Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 495,00

   Kosten

   Accreditatie

   Wordt aangevraagd bij de LV-POH-GGZ

   Duur

   9 contacturen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Lesvorm

   Klassikaal

   Toetsing


   Inhoud

   Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) zijn een veel voorkomend probleem in de gezondheidszorg. Denk hierbij aan pijnklachten, maar ook lichamelijke functiestoornissen zoals evenwichtsstoornis, energiegebrek, krachtverlies of wazig zien, of afwijkende waarneming zoals oorsuizen, piepen, tintelingen of een doof gevoel. Vaak ontstaan er dan ook klachten van: spanning, concentratie- en geheugenverlies, slaapproblemen, angst of depressie.

   Bevlogen trainer en psycholoog Ciska Kevenaar van Forta Groep bespreekt in deze cursus de theorie en praktijk van SOLK en de behandeling ervan in de huisartsenpraktijk. Er wordt veel geoefend met de casuïstiek uit de praktijk en je gaat tussen de contactmomenten ook zelf aan de slag. De cursus is er op gericht de kennis te vergroten en de POH-GGZ handvatten te bieden voor interventies bij klachten die passen bij de somatisch-symptoomstoornis of verwante stoornissen.

   Opzet

   • Dag 1: Introductie – Wat is SOLK?
   • Dag 2: Oplossingsgericht omgaan met weerstand
   • Dag 3: Interventies

    

   Onderwerpen

   Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:
   1. Inleiding
   Tijdslijn in de theorie rondom het medisch model, oorzaak- en gevolgdenken, valkuilen voor zorgprofessionals.
   2. Behandelmethodieken
   Gevolgen model, KOP-model, Oplossingsgericht communiceren
   3. Interventies
   Vanuit het gevolgenmodel, KOP-model, en ook vanuit de Acceptance & Commitment Therapy (ACT)

    

   Doel

   Na afloop van de opleiding:
   1. heeft de deelnemer kennis over de problematiek rondom SOLK;
   2. heeft de deelnemer kennis over de kenmerken van de verschillende diagnosen in de hoofdcategorie somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen;
   3. heeft de deelnemer kennis over verschillende samenwerkingsmodellen toepassen;
   4. kan de deelnemer de klachten analyseren en interventiestrategieën ontwerpen;
   5. kan de deelnemer op grond van analyse m.b.t. gevolgenmodel, KOP-model, en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt;
   6. kan de deelnemer adviseren over een vervolgtraject passend bij de hulpvraag van de cliënt;
   7. kan de deelnemer op grond van analyse en shared-decision making een kortdurend begeleidingstraject opstellen, uitvoeren, evalueren en afsluiten.

   Methode

   Onderdelen die in het opleidingstraject steeds terugkeren zijn:

   1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
   2. Interactieve bespreking van de leerstof & discussie.
   3. Casuïstiekbespreking, praktische oefeningen en interventies.
   4. Praktijkopdrachten, aanvullende literatuur, toetsing.

    

   Doelgroep

   • POH-GGZ werkzaam in een huisartsenpraktijk

   Accreditatie

   Voor deze opleiding kan accreditatie bij een beroepsvereniging worden aangevraagd 
   Neem voor informatie contact op via info@fortaopleidingen.nl