Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 495,00

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door de LV POH GGZ

   Duur

   3 avonden van 3 contacturen

   Certificaat

   100% aanwezigheid en afgerond met een "Goed"

   Vorm

   Klassikaal, 3 avonden van 3 contacturen

   Toetsing

   Praktijkopdrachten en casuïstiek


   Inleiding

   Behandelaren horen we geregeld verzuchten dat de patiënt ‘een probleem dumpt’ en dat zij het gevoel hebben verantwoordelijk te zijn voor de oplossing. Ze ervaren een druk om te komen met technieken die ‘alles’ veranderen en het probleem laten verdwijnen. In het geval van kind/jeugd is er vaak het gevoel dat ouders denken dat er van alles met het kind mis is, waarbij omgeving een grote focus heeft op het stellen van een diagnose. De systemische benadering heeft het uitgangspunt dat één persoon nooit alléén ‘eigenaar’ kan zijn van een probleem. Problemen worden gezien als een ‘probleem in de interactie’. Immers: hetzelfde gedrag van het kind kan voor het ene gezin een groot probleem zijn, terwijl gezinsleden in het andere gezin er geen last van hebben. Terwijl niemand de schuld heeft van het probleem (niemand is de oorzaak), maakt iedereen wel deel uit van de oplossing. Als iedereen een klein beetje beweegt, verandert er namelijk al een hoop. ‘Samen sta je immers sterk’, is ook het uitgangspunt van het systemisch werken. Hoe je dit kunt toepassen als praktijkondersteuner van de huisarts, zul je in deze training leren, die driemaal drie uur (totaal negen uur) omvat.


   Onderwerpen

   Onderwerpen die in de training aan bod komen zijn:

   1. Inleiding in de systeemtherapie
   2. Houding van de systemisch werker
   3. Systemisch werken als PoH GGZ
   4. Werken met genogrammen
   5. Techniek externaliseren
   6. Diverse gesprektechnieken

   Doelgroep

   De functie van POH-GGZ vraagt een specifieke expertise die tot op heden niet te verenigen lijkt met één bestaand beroepsprofiel. POH-GGZ is geen beroep, maar een functie. De opleiding POH-GGZ is in principe bestemd voor deelnemers die ondergenoemde opleidingen hebben afgerond:

   • Sociaal psychiatrische verpleegkunde (SPV);
   • Bachelor verpleegkunde (HBO-V);
   • Bachelor Social Work (BSW), alle uitstroomprofielen;
   • Verpleegkundig specialist GGZ (VS GGZ);
   • Master Psychologie;
   • Bachelor Toegepaste psychologie (HBO).

   Oude opleidingen

   • Maatschappelijk werk & Dienstverlening (MWD);
   • Sociaal-pedagogische Hulpverlening (SPH);
   • Opleiding tot GGZ-agoog;
   • Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring en aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een HBO werk- en denkniveau.

   Toelatingscriteria

   Conform het geactualiseerde functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2020 zijn de volgende instroomeisen gesteld: een vooropleiding op minimaal HBO-niveau, én relevante werkervaring binnen de (brede) GGZ.

   Accreditatie

   Voor deze opleiding kan accreditatie bij een beroepsvereniging worden aangevraagd 
   Neem voor informatie contact op via info@fortaopleidingen.nl