Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 975,00

   exclusief literatuur en maaltijden

   Accreditatie

   Deze training is geaccrediteerd door de FGzPt 14 pnt, NIP 28 pnt i.h.k.v. K&J/OG herregistratie, NIP 14 pnt. i.h.k.v. K&J/OG opleiding – overige taken

   Duur

   25 contacturen

   Certificaat

   100% aanwezigheid bij de training

   Vorm

   4 bijeenkomsten

   Toetsing

   In rollenspel en video opnames


   Inleiding

   Na de GZ-opleiding of supervisorencursus, wordt er van je verwacht dat je werkbegeleiding en/of supervisie geeft. Maar wat houdt dit nou eigenlijk precies in? Deze training biedt je houvast aan de hand van theorie. En door middel van intervisie en oefeningen helpen we je bij het proces om zekerder te worden als supervisor en/of werkbegeleider. Samen gaan we een proces aan en ondersteunen we jou met toepasbare handvatten voor in de praktijk. We maken ook een app-groep aan, zodat er altijd een plek is waar je terecht kan met vragen.


   Doelgroep

   • De cursus is een cursus bedoeld voor supervisoren en/of werkbegeleiders. Deze cursus is met name geschikt voor nieuwe supervisoren. Hierbij kan gedacht worden aan net afgestudeerde GZ-psychologen, of mensen die net de supervisiecursus VGCt (of een andere vereniging) hebben afgerond.
   • Het is belangrijk dat deelnemers al enige supervisie of werkbegeleiding geven zodat er actieve inbreng is en er gebruik kan worden gemaakt van video materiaal.

   Toelatingscriteria

   • GZ-opleiding of in opleiding daartoe
   • Bij voorkeur: Je geeft al supervisie of werkbegeleiding (geen vereiste)

   Leerdoelen

   • Aan het einde van de cursus is de cursist in staat om zowel onderwijs- als therapeutische methoden flexibel toe te passen in de supervisie van therapeuten (i.o.) en het functioneren van de supervisant te optimaliseren/verbeteren.
   • De cursist is in staat om een goede supervisierelatie op te bouwen met supervisanten. Hierbij heeft de cursist een goed idee van de randvoorwaarden (opbouw, inhoud en afronding), beoordelingscriteria en eigen methodiek als supervisor en speelt in op de op de opleidings- en praktijkcontext.
   • De cursist hanteert de actuele beroepsethische en juridische regelgevening.

   Inhoud

   Tijdens de training wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

   • Supervisieprocessen: opbouw, afronding en andere fasen
   • Supervisiemodellen en modellen van de professionele ontwikkeling van therapeuten
   • Kennisoverdracht in de supervisies
   • Culturele diversiteit/transculturele vaardigheden
   • Juridische aspecten, beroepsethische kwesties
   • Toetsen en beoordelen in supervisie
   • Randvoorwaarden van supervisie, leerklimaat
   • Valkuilen bij superviseren (supervisor – supervisant)
   • Positie van supervisie in opleidingstrajecten

   Opzet & werkwijze

   Opzet

   De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. Deze cursus is een combinatie tussen theorie, intervisie en supervisie over de supervisie/werkbegeleiding.

    

   Werkwijze

   De training is gebaseerd op competentiegericht ontwikkelen van zowel de supervisor als de supervisant. Gedurende de training worden diverse werkvormen ingezet om competenties aan te scherpen en het leerrendement te optimaliseren. Je bestudeert de literatuur, krijgt uitleg van de theorie, demonstraties van docenten en groepsgenoten, je maakt passende praktijkopdrachten, er wordt gebruik gemaakt van videomateriaal, je volgt intervisie en doet rollenspellen.

   Verplichte literatuur

   • Beunderman, R., Colijn S., Geertjens. L. & Van der Maas, F.M.B. (2016). Theorie en praktijk van supervisie in de ggz. Utrecht: De Tijdstroom. ISBN: 9789058983077

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   440486 FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 14 29/1/2022 28/1/2025

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl.