Kies een locatie

Online

  Kies een startdatum

  04-09-2024
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 2.595,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden. De prijs kan verschillen per locatie en startdatum.

   Accreditatie

   De opleiding is geaccrediteerd bij de VGCt, FGzPt, NIP 1e lijns, NIP / NVO (SKJ) en NVRG

   Duur

   Verdeeld over 16 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Inleidend deel (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur)

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten, casuïstiek en mini N=1


   Uitgangspunten

   Binnen de basisopleiding leer je emotionele- en gedragsproblemen van cliënten zo goed mogelijk te verminderen of veranderen. Hierbij spelen evidence-based cognitief gedragstherapeutische methoden en interventies een belangrijke rol. Protocollaire behandelmethodieken en richtlijnen dienen daarbij in beschouwing te worden genomen, en worden tot maatwerk gemaakt in het behandeltraject. In deze opleiding wordt specifieke aandacht besteed aan toepassing van (verklarende) cognitief-gedragstherapeutische diagnostiek, en cognitief-gedragstherapeutische technieken en interventies bij kinderen & jeugdigen. Ook is er aandacht voor de therapeutische relatie en toepassing van motiverende (gespreks)technieken.


   Doel & Methode

   Forta Opleidingen biedt verschillende basisopleidingen aan.

   Dit is de Basisopleidingen CGt Kind & Jeugd

   Daarnaast hebben we ook onderstaande varianten:

   Basisopleidingen CGt – met aandacht voor Ernstige Psychiatrische Aandoeningen
   Basisopleidingen Cognitieve Gedragstherapie
   Basisopleidingen CGt Blended

    

   Algemeen doel van de basisopleiding Cognitieve gedragstherapie met aandacht voor Kind & Jeugd is het opleiden van de professional in de methodiek van de cognitieve gedragstherapie. Je bekwaamt je in het geven van cognitieve gedragstherapieën aan cliënten in de (geestelijke) gezondheidszorg, speciale onderwijssettingen en jeugdhulpverlening. In deze opleiding is specifiek aandacht voor de toepassing van cognitieve gedragstherapieën bij kinderen en jeugdigen, en jongvolwassenen. Daarbij wordt aandacht besteed aan hoe belangrijke anderen in de omgeving, of de bredere context (bijv. school) van kind, jongere of jongvolwassene in het behandelproces te betrekken.

   Aan het eind van de opleiding beschik je over de volgende vaardigheden:

   1. het gedragstherapeutische proces uitvoeren bij een specifieke cliënt of cliëntsysteem; van de probleeminventarisatie tot de eindevaluatie en afsluiting van het traject
   2. leertheoretische principes toepassen in de praktijk
   3. relevant probleemgedrag analyseren middels gedragstherapeutische analyse methoden
   4. observaties, registraties en metingen verrichten
   5. concrete, realistische doelen formuleren in samenwerking met kind of jeugdige en diens context
   6. het motiveren en gebruikmaken van gespreksvaardigheden voor optimaliseren van de therapeutische relatie
   7. een “op maat” traject middels cognitief gedragstherapeutische interventies en technieken opzetten
   8. meerdere cognitief-gedragstherapeutische technieken: registratieopdrachten, socratische dialoog, diverse vormen van exposure, -met responspreventie, gedachtenschema, gedragsexperiment, aandacht training, taartpunttechniek, meerdimensionaal evalueren, neerwaartse pijl techniek, kosten-batenanalyse, contraconditionering, kansberekening, ontspanningsoefeningen, COMET, zelfcontrole procedures
   9.  het gezamenlijk opstellen van een terugvalpreventieplan met de cliënt

   Je leert op de volgende manier:

   1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
   2. Interactieve bespreking van de leerstof en discussie.
   3. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
   4. Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek (jongeren en kinderen, maar ook volwassenen).

   Vaardigheden oefen je onder meer in rollenspellen. Tijdens de praktische oefeningen staat het therapeutische proces en de therapeutische relatie centraal. Einddoel is dat je in staat bent om het geleerde (onder supervisie) toe te passen in de behandeling van cliënten.

