Kies een locatie

Rotterdam en online

  Kies een startdatum

  20-11-2024
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 350,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij FGzPt, LV POH-GGZ, NIP / NVO, Registerplein.

   Duur

   9 uur

   Certificaat

   Bij 100% aanwezigheid en actieve deelname

   Vorm

   Klassikaal en online

   Toetsing

   Opstellen van een persoonlijk modusplan en persoonlijk veerkrachtplan


   Inhoud

   Burn-out of het gevoel overbelast te zijn in het dagelijks werk komt veel voor bij GGZ professionals.
   De theorie van de Schematherapie kan worden ingezet om beter zicht te krijgen op de potentiële factoren van zorgprofessionals die een risico vormen om burn-out te raken. Maar belangrijker, hier ontstaan aanknopingspunten om te werken aan het minder last hebben van stress tijdens het werk en het vergroten van het werkplezier. Niet helpende coping strategieën van de zorgprofessional (coping modi uit de schematherapie) worden in verband gebracht met een toename van emotionele uitputting.
   Tijdens deze training leer je hoe je eigen schema’s en modi een rol spelen bij je lichaamsbewustzijn, de wijze waarop je met stress omgaat en de manier waarop je prestaties levert in je werk.
   Er wordt een overzicht gegeven van recent en uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek op de terreinen van: burn-out, schema’s van de therapeut, stress-mindsets, ademhaling, lichaamsbewustzijn en systeemdenken.
   De nadruk bij cursusdag 1 en de 2 opvolgende bijeenkomsten ligt op praktisch oefenen met de diverse begrippen en meer leren spelen in de therapiekamer.

   Het uitgangspunt van deze cursus is het verbeteren van de veerkracht van de GGZ zorgprofessional. De nadruk ligt op het scheppen van een veilige en ontspannen sfeer om nieuwsgierig nieuwe interventies uit te leren proberen en samen plezier te maken.

   Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:
   • het onderscheid tussen basisbehoeften, schema’s en modi
   • schema’s en modi van de therapeut
   • stress en het lichaam
   • theorieën over productiviteit
   • ademhaling en micropauses
   • vrije inspiratie om anders te leren werken


   Leerdoelen

   De algemene leerdoelen van de opleiding zijn.
   Na afloop van de opleiding:
   1. kent de deelnemer de samenhang tussen basisbehoeften, schema’s en modi.
   2. kent de deelnemer het modusmodel van schematherapie en kan een model opstellen met daarin de eigen schema’s en modi.
   3. heeft de deelnemer inzicht en basisvaardigheid in de invloed van eigen schema’s, modi, leergeschiedenis, stress, lichaamsbewustzijn bij de uitvoering van het dagelijks werk;
   4. heeft de deelnemer beter zicht op eigen risico’s op overbelasting en kan hier kleine oefeningen voor inpassen in de eigen werksituatie.

   Doelgroep

   • GGZ zorgprofessionals.
   • Professionals met een afgeronde HBO of Academische opleiding in de (geestelijke)gezondheidszorg.
   • Kennis van Schematherapie is niet noodzakelijk om deze cursusdag te kunnen volgen.
   • Er wordt gewerkt met thema’s van de eigen therapeut. Dat vraagt zelf reflectieve nieuwsgierigheid van de GGZ zorgprofessional.
   • Er is veel aandacht voor samen oefenen en uitwisseling van eigen ervaringen.

   Toelatingscriteria

   • Een afgeronde HBO of Academische opleiding in de (geestelijke)gezondheidszorg.
   • Bereid zijn eigen ervaringen, kwetsbaarheden en schema’s te delen met de groep, ermee te werken en erop te reflecteren.

   Werkwijze

   Onderdelen die in het opleidingstraject steeds terugkeren zijn:
   1. Ter voorbereiding vult de deelnemer enkele vragenlijsten in die schema’s, modi en gevoeligheid voor burn-out meten. Dit wordt niet klassikaal besproken maar is wel een uitgangspunt om tijdens de cursusdag verder mee aan de slag te gaan.
   2. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
   3. Interactieve bespreking van de leerstof & discussie.
   4. Demonstraties, praktische oefeningen, rollenspellen, lichaamsgerichte oefeningen, yogaoefeningen.
   5. Er wordt casuïstiek aangereikt om mee te oefenen.
   6. Praktijkopdrachten, toetsing via een eigen modusmodel en veerkrachtplan en er is ruimte voor eigen casuïstiek.

