Kies een locatie

  Kies een startdatum

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 2.395,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden.

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door de VGCt en de VEN

   Duur

   De opleiding bestaat uit 8 lesdagen met een totaal van 50 lesuren.

   Certificaat

   Indien voldaan aan: vooropleiding, aanwezigheidsplicht, actieve houding en toetsing.

   Klassikaal en online

   De cursus wordt deels op locatie in Utrecht gegeven en deels online via Zoom.

   Toetsing

   Schriftelijke toetsing en praktijkopdrachten.


   Inhoud

   Het eerste deel van deze opleiding richt zich op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden met betrekking tot de diagnostiek en indicatiestelling bij cliënten in de GGZ met trauma- en stressorgerelateerde problematiek. Kenmerkend voor dit deel van de opleiding is het goed in beeld brengen van de klachten door het gedragstherapeutisch proces te volgen. Bij de behandeling van psychopathologie, en dus ook bij PTSS en andere aan traumagerelateerde problematiek, is een gedegen casusconceptualisatie het fundamentele startpunt. Er wordt daarom uitgebreid stilgestaan bij de FABA’s en bij traumasensitieve (EMDR-)casusconceptualisatie. In de casusconceptualisatie betreffende trauma- en stressorgerelateerde problematiek dient de samenhang tussen de symptomatologie en de cruciale aansturende mentale geheugenrepresentaties (kerngebeurtenissen dan wel ‘kernherinneringen’) aannemelijk te worden gemaakt. Binnen de Cognitieve Gedragstherapie geven we deze casusconceptualisatie vorm middels functie- en betekenisanalyses (FABA’s). De FABA’s sluiten naadloos aan bij zes verschillende ’routes’ voor casusconceptualisatie die in deze vervolgopleiding wordt aangereikt met als doel de EMDR-therapie te optimaliseren.  Deze casusconceptualisatie ‘routes’ kunnen een behandelaar helpen om relevante herinneringen te identificeren die verondersteld worden de klachten aan te sturen. Deze ‘routes’ worden in deze training uitgebreid besproken en geoefend en gekoppeld aan specifieke FABA’s. Op basis van deze FABA’s wordt vervolgens een gericht behandelplan opgesteld waar de interventiefase direct uit voortvloeit.

   Het tweede deel van de opleiding, gericht op de interventies, bestaat uit een geïntegreerde vervolgopleiding in de Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapie (EMDR-therapie) en een opleiding in de Imaginaire Exposure en Exposure in vivo. De deelnemer leert complexe traumagerichte behandelingen uit te voeren met behulp van EMDR therapie, Imaginaire Exposure en Exposure in vivo. Hierbij gaat het niet alleen om cliënten die specifiek voldoen aan de diagnose PTSS, maar ook zij die symptomatologie vertonen welke het gevolg is van ernstige of langdurige traumatisering (C-PTSS, PTSS met comorbiditeit). Naast de 6 verschillende zoekstrategieën van de traumasensitieve casusconceptualisatie komt ook het stabiliseren, de Resource Development and Installation (RDI) en het stroef verlopende processen vlot leren te trekken middels zogenaamde Cognitive Interweaves aan bod. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwste inzichten met betrekking tot het werkingsmechanisme van IE/EiV en van EMDR. Thema’s als dissociatie en angstregulatie komen uitgebreid aan bod.

   In het derde en laatste deel van de training staan we stil bij de verdieping in de toepassing en het oefenen van de beide evidence-based richtlijnbehandelingen. De evaluatie van de behandeling staat centraal en er wordt aandacht besteed aan terugvalpreventie.


   Leerdoelen

   Doel: deelnemers breed en verdiepend scholen in het evidence based behandelen van trauma- en traumagerelateerde problematiek volgens de eerste keuze richtlijnbehandelingen; EMDR-therapie en imaginaire exposure en exposure in vivo (IE/EiV).

   Doelgroep en toelatingscriteria

   Deze vervolgopleiding is toegankelijk voor GZ-psychologen (BIG), klinisch psychologen (BIG), NVO-orthopedagoog-generalisten, NIP- kind- en jeugdpsychologen, NIP- kind- en jeugdpsycholoog-specialisten, psychotherapeuten (BIG), psychiaters (BIG) en verpleegkundig specialisten (MSc) met specialisatie GGZ in combinatie met artikel 14 BIG-registratie.

   Deelnemers die tevens in opleiding zijn tot cognitief gedragstherapeut (VGCt) en dus een VGCt erkende basisopleiding CGt (100 uur) hebben afgerond.

   Om te mogen deelnemen dient de deelnemer daarnaast een door de Vereniging EMDR Nederland erkende EMDR basistraining te hebben gevolgd en een competentiegericht supervisietraject bij een VEN geregistreerd supervisor met succes te hebben afgelegd (in het bezit zijn van een door de supervisor afgetekend supervisiebeoordelingsformulier betreffende het Standaardprotocol EMDR).

   Daarnaast werkt de deelnemer ten minste 12 uur per week met cliënten.

