Kies een locatie

  Kies een startdatum

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 350,00

   Inclusief digitale reader, exclusief boeken

   Accreditatie

   De cursus is geaccrediteerd bij VGCt, LV POH-GGZ en NIP/NVO

   Duur

   12 uur

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezigheid en afgerond met goed resultaat toetsing

   Vorm

   Online, of klassikaal

   Toetsing

   Toetsing vindt plaats tijdens de cursus, op basis van inbreng en oefensituaties


   Uitgangspunten

   Deze tweedaagse introductiecursus bestaat uit een combinatie tussen theorie en praktijk. De visie op behandeling en de 6 ACT processen van psychologische (in)flexibiliteit worden kort toegelicht en steeds gevolgd door een voorbeeld van een interventie. Na de tweedaagse introductie is de deelnemer in staat om ACT interventies in de praktijk uit te voeren, en om een ACT behandeling uit te voeren aan de hand van een protocol.


   Onderwerpen

   Onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn:

   • Het ACT model van psychopathologie
   • Casusconceptualisatie, functionele analyse en behandelplan binnen het ACT model
   • De hexaflex
   • Omgaan met emoties: acceptatie en bereidheid, mindful exposure, zelf-als proces.
   • Omgaan met gedachten: defusie, contact met het huidig moment en zelf-als-context
   • Gedragsverandering: waarden en toegewijde actie
   • (Experiëntiële) interventies vanuit het ACT model
   • Het therapeutisch proces en therapie-vaardigheden in ACT
   • Wetenschappelijke evidentie voor ACT
   • Toepassingen in diverse contexten, zoals complexe problematiek, in multidisciplinair verband

   Leerdoelen

   Na afloop van de cursus:

   1. begrijpt de deelnemer het eigene van ACT vergeleken met andere cognitieve, gedragstherapeutische en andere psychotherapeutische behandelmethoden;
   2. kan de deelnemer de zes processen van psychologische inflexibiliteit herkennen bij zichzelf, bij de cliënt en in de interactie met een cliënt;
   3. heeft de deelnemer tools om de zes processen van psychologische flexibiliteit tot stand te brengen bij zichzelf, bij de cliënt en in de interactie met een cliënt;
   4. begrijpt de deelnemer hoe de zes processen van psychologische flexibiliteit gezien kunnen worden als gedrag-in-context/vaardigheden;
   5. heeft de deelnemer tools om de therapeutische relatie conform de zes kernprocessen te hanteren;
   6. is de deelnemer in staat het eigene van ACT te vertalen in gedragstherapeutische analyses, een behandelplan en interventies;
   7. heeft de deelnemer kennisgenomen van het indicatiegebied van ACT;
   8. kan de deelnemer ACT plaatsen in de wetenschappelijke traditie van de gedragstherapie;
   9. weet de deelnemer de weg te vinden om zijn kennis en ervaring met betrekking tot ACT verder te verdiepen.

   Doelgroep

   • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.
   • Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) en die de basisopleiding CGt hebben afgerond.
   • Leden van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) die deel willen nemen aan de cursus als nascholing.

   Verplichte literatuur

   • A-Tjak (2015). Acceptance and Commitment Therapy. Theorie en praktijk. Tweede herziene druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. [ISBN 9789036804967]

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   401383 LV POH GGZ Nascholing 12 11/11/2022 10/11/2023
   478885 VGCt VGCT- Nascholingscursus – contacturen 12 11/11/2022 10/11/2023
   484494 NIP / NVO Zie Pe online 28/11/2022 27/11/2023
   517279 FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 15 24/8/2023 23/8/2026
   517279 NIP 1e lijns ELP herregistratie 12  24/8/2023 23/8/2026

   Toelatingscriteria:

   • Werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg.
   • Wij adviseren een werkplek te hebben waarin het geleerde in de praktijk kan worden gebracht.

    

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   M. Kuiper -