Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.700,00

   Inclusief digitale reader, exclusief boeken; bij face to face uitvoering incl. koffie/thee

   Accreditatie

   Accreditatie wordt aangevraagd bij de VGCt, Registerplein, VSR, V&V RZ & SKJ

   Duur

   Verdeeld over 8 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en literatuurtoets en eindtoets - casus met een voldoende afgerond

   Klassikaal

   Theoretische en praktijkgerichte uitleg en oefeningen

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek en schriftelijke toetsen


   Uitgangspunten

   Werken met mensen met EPA vraagt veel creativiteit. In de opleiding krijg je dan ook extra handvatten aangereikt die in de praktijk geschikt zijn voor de behandeling van mensen met EPA. Alle docenten werken met de EPA-doelgroep, waardoor de opleiding goed aansluit bij jouw dagelijkse praktijk. En de andere deelnemers werken ook met de EPA-doelgroep!
   Tijdens de opleiding leer je je diverse gedragstherapeutische interventies te verrichten en deelaspecten van een cognitieve gedragstherapie onder begeleiding van een cognitief gedragstherapeut naar behoren op te zetten en uit te voeren.
   Evidence-based cognitief gedragstherapeutische methoden en interventies spelen hierbij een belangrijke rol. Basis is een geïndividualiseerde casus conceptualisatie waarbij gebruik gemaakt kan worden van protocollen en richtlijnen. Deze casusconceptualisatie wordt door de CGT-er in samenspraak met de CGW-er opgesteld.


   Cognitieve Gedragstherapie

   CGT bij mensen met EPA is altijd complex en multidisciplinair. Een goede samenwerking en afstemming tussen de Cognitief Gedragstherapeut (CGT-er) en de Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (CGW-er) zijn hierin essentieel. Door gezamenlijk te behandelen wordt CGT bij deze doelgroep effectiever en kunnen daarnaast meer mensen behandeld worden. Dit is belangrijk, aangezien onderzoeken hebben laten zien dat veel mensen met psychoseklachten (een belangrijk deel van de EPA doelgroep) geen CGT-behandeling krijgen, terwijl dit zorg is die iedereen volgens de Zorgstandaard aangeboden dient te krijgen.

   De basisopleidingen CGT-EPA en CGW-EPA zijn gericht op de samenwerking. Wanneer beide opleidingen parallel lopen (in hetzelfde tijdvak op dezelfde locatie worden aangeboden), vinden er 3 ‘brugbijeenkomsten’ plaats: dagdelen waarin beide groepen deelnemers samen werken aan praktijkopdrachten. Daarnaast werken de deelnemers uit beide groepen in de eigen instelling zoveel mogelijk vanuit dit samenwerkingsmodel.

   Voor de CGW-er i.o., die de basisopleiding CGW bij EPA gaat volgen, betekent dit dat hij/zij begeleid moet worden in de dagelijkse praktijk door een (Gz-)psycholoog die minimaal de 100 uur Basisopleiding CGt gevolgd heeft. Het verdient aanbeveling dat dit een (Gz-)psycholoog is die tevens de training CGt Psychose en Trauma heeft gevolgd of is opgeleid tot cognitief gedragstherapeut VGCt®.
   Gedurende de opleiding moet minimaal één behandeling onder begeleiding van/samen met gedaan worden.

   Voor de CGT-er i.o., die de Basisopleiding CGT bij EPA gaat volgen, betekent dit dat hij/zij minimaal één CGW-werkbegeleiding moet geven.
   Snel starten met supervisie na de Basis CGW-EPA of Basis CGT-EPA raden wij sterk aan.
   Zo blijf je in de flow van het leren.

   Doel & Methode

   Cognitieve Gedragstherapie kan ingezet worden bij een breed scala aan stoornissen en psychische klachten, zoals angststoornissen, psychosen, depressies, impulscontroleproblemen of onbegrepen lichamelijke klachten. Inmiddels passen veel hbo-geschoolden in de zorg gedragstherapeutische procedures toe.
   De opleiding omvat:
   – Theoretische en praktijkgerichte uitleg;
   – Literatuurstudie en -besprekingen;
   – Demonstratie (door docent of d.m.v. videofragmenten);
   – Veel oefenen van vaardigheden in rollenspelen (tweetallen, subgroepen, plenair)
   – Het geleerde in de praktijk brengen d.m.v. praktijkoefeningen;
   – Casuïstiek bespreken.

   Na afloop van de opleiding beschik je over kennis van de denk- en werkwijze die wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie.
   Je bent bekend met basisbegrippen uit de cognitieve gedragstherapie en gedragstherapeutische analyses (functie- en betekenisanalyse, holistische theorie).
   Je bent in staat om een deelaspect van een cognitieve gedragstherapie onder supervisie naar behoren uit te voeren.
   Na afloop van de opleiding ben je in staat om de volgende gedragstherapeutische technieken te introduceren, uit te voeren en toe te passen:

   • Registratie-opdrachten;
   • Exposure;
   • Gedragsexperimenten;
   • Responspreventie;
   • Zelfcontrole-, motiverings-, – en uitdaagtechnieken.

   Deze technieken worden gebruikt bij veel voorkomende klachtgebieden, waarbij in de opleiding extra aandacht wordt gegeven aan het toepassen bij de EPA doelgroep.

   Doelgroep / toelatingscriteria

   – Professionals werkzaam in de praktijk met cliënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen.
   – Behandelaars met een hbo-opleiding: SPH, Verpleegkunde, SPV, MWD, SW, toegepaste psychologie.

   Het aanbod van Forta Opleidingen kent naast de Basisopleiding CGW EPA ook een Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) –EPA voor Cognitief Gedragstherapeuten (in opleiding).

