Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 895,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd als nascholing door de VGCt, geaccrediteerd bij Register Schematherapie en FGzPt

   Duur

   25 uur

   Vervolgcursus Schematherapie (25 uur)

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   De cursus omvat:
   – Theoretische en praktijkgerichte uitleg;
   – Literatuurstudie en -besprekingen;
   – Demonstratie (door docent en d.m.v. videofragmenten);
   – Oefening van vaardigheden in rollenspel (tweetallen, subgroepen, plenair) en d.m.v. huiswerkopdrachten;
   – Bespreking van casuïstiek.


   Doel & Methode

   Na afloop van de cursus ben je in staat om de volgende technieken te introduceren, uit te voeren en toe te passen:
   – Het herkennen en analyseren van de functie van schema’s en schemamodi;
   – De verschillende schemamodellen en modimodellen toepassen in de praktijk (bij persoonlijkheidsstoornissen en verslaving);
   – Cognitieve technieken toepassen bij verschillende schema’s en modi;
   – De therapeutische relatie hanteren, zowel grenzen stellen als limited reparenting;
   – Eigen schema’s en modi herkennen.

   Doelgroep

   Deelnemers dienen de basiscursus met goed gevolg te hebben afgerond, of aantoonbaar te beschikken over een daarmee vergelijkbaar competentieniveau.

   • BIG-geregistreerde psychotherapeuten, gz-psychologen, (postmaster) orthopedagogen-generalist, klinisch psychologen en psychiaters óf;
   • leden van specialistische psychotherapieverenigingen óf;
   • Kinder- en Jeugdpsychologen NIP/SKJ óf;
   • degenen die in opleiding zijn tot een van de hierboven genoemde kwalificaties.

   Inhoud

   De cursus bestaat uit 4 lesdagen waarbij er aandacht is voor een verdieping van de theoretische achtergrond van het schematherapeutisch model, het verbreden van vaardigheden in schematherapeutische interventies en het leren hanteren van de therapeutische relatie. De cursus is er op gericht de vaardigheden in het toepassen van interventies uit de schematherapie te verbreden binnen specifieke settings in de klinische praktijk, waaronder in de verslavingszorg en in de groepstherapie. De stof wordt eigen gemaakt door middel van het bekijken van filmfragmenten, het bespreken van casuïstiek, het oefenen in rollenspellen en intervisie.

   Accreditatie

   De vervolgcursus schematherapie is als NASCHOLING geaccrediteerd door de VGCt voor de cursus met startdatum 14 februari 2023 en geaccrediteerd door Register Schematherapie en de FGzPt.

   Om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten hanteren de beroepsverenigingen de volgende toelatingseisen:
   Register Schematherapie:
   • BIG-registratie als Gz-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging (of in opleiding daartoe). Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP.
   • Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen (RVB).
   • Lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.
   • Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige HBO-ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de HBO-er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.

   VGCt:

   Dit is een vervolgcursus VGCt dus hulpverleners die een erkende 100-uurs basiscursus VGCt hebben gevolgd kunnen deelnemen aan deze cursus. LET OP: de cursus met startdatum 14 februari 2023 is momenteel als NASCHOLING.

   Heb je wel interesse maar voldoen je niet aan de toelatingseisen? Neem dan contact met ons op. Dan zoeken we uit wat we voor je kunnen doen.

   Overzicht Accreditatiepunten

   Specialisme Categorie Accreditatiepunten
   Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) VGCT- Vervolgcursus/Nascholing – contacturen 25
   FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 23
   Register Schematherapie Opleidingstraject 25 uur

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten

   Young, J.E., Klosko J.S., & Weishaar, M.E. (2020)

   Houten: Bohn Stafleu van Loghum ISBN 9789036824408

   Schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis

   Genderen, H. van & Arntz, A. (2010)

   Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds ISBN 9789057123085

   Schematherapie in de klinische praktijk

   Farrell, J.M. & Shaw, I.A. (2015)

   Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. 9789057124365