Kies een locatie

Online

  Kies een startdatum

  11-10-2024
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.795,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden. De prijs kan verschillen per locatie en startdatum.

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door de VGCt

   Duur

   50 uur, verdeeld over 8 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Vorm

   Online

   Toetsing

   Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek


   Uitgangspunt, doel en methode

   Het doel van de opleiding is om therapeuten te voorzien van theoretische kennis en vaardigheden binnen het gebied van deze 3 therapievormen.  Er zal aandacht gegeven worden aan de wetenschappelijke onderbouwing, de theoretische achtergrond, nieuwste ontwikkelingen, de bruikbaarheid binnen de klinische praktijk en de plaats binnen de cognitieve gedragstherapie; Er zal voortgebouwd en ook steeds teruggevallen worden op de  uitgangspunten van de CGT.

   De deelnemers leren de componenten van deze technieken te integreren en op maat van de cliënt toepassen. Door meer ‘belichaming’ van deze technieken zullen zij beter in staat zijn de therapeutische relatie te gebruiken om het therapieproces op gang te brengen, te bevorderen en te bekrachtigen. Deelnemers weten de nieuw geleerde technieken te plaatsen binnen de traditie van de CGT, met oog voor de overlap en het eigene.

   Binnen de opleiding is zelf de oefeningen doen, naast het leren geven ervan essentieel voor een goed begrip van het inhoud. De deelnemer oefent tussen de opleidingsdagen door dan ook met de oefeningen zoals deze worden aangeleerd tijdens de lesdagen.


   Onderwerpen en methode

   In de acht lesdagen wordt de theoretische achtergrond van de MBCT, ACT en IBSR  geïntegreerd met therapeut-cliënt oefeningen en eigen ervaring.

   Belangrijke onderwerpen zijn:

   • Theoretische achtergrond van MBCT, ACT, IBSR in de relatie met cognitieve gedragstherapie
   • Wetenschappelijke onderbouwing van deze methodieken
   • Mindfulness, ACT en IBSR  beoefenen (praktijk en theorie)
   • Oefeningen  aanbieden als therapeut
   • Mindfulness houding  in de therapeutische relatie

   De opleiding bevat de volgende elementen:

   • Theoretische uitleg van MBCT, ACT en IBSR  (o.a. d.m.v. presentatie en  videofragmenten)
   • Literatuurstudie en -besprekingen
   • Deelnemers laten oefenen in het begeleiden van oefeningen en mindful inquiry
   • Deelnemers zelf laten ondergaan van oefeningen (inclusief oefeningen thuis)
   • Toetsing en evaluatie

   Onderdelen die in het opleidingstraject steeds terugkeren zijn:

   • Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
   • Interactieve bespreking van de leerstof & discussie.
   • Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
   • Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek (volwassenen, jongeren en kinderen).

   Leerdoelen

   Aan het eind van deze vervolgopleiding:

   1. beheerst de deelnemer het evidence-based MBCT-programma voor depressie zoals beschreven door Williams Teasdale en Segal  en kan dit uitvoeren;
   2. heeft de deelnemer kennis van de 6 ACT zuilen en kan deze flexibel integreren in de CGT behandeling;
   3. kan de deelnemer de vier vragen en de omkeringen (IBSR) toepassen binnen de CGT en indien nodig gebruiken in plaats van of als aanvulling in de cognitieve therapie.

   Na afloop van de opleiding:

   1. heeft de deelnemer inzicht en basisvaardigheden op het gebied van de MBCT, ACT en IBSR;
   2. kan de deelnemer deze methodieken toepassen in de eigen praktijk in groepsvorm en individueel;
   3. kan de deelnemer uitleggen wat MBCT, ACT, IBSR inhoudt;
   4. kan de deelnemer mindful inquiry toepassen;
   5. kan de deelnemer het protocol van MBCT volgen en de verschillende onderdelen uitvoeren, de diverse ACT technieken toepassen, stresserende concepten uitdagen met de 4 vragen en omkering, compassie moeiteloos integreren binnen welke behandeling dan ook;
   6. kan de deelnemer uitleggen wat er op neurobiologisch, psychologisch en gedragsmatig niveau verandert door systematische toepassing van de derde generatie oefeningen;
   7. kan de deelnemer de leergeschiedenis van de cliënt betrekken in de uitvoering van de vier vormen van therapie;
   8. weet de deelnemer wat de wetenschappelijke stand van zaken is rondom de behandelde methodieken;
   9. kan de deelnemer op grond van diagnostiek en indicatiestelling bepalen of meditatie en acceptatie gebaseerde werkvormen wel of niet toegepast worden;
   10. kan de deelnemer een mindfulness houding toepassen binnen de werkrelatie.

   Toelatingscriteria

   Deelnemers die voldoen aan de volgende toelatingseisen kunnen toegelaten worden tot de opleiding:

   • Universitair opgeleide hulpverleners zoals psychologen, pedagogen, orthopedagogen, verpleegkundig specialisten en artsen.
   • Deelnemers die gedurende de opleiding een werkplek hebben waarin zij minimaal 12 uur per week cliënten zien en behandelen.

   Uren

   • Contacturen: 50
   • Werkuren: 175 (inclusief 18 oefenuren)

   Accreditatie

   Accreditatie overzicht

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   451190 VGCt VGCT- Vervolgcursus – contacturen 50 7/4/2022 6/4/2025

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Inquiry-Based Stress Reduction in de praktijk. The Work van Byron Katie in psychotherapie.

   MarieOdiel van Rhijn & Esther Leuning (2016)

   Hogrefe Uitgevers BV ISBN 9789492297006

   ACT in de praktijk.

   Russ Harris (2020)

   Hogreve Uitgevers [ISBN 9789492297327]

   Bestel je studieboeken bij boekhandel Donner via: kunstenwetenschap@donner.nl o.v.v. FORTA en krijg 5% korting!

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   A. Hoogstad -

   T.W.F. Stapel -