   Toetsing

   1. Voldoen aan de vooropleidingseisen.
   2. Voldaan aan aanwezigheidsplicht.
   3. Actieve en coöperatieve deelname aan de opleiding.
   4. Bestudering van verplichte literatuur.
   5. De toets met minimaal een voldoende afgerond

   De deelnemer ontvangt na afloop van de opleiding het getuigschrift wanneer voldaan is aan bovengenoemde criteria

   Toetsopdracht: opstellen van een persoonlijk modusplan en persoonlijk veerkrachtplan

   Docent

   Diana Laponder: Klinisch Psycholoog en senior Schematherapeut, Supervisor Schematherapie, nationaal en internationaal. Ze werkt in het Utrecht Universitair Medisch Centrum op de afdeling Psychiatrie. Ze is tevens EMDR practitioner. Sinds 2018 werkt ze samen met Susan Simpson op het terrein van zelfzorg van de therapeut. Hun missie: trainingen en wetenschappelijke inzichten beschikbaar maken voor zorgprofessionals om hen te helpen een gezondere professional te worden, binnen en buiten de therapiekamer. Deze cursus wordt gegeven door Diana Laponder en wordt gegeven in het Nederlands.

   Literatuur

   Ter voorbereiding op de lesdag kun je de volgende literatuur lezen. Dit is niet verplicht:

   • Berger, Lynn. (2022). Zorg, een betere kijk op de mens. Uitgave journalistiek platform De Correspondent. Hoofdstuk 7: wie zorgt er voor de zorgverleners (pag. 127 t/m 147, 20 pagina’s)
   • Bos, Peter. (2020). Verbonden, de biologie van menselijke relaties. Uitgeverij Thomas Rap. Hoofdstuk 7: Kop dicht! Stress en relaties, een slechte combinatie (pag. 184 t/m 207, 23)
   https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2024/feb/07/the-art-of-doing-nothing-have-the-dutch-found-the-answer-to-burnout-culture (2 pagina’s, 20 minuten)

   Voor verdere verdieping is onderstaand interessant:

   • Fincham, G.W., Strauss, C., Montero-Marin, J. et al. Effect of breathwork on stress and mental health: A meta-analysis of randomised-controlled trials. Sci Rep 13, 432 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-022-27247-y (14 pagina’s, 2 uur)
   • Schema Therapy for the Schema Therapist: improving Therapist Well-being and Enhancing Client Outcomes Through the Awareness and Healing of Therapist Schemas. Hoofdstuk uit: Cambridge Guide to Schema Therapie, Brockman, RN., Simpson S. et a. (2023) (10 pagina’s, 45 minuten)
   • McGonigal, K. The opside of Stress: why stress is good for you, and how to get good at it (2016). Uitgeverij Penguin
   https://libris.nl/zoek?q=the+upside+of+stress&b=

   Literatuur wordt digitaal aangeleverd.

   Accreditatie

   Accreditatieoverzicht

   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig van Geldig tot
   .
   552990 Accreditatiebureau – FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 8 26/06/2024 25/06/2027
   552990 Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie 9 26/06/2024 25/06/2027
   552990 Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) KJ opleiding – behandeling 1 26/06/2024 25/06/2027
   552990 Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) KJ opleiding – diagnostiek 0,5 26/06/2024 25/06/2027
   552990 Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) KJ opleiding – overig taken 3 26/06/2024 25/06/2027
   552990 LV POH-GGZ Nascholing praktijkondersteuners 9 11/06/2024
   552990 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 14 26/06/2024 25/06/2027
   552990 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 14 26/06/2024 25/06/2027
   552990 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden 14 26/06/2024 25/06/2027
   552990 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 14 26/06/2024 25/06/2027
   552990 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker 14 26/06/2024 25/06/2027
   .
   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl.

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   D Laponder -