Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.700,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door de VGCt, Registerplein, VSR, V&V RZ & SKJ

   Duur

   Verdeeld over 8 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Theoretische en praktijkgerichte uitleg

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek, schriftelijke toetsen


   Uitgangspunten

   Werken met de EPA-doelgroep vraagt veel creativiteit. Forta Opleidingen biedt verschillende (CGT-) opleidingen, trainingen en cursussen specifiek gericht op de EPA-doelgroep.
   Je krijgt extra handvatten aangereikt die in de praktijk geschikt zijn voor de behandeling van mensen met EPA. De docenten werken met de EPA-doelgroep, waardoor de opleidingen goed aansluiten bij jouw dagelijkse praktijk. Maar ook je mede-deelnemers werken met jouw doelgroep.

    


   Cognitieve Gedragstherapie

   CGT bij mensen met EPA is veelal complex en multidisciplinair. Een goede samenwerking en afstemming tussen de Cognitief Gedragstherapeut en de Cognitief Gedragstherapeutisch Werker zijn hierin essentieel. Door gezamenlijk te behandelen wordt CGT bij deze doelgroep effectiever en kunnen daarnaast meer mensen behandeld worden. Dit is belangrijk, aangezien onderzoeken hebben laten zien dat veel mensen met psychoseklachten (een belangrijk deel van de EPA doelgroep) geen CGT-behandeling krijgen, terwijl dit standaardzorg is die iedereen volgens de Zorgstandaard aangeboden dient te krijgen.

   De basisopleidingen CGT-EPA en CGW-EPA zijn gericht op de samenwerking en wanneer beide opleidingen parallel lopen (in hetzelfde tijdvak op dezelfde locatie worden aangeboden), vinden er ‘brugbijeenkomsten’ plaats: dagdelen waarin beide deelnemersgroepen samen werken aan praktijkopdrachten.

   Daarnaast werken de deelnemers uit beide groepen in de eigen instelling zoveel mogelijk vanuit dit samenwerkingsmodel. Een half jaar na afronding van de basisopleidingen vindt een terugkombijeenkomst van een halve dag plaats met beide deelnemersgroepen. Hierin wordt teruggekoppeld hoe er een half jaar op deze manier gewerkt is.

   Voor de CGW-er i.o., die de basisopleiding CGW bij EPA gaat volgen, betekent dit dat hij/zij begeleid moet worden in de dagelijkse praktijk door een GZ-/CGT-geschoold psycholoog. Gedurende de opleiding moet minimaal één behandeling onder begeleiding van/samen met gedaan worden.

   Voor de CGT-er i.o., die de basisopleiding CGT bij EPA gaat volgen, betekent dit dat hij/zij minimaal één CGW-werkbegeleiding moet geven.

   Snel starten met supervisie na de basis CGT-EPA of basis CGW-EPA raden wij sterk aan. Zo blijf je in de flow van het leren.

   Doel & Methode

   Naast angststoornissen wordt Cognitieve Gedragstherapie gebruikt bij stoornissen zoals psychosen, depressies, impulscontroleproblemen of onbegrepen lichamelijke klachten. Inmiddels passen veel hbo-geschoolden in de zorg gedragstherapeutische procedures toe.
   In de opleiding leer je diverse gedragstherapeutische interventies te verrichten en een deelaspect van een cognitieve gedragstherapie onder supervisie van een cognitief gedragstherapeut naar behoren op te zetten en uit te voeren.

   De opleiding omvat:
   – Theoretische en praktijkgerichte uitleg;
   – Literatuurstudie en -besprekingen;
   – Demonstratie (door docent of d.m.v. videofragmenten);
   – Veel oefenen van vaardigheden in rollenspel (tweetallen, subgroepen, plenair) en d.m.v. huiswerkopdrachten;
   – Het geleerde in de praktijk brengen d.m.v. praktijkoefeningen;
   – Casuïstiek bespreken.

   Na afloop van de opleiding beschik je over kennis van de denk- en werkwijze die wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Je bent bekend met basisbegrippen uit de cognitieve gedragstherapie en gedragstherapeutische analyses (functie- en betekenisanalyse, holistische theorie). Je bent in staat om een deelaspect van een cognitieve gedragstherapie onder supervisie naar behoren uit te voeren.

