde stoornissen, chronisch vermoeidheidssyndroom en slaapstoornissen.
    • Persoonlijkheidsstoornissen.

   Terugkerende onderdelen in het cursustraject:

   • Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
   • Interactieve bespreking van de leerstof en discussie.
   • Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
   • Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek.

   Tijdens de opleiding geven we extra informatie over het volledige CGt-traject van de VGCt.

   Accreditatie

   Overzicht Accreditatiepunten

   Specialisme Categorie Accreditatiepunten
   FGzPt Specialismen GZ-psycholoog 88
   NIP A&O / A&G A&G – klinische kennis 110
   NIP A&O / A&G A&G – klinische vaardigheden 90
   VSR Scholing verpleegkundig specialisten 100
   VGCt VGCT – Basiscursus – contacturen 100
   NIP-Eerstelijnspsychologie ELP herregistratie 150

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl.

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten Deel 1, 2 en 3.

   Keijsers, G., Minnen, A., Verbraak, M., Hoogduin K., Emmelkamp, P. (2017)

   Boom uitgevers Amsterdam

   Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk.

   K. Korrelboom, E. ten Broeke (Tweede herziene druk, 2014)

   Bussum: Coutinho ISBN 9789046903810

   Cognitieve therapie. De basisvaardigheden.

   Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S., & Hamelink, H. (2008)

   Boom Cure & Care ISBN 9789085065999

   Helpen veranderen: motiveringsstrategieën in de psychotherapie.

   Keijsers, G.P.J., Vossen, J.C. & Keijsers, L.H.A. (2012)

   Boom

   Bestel je studieboeken bij boekhandel Donner via: kunstenwetenschap@donner.nl o.v.v. FORTA en krijg 5% korting!

   K. Jonker -

   J.J.D. Vlaminck -

   V. Weber -

   M.E. Akkermans -

   L.H.A. Keijsers -

   J.A.M. Bakker -

   E. Nauta -

   M.F. Krüger -

   J. Schuurmans -

   J.E. Wiersma -

   M. Can -

   T.W.F. Stapel -

   M. Kuiper -

   A. Hoogstad -

   I.M.M. Zwanenburg -

   D.C.G. Prinse -

   J. Tulp -

   H.M. Tulp -

   R.V. Vendelbosch -