Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 285,00

   incl. reader, koffie/thee (bij face to face uitvoering)

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij de VGCt als nascholing op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek.

   Duur

   6 uur, verdeeld over 2 bijeenkomsten

   Certificaat

   Het certificaat wordt verstrekt bij volledige aanwezigheid en actieve deelname en inbreng.

   Klassikaal

   Literatuurbespreking, oefeningen, rollenspelen, bespreking casuïstiek van deelnemers.

   Toetsing

   N.v.t.


   Uitgangspunten

   Cognitief gedragstherapeuten VGCt® die werken met cliënten met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) staan voor ingewikkelde vragen:

   • Hoe krijg je de veelal complexe problematiek goed gekaderd in een overzichtelijke casusconceptualisatie?
   • Welke FA’s en BA’s zijn hierbij op te stellen?
   • Welk aangrijpingspunt voor behandeling te kiezen?
   • Hoe zorg je voor een goede samenwerking met de andere disciplines binnen het EPA-team?

   Daarmee staan supervisoren VGCt voor een grote uitdaging, zij moeten namelijk kunnen inspelen op de vragen van cognitief gedragstherapeuten en de te bespreken casuïstiek van cliënten met EPA.


   Doelgroep

   Supervisoren VGCt werkend binnen de EPA-zorg.

   Doel

   Supervisoren VGCt toerusten met tools, tips & tricks om de supervisie gericht op cliënten met EPA beter vorm te kunnen geven, zodat ze het werk van hun supervisanten gemakkelijker kunnen maken.

   Programma

   In de bijeenkomsten wisselen korte presentaties zich af met oefenen in drietallen met vignetten, waarin veel voorkomende lastige supervisiesituaties aan bod komen. Het drietal bestaat uit een supervisant met zijn/haar supervisor en een observator die feedback geeft over hoe het verloopt. Eigenlijk dus supervisie over de “supervisor en supervisant”.

   Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: overzichtelijk maken van complexe problematiek; het betrekken van andere disciplines in een behandeling; FABA’s; casusconceptualisatie.

   Verder gaan we aan de slag met een aantal CGT-technieken. De supervisor superviseert daarbij de cognitief gedragstherapeut die in een rollenspel met de supervisant (als cliënt) een techniek gebruikt.

   Verder is er gedurende de bijeenkomsten volop ruimte voor vragen en interactie.

   Docenten

   – Joost Baas, Gz-psycholoog, supervisor VGCt en SchemaTherapie,
   Hagen en Baas, psychologen te Voorschoten www.HenB.com

   – Petra Bervoets, Gz-psycholoog, supervisor VGCt,
   PsyQ Breda.

   Accreditatie

   Voor deze opleiding kan accreditatie bij een beroepsvereniging worden aangevraagd.

   De workshop is geaccrediteerd bij de VGCt (6 punten) als nascholing op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek. In het kader van de herregistratie als supervisor stelt de VGCt het verplicht om 10 punten te behalen op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek.

   Neem voor meer informatie over accreditatiemogelijkheden contact op via info@fortaopleidingen.nl.