   Na afloop van de opleiding ben je in staat om de volgende gedragstherapeutische technieken te introduceren, uit te voeren en toe te passen:

   • Registratie-opdrachten;
   • Exposure;
   • Gedragsexperimenten;
   • Responspreventie;
   • Zelfcontrole-, motiverings-, ontspannings- en uitdaagtechnieken.

   Deze technieken worden gebruikt bij veel voorkomende klachtgebieden, waarbij we in deze opleiding extra aandacht zullen geven aan het toepassen bij de EPA doelgroep.

   Doelgroep

   • Je werkt als professional in de praktijk met cliënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen.
   • Behandelaars met een hbo-opleiding: SPH, Verpleegkunde, SPV, MWD, SW, toegepaste psychologie.
   • Al een groep collega’s/vrienden verzameld? Wij kunnen deze cursus ook voor een gunstige prijs incompany.

   Inhoud

   Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen:

   In het eerste deel van de opleiding wordt ingegaan op het cognitief gedragstherapeutisch werken in het algemeen: het gedragstherapeutisch proces, de gedragstherapeutische diagnostiek, de basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie en het opzetten, uitvoeren en terugrapporteren van een deelaspect van de behandeling.

   Daarna wordt ingegaan op de toepassing van dit gedragstherapeutisch werken bij verschillende klachtgebieden zoals die in de EPA doelgroep voorkomen (bijvoorbeeld angststoornissen, psychose, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek). Tevens is er aandacht voor transdiagnostische factoren en motiverende technieken.

   Belangrijke onderwerpen zijn:

   • Klassieke en operante conditionering;
   • Het cognitieve model;
   • Functie-en betekenisanalyses maken;
   • Holistische theorie opstellen;
   • Vormgeven en toepassen van kosten baten analyses, interoceptieve exposure en exposure (met response preventie);
   • Vaardigheden in het toepassen van cognitieve dagboeken;
   • Uitdaagtechnieken en het opzetten en uitvoeren van gedragsexperimenten;
   • Contra-conditioneren en imaginaire exposure;
   • Interventies m.b.t. piekeren (o.a. metacognitieve training en piekerexposure).

   Studiebelasting

   In het accreditatiereglement voor cgw’ers staat het volgende:

   Omvang en andere formele aspecten
   Een basiscursus bestaat uit 48 contacturen. Daarnaast moeten de cursisten zelfstandig literatuur lezen en huiswerkopdrachten uitvoeren. Elke cursist moet hier gemiddeld 52 uur aan besteden. De totale belasting van de cursus komt zo op 100 uur.

   Het aanbod van Forta Opleidingen kent een Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) – met aandacht voor EPA voor Cognitief Gedragstherapeuten (in opleiding) en een basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (48 uur) – met aandacht voor EPA voor Cognitief Gedragstherapeutisch Werkers (in opleiding).

   Verder worden in nauwe samenwerking met stichting Cognitie & Psychose te Oegstgeest (www.gedachtenuitpluizen.nl) de trainingen CGt bij Psychose en Trauma, de training CGT bij UHR, de CAARMS-training en de training ‘Over trauma gesproken’ aangeboden.

   Accreditatie

   De opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker is geaccrediteerd door de VGCt, Registerplein, VSR, V&V RZ & SKJ

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Praktijkboek gedragstherapie deel 1. Handboek voor cognitief gedragstherapeutisch werkers.

   Bas van Heycop ten Ham,Bert de Vos, Monique Hulsbergen (2012)

   Amsterdam: Boom Uitgeverij. ISBN 9789461051707

   Bestel je studieboeken bij boekhandel Donner via: kunstenwetenschap@donner.nl o.v.v. FORTA en krijg 5% korting!

   Cognitieve therapie. De basisvaardigheden.

   Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S., & Hamelink, H. (2008)

   Boom Cure & Care ISBN 9789085065999

   Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten Deel 1.

   Keijsers, G.P.J., Minnen, A., & Hoogduin, C.A.L. (Red.) (2017)

   Boom Cure & Care ISBN 9789089537133