   Verder worden door Forta Opleidingen – in nauwe samenwerking met stichting Cognitie & Psychose te Oegstgeest (www.gedachtenuitpluizen.nl) – de trainingen CGt bij Psychose en Trauma, de training CGT bij UHR, de CAARMS-training en de training ‘Over trauma gesproken’ aangeboden.
   Overige (CGT-) opleidingen, trainingen en cursussen specifiek gericht op de EPA-doelgroep: zie EPA.

   Al een groep collega’s verzameld? Wij kunnen deze opleiding ook voor een gunstige prijs incompany verzorgen.

   Inhoud

   In het eerste deel van de opleiding wordt ingegaan op het cognitief gedragstherapeutisch werken in het algemeen: het gedragstherapeutisch proces, de gedragstherapeutische diagnostiek, de basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie en het opzetten, uitvoeren en terug rapporteren van een deelaspect van de behandeling.

   Daarna wordt ingegaan op de toepassing van dit gedragstherapeutisch werken bij verschillende klachtgebieden zoals die in de EPA doelgroep voorkomen (bijvoorbeeld angststoornissen, psychose, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek). Tevens is er aandacht voor transdiagnostische factoren en motiverende technieken.

   Belangrijke onderwerpen zijn:
   – Klassieke en operante conditionering;
   – Het cognitieve model;
   – Functie-en betekenisanalyses maken;
   – Holistische theorie opstellen;
   – Vormgeven en toepassen van cognitieve interventies en exposure (in vivo, interoceptief en imaginair)
   – Vaardigheden in het toepassen van cognitieve dagboeken;
   – Uitdaagtechnieken en het opzetten en uitvoeren van gedragsexperimenten;
   – Contra-conditioneren en zelfcontroletechnieken;
   – Interventies m.b.t. piekeren (o.a. piekerexposure).

   Studiebelasting

   In het accreditatiereglement voor cgw’ers staat het volgende:

   ‘Omvang en andere formele aspecten:
   Een basiscursus bestaat uit 48 contacturen. Daarnaast moeten de cursisten zelfstandig literatuur lezen en huiswerkopdrachten uitvoeren. Elke cursist moet hier gemiddeld 52 uur aan besteden. De totale belasting van de cursus komt zo op 100 uur.’

   Docenten

   – Joost Baas (hoofddocent)
   Gz-psycholoog, supervisor VGCt, supervisor SST, supervisor NVVH,
   Hagen en Baas, psychologen, Praktijk voor psychotherapie en psychologische hulp Voorschoten

   – dr. Hanneke Schuurmans
   klinisch psycholoog-psychotherapeut, supervisor VGCt, EMDR Practitioner,
   FACT Veghel/programmaleider GGZ in de Wijk Uden/Veghel, GGZ Oost Brabant

   Brugbijeenkomsten

   Tijdens de opleiding vinden 3 brugbijeenkomsten plaats, waarin de deelnemers CGT-ers treffen.

   Dit kunnen CGT-ers zijn uit je eigen team of organisatie; of CGT-ers uit een CGT EPA opleiding die parallel plaatsvindt.
   Zijn er geen CGT-ers, dan kijken we samen met welke collega je zou kunnen samenwerken; deze is dan ook welkom tijdens de Brugbijeenkomsten.

   Dit alles onder het motto “Geef vleugels aan de CGT-CGW koppels!”.

   Tijdens de opleiding gaan we regelen wie deel kunnen nemen aan de Brugbijeenkomsten.
   Deze vinden plaats tijdens bijeenkomst 3, 5 en 7, steeds in de laatste 2 uur van die bijeenkomsten.

   Certificaat/Toetsingscriteria

   – Bij verzuim van hoogstens 10% van de contacttijd moeten de huiswerkopdrachten van de verzuimde uren worden ingehaald om aan de aanwezigheidsplicht te voldoen.

   – Bij verzuim tot 20% van de contacturen moeten de huiswerkopdrachten van de verzuimde uren worden ingehaald en moeten er in overleg met de docent extra opdrachten worden gedaan ter compensatie van de gemiste contacturen om aan de aanwezigheidsplicht te voldoen.

   – Bij verzuim van 20% of meer moeten de gemiste contacturen binnen een jaar na het einde van de basisopleiding worden ingehaald in een andere basisopleiding CGW.
   Forta Opleidingen zal hiervoor € 60,- per inhaalles in rekening brengen. Pas nadat de uren zijn ingehaald, wordt voldaan aan de aanwezigheidsplicht.

   – Voldoen aan de criteria van de literatuurtoets en de eindtoets (casustoets).

   De deelnemer ontvangt na afloop van de opleiding het certificaat wanneer voldaan is aan bovengenoemde criteria.

   Accreditatie

   Accreditatie wordt aangevraagd bij de VGCt, Registerplein, VSR, V&V RZ & SKJ.

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl.

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Praktijkboek gedragstherapie deel 1. Handboek voor cognitief gedragstherapeutisch werkers.

   Bas van Heycop ten Ham,Bert de Vos, Monique Hulsbergen (2012)

   Amsterdam: Boom Uitgeverij. ISBN 9789461051707

   Cognitieve therapie. De basisvaardigheden.

   Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S., & Hamelink, H. (2008)

   Boom Cure & Care ISBN 9789085065999

   Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten Deel 1.

   Keijsers, G.P.J., Minnen, A., & Hoogduin, C.A.L. (Red.) (2017)

   Boom Cure & Care ISBN 9789089537133

   Bestel je studieboeken bij boekhandel Donner via: kunstenwetenschap@donner.nl o.v.v. FORTA en krijg 5% korting!