   Werkwijze

   In de opleiding zal gebruik worden gemaakt van de volgende methoden van kennis- en vaardigheidsverwerving:

   • Literatuurstudie
   • Bespreking en discussie n.a.v. de literatuur
   • Uitleg en informatieverstrekking door de docenten (plenaire besprekingen)
   • Demonstratie van technieken d.m.v. beeldmateriaal en rollenspel
   • Trainen van vaardigheden d.m.v. rollenspel
   • Trainen van vaardigheden d.m.v. (huiswerk)opdrachten
   • Groepsoefeningen
   • Uitwisselen van ervaringen

   Toetsing

   De toetsing vindt op 3 manieren plaats:

   1. De literatuur wordt op bijeenkomst 4 en 5 schriftelijk getoetst.
   2. Praktijkopdracht A: De uitvoer van een behandeling aangaande de stof van de vervolgtraining EMDR met een cliënt (opname) geldt als tweede toets en staat centraal in de laatste bijeenkomst.
   3. Praktijkopdracht B: verslag van exposure-behandelsessie geldt als derde toets en staat centraal in de laatste bijeenkomst.

   Literatuur

   Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van de volgende literatuur (door de deelnemer zelf aan te schaffen/te vergaren):

    

   • Ten Broeke, Erik, Ad de Jongh, Hans-Jaap Oppenheim, Hellen Hornsveld en Ytje van Pelt, vierde editie (2022). Praktijkboek EMDR-therapie I: Casusconceptualisatie en aanvullende behandelstrategieën. Gehele boek.
   • Craske, M.G.,  Treanor, M., Zbozinek, T., Vervliet,B. (2022). Optimizing exposure therapy with an inhibitory retrieval approach and the OptEx Nexus, Behaviour Research and Therapy,Volume 152, 2022, 104069, ISSN 0005-7967, https://doi.org/10.1016/j.brat.2022.104069.
   • Hendriks, L. & van Minnen, A. (2020). Imaginaire exposure. In A. Greeven & A. van Emmerik (red.) Handboek exposure (pp 108-133). Amsterdam: Uitgeverij Boom.
   • Hendriks, L., de Kleine, R. A., Heyvaert, M., Becker, E. S., Hendriks, G. J., & van Minnen, A. (2017). Intensive prolonged exposure treatment for adolescent complex posttraumatic stress disorder: a single‐trial design. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58, 1229-1238.
   • Keijsers, G.P.J., van Minnen, A. & Hoogduin, C.A.L. e.a. (red.) (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten. Uitgeverij Boom. Deel 1.
    Hoofdstuk 6: Protocollaire behandeling van patiënten met een posttraumatische stressstoornis (pp. 311-369)  (59 pp.)
   • Keijsers, G.P.J., van Minnen, A. & Hoogduin, C.A.L. e.a. (red.) (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten. Uitgeverij Boom. Deel 1.
    Hoofdstuk 6: Richtlijnen bij moeizaam verlopende exposurebehandelingen van patiënten met een PTSS (pp. 370-385)  (16 pp.)
   • Ten Broeke, E, Korrelboom, K., Verbraak, M. & Meijer, S. (red.) (2021), Praktijkboek Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie: protocollaire behandelingen op maat.
    Hoofdstuk 12: GCGt en (complexe) posttraumatische stressstoornis (pp. 425-478) (54 pp.)
   • Ten Broeke, E., Heiden, C. van der, Meijer, S., Driessen, A. & Korrelboom, K. (2022) Hoofdstuk 4 Therapeutische experimenten. Cognitieve Therapie, de basisvaardigheden. (pp. 86-119 en bijlagen 7 t/m 10. pp. 287-296) Amsterdam: Boom. (44 pp.)
   • Ten Broeke, E., Heiden, C. van der, Meijer, S., Driessen, A. & Korrelboom, K. (2022) Hoofdstuk 6 Het beïnvloeden van mentale representaties: imaginaire rescripting, historisch rollenspel en flashforward-verzwakking. Cognitieve Therapie, de basisvaardigheden. (pp. 165-201) en bijlagen 15 en 16 (pp. 303-310) Amsterdam: Boom. (45 pp.)
   • Ten Broeke, Heiden, C. van der, Meijer, S., Driessen, A. & Korrelboom, K. (2022) Hoofdstuk 8 Specifieke cognitieve technieken. Cognitieve Therapie, de basisvaardigheden. (pp. 221-255) Amsterdam: Boom.            (35 pp.)
   • VGCt Factsheet Cognitieve gedragstherapie bij PTSS.
   • Ten Broeke, E., Van Pelt, Y. & Horsveld, H. (2022). Zelfverwijt? Split dat screen! Zelfverwijt en EMDR. EMDR magazine, 29, augustus 2022. pp. 10-13

   Kennisclips:

   Kennisclip Trauma en PTSS VGCt: https://youtu.be/qsT6trR5VCU dient voorafgaand aan dag 1 bekeken te worden.

   Kennisclip exposure VGCt (www.vgct.nl) en reactie ten Broeke en Meijer (2023) (laatste wordt aangeleverd) dient voor dag 6 bekeken gelezen te worden. 

   Bekend verondersteld:

   Zorgstandaard trauma- en stressorgerelateerde stoornissen (1-12-2020) 

   Facultatief:

   Strategies – State of the Art: (presentatie):

   https://www.youtube.com/watch?v=pKPgFVKVFLA&sns=em

   Accreditatie

   Deze opleiding is erkend door de VEN en EMDR Europe als Vervolgtraining EMDR, ook voor de K&J doelgroep.

   Deze opleiding is ook geaccrediteerd door de VGCt als vervolgcursus en door de VEN als nascholing breed:

   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig van Geldig tot
   .
   548481 Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) VGCT- Vervolgcursus – contacturen 50 22/11/2024 21/11/2027
   548481 Vereniging EMDR Nederland Algemene scholing (breed) 20 22/11/2024 21/11/2027
   .
   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl.

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   F. van de Linde -

   J Weijermans -