    

   Inhoud

   Algemeen
   Algemene inleiding in de gedragstherapie, ontwikkeling en positionering van de cognitieve gedragstherapie en de leertheorie. Daarnaast is er aandacht voor gedragstherapeutische diagnostiek: functieanalyse, betekenisanalyse, het opstellen van een holistische theorie, behandelplan en cliëntgericht werken. Hierin wordt steeds vanuit de cgt-methodiek gekeken naar maatwerk, in aanvulling op de protocollaire behandeling en richtlijnen. Ook is er aandacht voor de therapeutische relatie en motiverende (gespreks)technieken.

   Specifieke stoornissen:

   • Angststoornissen; paniek, fobieën, sociale angst, dwang, gegeneraliseerde angststoornis
   • Posttraumatische stressstoornis
   • Impulscontrole- en gedragsproblemen, incl. ongewenst gewoontegedrag
   • Stemmingsstoornissen en zelfbeeldproblemen

   Behandelrelatie in de cognitieve gedragstherapie

   • Motiverende gesprekstechnieken
   • “complexe of lastige” cliënten
   • Omgaan met complexe cliëntsystemen
   • Systemische visie en benadering
   • Zelfanalyse

    

   Doelgroep

   • Universitaire masteropleiding afgerond in de psychologie, (ortho)pedagogiek, of medische wetenschappen (verpleegkundig specialisten, artsen).
   • Professionals & hulpverleners met een universitaire opleiding die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.
   • Afgestudeerden met een HBO MSc titel en een artikel-14 Wet BIG registratie. In het laatste geval moet je aantonen dat de vakken psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden onderdeel van je vooropleiding zijn geweest.
   • Voor HBO-geschoolden bestaat de variant ‘Cognitief gedragstherapeutisch werker‘.
   • Al een groep collega’s/vrienden verzameld? Wij kunnen deze cursus ook voor een gunstige prijs incompany regelen.
   • Wij adviseren een werkplek waarin het geleerde in de praktijk kan worden gebracht. Indien je je wilt registreren als cognitief gedragstherapeut in opleiding, dien je te voldoen aan de vooropleidings- en werksettingseis. Bij twijfel graag contact opnemen met Forta Opleidingen (info@fortaopleidingen.nl)

   Toelatingscriteria

   • Deelnemers die een universitaire Master in Sociale Wetenschappen of Geneeskunde hebben gedaan.
   • M.b.t. de toelatingscriteria voor verpleegkundig specialisten heeft het VGCt-bestuur in mei 2019 besloten dat mensen met een  (HBO) MSc-titel en een artikel-14-registratie in de Wet BIG kunnen worden toegelaten tot de route die opleidt tot cognitief gedragstherapeut VGCt. Voorwaarde is dat zij aantonen dat de vakken psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden onderdeel van de vooropleiding zijn geweest.

    

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   476050 FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 101 25/8/2022 24/8/2025
   461726 NIP / NVO K&J/OG herregistratie 100 23/6/2022 22/6/2025
   461726 NIP / NVO K&J/OG opleiding – behandeling 74 23/6/2022 22/6/2025
   461726 NIP / NVO K&J/OG opleiding – diagnostiek 22 23/6/2022 22/6/2025
   461726 NIP / NVO K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie 54 23/6/2022 22/6/2025
   461726 NIP / NVO K&J/OG opleiding – overige taken 4 23/6/2022 22/6/2025
   461726 VGCt VGCT- Basiscursus – contacturen 100 25/8/2022 24/8/2025
   461726 NVRG NVRG – Nascholingscursus 15 25/8/2022 24/8/2025
   461726 NIP 1e lijns ELP herregistratie 150 25/8/2022 24/8/2025

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Cognitieve therapie: theorie en praktijk.

   S.M. Bogels en P. van Oppen (Derde druk 2019)

   Bohn Stafleu van Loghum ISBN 9789036820202

   Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie, Handboek voor theorie en praktijk (tweede herziene druk)

   K. Korrelboom, E. Ten Broeke (2021, tweede, herziene druk)

   Coutinho ISBN 9789046903810

   Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen.

   P.J.M. Prins, J.D. Bosch, C. Braet (derde herziene druk 2018)

   Bussum: Coutinho ISBN 9789036819718

   Bestel je studieboeken bij boekhandel Donner via: kunstenwetenschap@donner.nl o.v.v. FORTA en krijg 5% korting!

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   S.E. Vink -