Kies een locatie

Online

  Kies een startdatum

  11-10-2024
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.150,00

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij de VGCt, FGZPt specialismen gezondheidszorgpsycholoog

   Duur

   4 bijeenkomsten

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   24 contacturen

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Competenties

   In de cursus komen de competenties zoals omschreven in het competentieprofiel Supervisor VGCt ruimschoots aan de orde. Voor de ordening van de competenties wordt het CanMEDS model als uitgangspunt gebruikt.

   De volgende zeven competentiegebieden worden onderscheiden:
   1. Cognitief gedragstherapeutisch superviseren: is het kerngebied van het vak, waarmee de overige competentiegebieden nauw samenhangen.
   2. Communicatie: omvat alle communicatie en samenwerking met de supervisant.
   3. Samenwerking: verwijst naar het samenwerken met de zorgverleners die met de supervisor en de cognitief gedragstherapeut i.o. betrokken zijn bij diens opleiding.
   4. Kennis en wetenschap: richt zich op het proces van het verwerven en uitdragen van kennis.
   5. Maatschappelijk handelen: betreft de maatschappelijke context van het handelen van de Supervisor VGCt®.
   6. Organisatie: betreft zowel de organisatie van de supervisie als zodanig als de supervisie in de context van een organisatie.
   7. Professionaliteit: heeft betrekking op onder meer persoonlijke, ethische en juridische kwaliteitseisen, die gesteld worden aan de beroepsuitoefening van de Supervisor VGCt®.


   Werkwijze

   Ervaring en handelen worden afgewisseld met observatie, reflectie en integratie van theorieën. Terugkerende onderdelen in de cursus zijn het plannen van nieuwe ervaringen en acties en het toepassen van het geleerde in de praktijk. De supervisorencursus worden gegeven door twee docenten die beiden de gehele cursus aanwezig zijn. Beide docenten zijn supervisor.

   De leercyclus bestaat uit:

   • reflecteren op eigen ervaringen met het ontvangen van supervisie in het verleden
   • verbinden van ervaringen met modellen van supervisie uit de literatuur
   • plannen van het geven van supervisie
   • opnemen en observeren van oefensessies met supervisie
   • reflecteren en het geven en ontvangen van feedback
   • discussiëren met collega’s over dilemma’s en problemen
   • bij supervisie en het elkaar superviseren over het geven van supervisie

   Doelgroep

   De doelgroep bestaat alleen uit BIG-geregistreerde cognitief gedragstherapeuten die supervisor willen worden en supervisoren die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen. De cognitief gedragstherapeut kan met de supervisorencursus starten als hij minimaal twee jaar is geregistreerd als cognitief gedragstherapeut.

   LET OP: Reeds geregistreerde supervisoren ontvangen nascholingspunten voor het volgen van de scholing.
   Deze cursus telt niet voor herregistratie als cognitief gedragstherapeut VGCt. Deze groep ontvangt geen nascholingspunten na het volgen van de cursus, het geldt voor jullie als vooropleidingseis voor het supervisorschap VGCt.

   Toelatingscriteria

   • Minimaal 2 jaar geregistreerd als cognitief gedragstherapeut (VGCt)
   • Je hebt een BIG-registratie als GZ-psycholoog, arts, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, verpleegkundig specialist ggz, psychiater en/of orthopedagoog-generalist.
   • Minimaal 8 uur per week werkzaam te zijn als psychotherapeut/ psychiater/ klinisch psycholoog (psychotherapeutische behandeling van cliënten/cliëntsystemen)

   Informatie om je te registreren als supervisor bij de VGCt kun je hier vinden.

   Onderwerpen

   Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:

   • supervisie modellen
   • modellen van de professionele ontwikkeling van therapeuten
   • onderwijskundige aspecten van opleiden van volwassenen in beroepsonderwijs
   • positie van supervisie in opleidingstrajecten
   • randvoorwaarden voor supervisie
   • contractfase waaronder leerdoelen bepalen
   • methodieken in supervisie
   • hanteren werkrelatie
   • toetsen en beoordelen in supervisie
   • juridische aspecten, beroeps ethische kwesties
   • culturele diversiteit
   • evaluatie en afronding van supervisie
   • supervisie en N=1 begeleiding
   • supervisie en de VGCt, verslaglegging
   • supervisie en wetenschap: gebruiken van werkzaam gebleken procedures, opbouw en ontwikkeling van theorie, gebruiken van up to date inzichten uit de experimentele psychopathologie

   Onderdelen die in het cursustraject steeds terugkeren zijn:

   1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
   2. Interactieve bespreking van de leerstof & discussie.
   3. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
   4. Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek (volwassenen, jongeren en kinderen).

   Literatuur

   Bannink, F. (2012). Positieve supervisie en intervisie. Hogrefe Uitgevers. ISBN 9789079729685.

   Beunderman, R., Colijn, S., Geertjes, L. & Maas, F. van der (2016). Theorie en praktijk van supervisie in de ggz. De Tijdstroom. ISBN 9789058983077.

   Corrie, S., Lane, D.A., (2015). CBT Supervision. SAGA Publications Ltd. ISBN 9781446266397. (Te bestellen bij Amazon).

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   477236 VGCt
   VGCt- Nascholing op het gebied van supervisievaardigheden en/of didactiek
   24 7/11/2022 6/11/2025
   477236 VGCt
   VGCT- Supervisorencursussen – contacturen
   24 7/11/2022 6/11/2025
   529917 FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 25 1/3/2024 28/2/2027

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   J.A.M. Bakker -

   C. van Gorkom -