Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 895,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij het NIP/NVO en Registerplein

   Duur

   25 uur

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Vorm

   Klassikaal

   Toetsing

   Rollenspellen, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Onderwerpen

   In de opleiding zullen de volgende onderwerpen behandeld worden:

   1. Dag 1: Inleiding
    Op dag 1 staat de inleiding en verdieping in de verschillende theoretische stromingen met als basis de
    systeemtherapie centraal. Bij elke stroming wordt specifiek gekeken hoe deze kan bijdragen aan de
    begeleiding van gezinnen. Daarna zullen algemene systemische principes worden besproken die het katern
    vormen waar men mee werkt, denk hierbij aan de verschillende perspectieven, expert- vs. consulentrol, etc.
    De theorie zal met voorbeeldrollenspelen en film begeleid worden om zo educatief te ondersteunen.
   2. Dag 2: Begeleidingsproces
    Tijdens dag 2 zal het begeleidingsproces worden besproken en uitgelegd. Aan bod komen aspecten als
    invoegen, hulpvragen, doelen stellen en competenties. Een en ander wordt aangeleerd middels het katern van
    de “Yucel-methode”.
    Het gebruik van visueel materiaal zoals de poppetjes en de Yucel-methode is een belangrijke ondersteuning,
    juist voor kinderen, lager opgeleiden of andere culturen. Dit zal middels presentatie en in rollenspelen
    geoefend worden.
   3. Dag 3: Gesprekstechnische vaardigheden
    Op dag 3 worden gesprekstechnische vaardigheden geoefend voortvloeiend uit de theoretische stromingen
    door middel van presentaties en rollenspelen.
    Aan bod komen: de structuur van het gezin beïnvloeden, competenties versterken middels heretiketteren,
    circulaire vragen stellen, narratieven gebruiken en opdrachten geven.
   4. Dag 4: Vraaggericht werken
    In de afronding van de opleiding zal vervolgens uitgebreid vraaggericht gewerkt worden. Ervaringen en/of
    problemen worden gedeeld om samen te kijken hoe casuïstiek aangepakt kan worden. Belangrijke vraag
    hierbij is: “Hoe kom je uit de probleemcirkel?” Dit vraaggestuurd onderwijs is bedoeld het geleerde te oefenen
    en ook echt in de praktijk te brengen.

   Onderdelen die in het opleidingstraject steeds terugkeren, zijn:

   1. Bespreken van de literatuur
   2. Interactieve bespreking van de leerstof en discussie
   3. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen
   4. Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek (gezinnen)
   5. Videovoorbeelden, spelmateriaal

   Leerdoelen

   Na afloop van de cursus:

   1. Heeft de cursist inzicht in systemen en hoe deze te bekijken.
   2. Heeft de cursist basisvaardigheid in het gebruik van systeemtherapeutische vaardigheden.
   3. Heeft de cursist globale kennis van en inzicht in theoretische stromingen binnen de systeemtherapie.
   4. Heeft de cursist kennis van en inzicht in de verschillende te gebruiken technieken van diverse systemische stromingen.
   5. Heeft de cursist kennis van de overkoepelende technieken en methoden binnen de systeemtherapie.
   6. Heeft de cursist kennis van competentie versterkende vaardigheden.
   7. Kan de cursist de genoemde technieken hanteren.
   8. Kan de cursist invoegen in een gezinssysteem.
   9. Kan de cursist met de gezinsleden doelen opstellen.
   10. Kan de cursist zijn geleerde vaardigheden inzetten om het gezin te ondersteunen.
   11. Kan de cursist met zijn vaardigheden de competentie(s) versterken van het gezin.

   Doelgroep

   • HBO maatschappelijke dienstverlening
   • HBO orthopedagogiek
   • Orthopedagogen
   • (K&J) Psychologen

   De opleiding kan gevolgd worden door individuele medewerkers, maar het is beter dat hele teams meedoen om de systemische aanpak geheel te kunnen implementeren en ten volste tot zijn recht te laten komen.

   Individuele inschrijvingen kunnen wellicht -in overleg met alle partijen- aanhaken bij een incompany uitvoering.

   Toelatingscriteria

   – Opleidingsniveau; Basispsychologen en orthopedagogen of vergelijkbaar HBO niveau
   – Relevante werkervaring in de jeugdzorg
   – Theoretische achtergrond van de contextuele therapie
   – Kennis van het gebruik van ‘poppetjes als taal’

   Incompany

   Voor een incompany-aanvraag kan er contact worden opgenomen met Jorim van Luik (010-2620736 | j.vanluik@fortaopleidingen.nl). In overleg zal er naar geschikte data worden gezocht.

   Prijs: op aanvraag

   Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 15

    

   NB: Individuele inschrijvingen kunnen wellicht -in overleg met alle partijen- aanhaken bij een incompany uitvoering.

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Handboek Systeemtherapie

   Savenije, A., Lawick, M.J. van, & Reijmers, E.T.M. (2de druk 2014)

   Uitgeverij de Tijdstroom ISBN 9789058982575