Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 2.695,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij de VGCt. Neem contact met ons op voor aanvraag bij andere beroepsverenigingen.

   Duur

   Verdeeld over 12 lesdagen en online

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Thuis en klassikaal

   12 lesdagen (78% van de 100 uren). Online 11 contactmomenten van 2 uur (22% van de 100 uren).

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   Je leert cognitief-emotionele gedragsproblemen van cliënten zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen. Hierbij spelen evidence-based cognitief gedragstherapeutische methoden en interventies een belangrijke rol. Opgestelde protocollen en richtlijnen dienen daarbij als uitgangspunt en worden tot maatwerk gemaakt in relatie met de cliënt. De basisopleiding cognitieve gedragstherapie van totaal 100 uur is opgebouwd uit een inleidend deel (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

   Blended
   In nauwe samenwerking met de VGCt is de opleiding CGT Basis – Blended gelanceerd. Deze variant bestaat uit 12 klassikale lesdagen (78% van de 100 uren). In deze bijeenkomsten staan theorie en praktische toepassing centraal. Op het online platform zijn er 11 contactmomenten van 2 uur (22% van de 100 uren). In het online onderwijs ligt de nadruk op persoonlijke leerdoelen, het bespreken van relevante thema’s uit het lesprogramma en oefening van praktische vaardigheden.


   Doel & Methode

   Forta Opleidingen biedt verschillende basisopleidingen aan.

   Dit is de Basisopleidingen CGt Blended

   Daarnaast hebben we ook onderstaande varianten:

   Basisopleidingen CGt – met aandacht voor Ernstige Psychiatrische Aandoeningen
   Basisopleidingen Cognitieve Gedragstherapie
   Basisopleidingen CGt Kind & Jeugd

   Je maakt op systematische wijze kennis met de methoden en interventies gericht op specifieke stoornissen zoals angststoornissen, depressie, somatoforme stoornissen, impulscontrolestoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Vaardigheden oefen je onder andere in rollenspellen, waarbij je wisselend als therapeut en als cliënt optreedt. Tijdens de praktische oefeningen staan het therapeutische proces en de therapeutische relatie centraal. Einddoel is dat je in staat bent om het geleerde (onder supervisie) toe te passen in de behandeling van cliënten.

   Doelgroep

   • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.
   • Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: vgct.nl
   • Afgestudeerden in o.a. Sociale Wetenschappen of Geneeskunde.
   • Afgestudeerden met een HBO MSc titel en een artikel-14 Wet BIG registratie.
   • Voor HBO-geschoolden bestaat de variant ‘Cognitief gedragstherapeutisch werker’.
   • Al een groep collega’s/vrienden verzameld? Wij kunnen deze cursus ook voor een gunstige prijs incompany regelen.

   Toelatingscriteria

   • Deelnemers die een universitaire Master in Sociale Wetenschappen of Geneeskunde hebben gedaan.
   • M.b.t. de toelatingscriteria voor verpleegkundig specialisten heeft het VGCt-bestuur in mei 2019 besloten dat mensen met een  (HBO) MSc-titel en een artikel-14-registratie in de Wet BIG kunnen worden toegelaten tot de route die opleidt tot cognitief gedragstherapeut VGCt. Voorwaarde is dat zij aantonen dat de vakken psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden onderdeel van de vooropleiding zijn geweest.

   Inhoud

   1. Algemeen
    Inleiding in de gedragstherapie, functie-analyse, betekenisanalyse, holistische theorie, opstellen van behandelplannen en cliëntgericht werken.
   2. Specifieke stoornissen:
    • Angststoornissen; paniekstoornis, enkelvoudige fobieën, sociale angst, obsessief compulsieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis en PTSS.
    • Stemmingsstoornissen; depressieve stoornis, dysthyme stoornis, bipolaire stoornis, suïcidaliteit en motivatietechnieken.
    • Impulscontrolestoornissen en verslaving.
    • Somatoforme stoornissen; stressgerelateerde stoornissen, chronisch vermoeidheidssyndroom en slaapstoornissen.
    • Persoonlijkheidsstoornissen.

   Onderdelen die in het cursustraject steeds terugkeren:

   1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
   2. Interactieve bespreking van de leerstof en discussie.
   3. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
   4. Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek.

   Accreditatie

   Voor deze opleiding kan accreditatie bij een beroepsvereniging worden aangevraagd.
   Neem voor informatie contact op via info@fortaopleidingen.nl. 

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten Deel 1, 2 en 3.

   Keijsers, G., Minnen, A., Verbraak, M., Hoogduin K., Emmelkamp, P. (2017)

   Boom uitgevers Amsterdam

   Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk.

   K. Korrelboom, E. ten Broeke (Tweede herziene druk, 2014)

   Bussum: Coutinho ISBN 9789046903810

   Cognitieve therapie de basisvaardigheden.

   Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S., & Hamelink, H. (2016, tweede druk)

   Boom Cure & Care

   Helpen veranderen: motiveringsstrategieën in de psychotherapie.

   Keijsers, G.P.J., Vossen, J.C. & Keijsers, L.H.A. (2012)

   Boom

   Bestel je studieboeken bij boekhandel Donner via: kunstenwetenschap@donner.nl o.v.v. FORTA en krijg 5% korting!