Kies een locatie

Utrecht

  Kies een startdatum

  15-11-2024
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.045,00

   Incl. trainingsmaterialen o.a. CAARMS-NL-vertaling

   Accreditatie

   Accreditatie is toegekend door de FGzPt en het NIP/NVO

   Duur

   Verdeeld over 4 lesdagen: 2 trainingsdagen en 2 casusbesprekingen

   Certificaat

   Volledige deelname, het inbrengen van een eigen CAARMS interview en een voldoende beoordeling van de vaardigheidstoets

   Klassikaal

   Theoretische en praktijkgerichte uitleg

   Toetsing

   Vaardigheidstoets


   Uitgangspunten

   CAARMS is het meetinstrument waarmee vastgesteld kan worden of iemand at risk is voor het ontwikkelen van een psychose. De uitkomst kan zijn: geen risico, Ultra Hoog Risico (UHR) of psychose. Bij een UHR-profiel is vroegtijdig cognitieve gedragstherapie bieden effectief en kostenbesparend in het voorkomen van een psychose.
   Bij constatering van psychose wordt snel doorverwezen naar specialistische behandeling om de duur van onbehandelde psychose zo kort mogelijk te houden. Het is dus van belang dit instrument te gebruiken in de context van vervolgmogelijkheden.
   De CAARMS is een semigestructureerd interview, waarbij op basis van startvragen – omtrent allerlei psychose klachten en subklinische varianten daarvan – een beeld wordt verkregen van de mate van psychopathologie op dit gebied. Per antwoord wordt doorgevraagd naar de aard, ernst, impact en frequentie van het symptoom. Bij de toepassing en het juist scoren ervan is achtergrondkennis van psychose belangrijk.

   Zorgstandaard Psychose
   De CAARMS is in wetenschappelijk onderzoek gebruikt om UHR en psychose vroegtijdig te detecteren en is hierin effectief. De Zorgstandaard Psychose 2017 adviseert daarom om met dit instrument UHR te onderzoeken.
   Behalve als voorspeller van psychotische stoornissen blijkt de UHR-status ook steeds meer een voorspeller voor een ongunstiger beloop van andere psychische aandoeningen en voor slechter functioneren op langere termijn. Psychosesymptomen, ook subklinisch, zijn een graadmeter voor de algehele ernst van psychopathologie. De zorg bij UHR is daardoor breder inzetbaar dan alleen als preventie bij psychotische stoornissen in de specialistische GGz. Mede daarom wordt bredere toepassing van de screening, bijvoorbeeld in de eerste lijn bij POH-GGz en in de basis GGz momenteel experimenteel ingezet en onderzocht. In elk geval hoort vroege opsporing via de screening op UHR binnen de specialistische GGz bij de standaardzorg. Kort gezegd wordt vroegdetectie middels de CAARMS momenteel breed in de praktijk geïmplementeerd.

   Oorsprong CAARMS
   Door de onderzoeksgroep van Pat McGorry, Universiteit Melbourne, Australië, is een groep hulpzoekende jongeren in beeld gebracht met een zogenaamd At Risk Mental State-profiel (ARMS): een kans van 30-35% om binnen een jaar psychotisch te worden. Op basis van dit onderzoek is CAARMS ontwikkeld in Melbourne door professor Alison Yung, nu hoogleraar psychiatrie aan de universiteit van Manchester. De sensitiviteit van het meetinstrument ligt vooral bij het onderscheiden van de diverse subklinische symptomen en de ernst en de frequentie waarin deze aanwezig zijn.
   In Nederland vond van 2008 tot 2012 de EDIE.NL-studie (Early Detection and Intervention Evaluation Nederland) plaats naar het voorkomen van psychose, waarin gebruik werd gemaakt van CAARMS. Uit deze studie is gebleken dat met behulp van CAARMS een verhoogd risico op een eerste psychose gedetecteerd kan worden bij hulpzoekende cliënten in de GGz en effectief behandeld kan worden met cognitieve gedragstherapie.
   6% van alle hulpzoekende mensen loopt het risico een psychose te ontwikkelen en 2% van die hulpzoekende mensen loopt het risico binnen drie tot vijf jaar daadwerkelijk psychotisch te worden. De belangrijkste boodschap van de studie is dat dit aantal ongeveer te halveren is tegen lagere kosten in vergelijking met helemaal niets doen. Dit is een belangrijke stap naar de GGz van de toekomst die erop gericht zal zijn om chronische stoornissen met een ongunstige prognose te reduceren.


   Doel & Methode

   • Training in het gebruik van de CAARMS aan de hand van DVD’s van interviews en vignetten.
   • Deelnemers aan de training worden na afloop in staat geacht om het instrument toe te passen voor de vaststelling van een ARMS.
   • Inleidingen, DVD-demonstratie, oefeningen, rollenspelen, vaardigheidstoets.

   Doelgroep

   Hulpverleners die actief zijn op het terrein van vroegdetectie van jongeren at risk.
   Minimaal universitaire vooropleiding, goede kennis van psychopathologie, kennis en ervaring met diagnostiek en gesprekstechnieken en enige jaren werkervaring in de langdurige zorg / psychosezorg (psychologen, psychiaters, artsen).
   De deelnemer wordt in staat geacht om niet-ondertitelde Engelse DVD’s te kunnen begrijpen en beoordelen. Voor een zinvolle deelname moet de deelnemer in de gelegenheid zijn om tijdens en na de training de CAARMS met cliënten at risk uit te voeren.

   Al een groep collega’s verzameld? Wij kunnen deze training ook voor een gunstige prijs incompany regelen.

   Casusbesprekingen

   Elke deelnemer neemt een CAARMS interview af en brengt deze in tijdens een van de casusbesprekingen. Naast de casuïstiekbespreking staat in de 2e casusbespreking de bespreking centraal van 5 cases en de vooraf door de individuele deelnemers ingevulde formulieren t.b.v. de interrater-betrouwbaarheidstoetsing. Na de training interviewen de deelnemers samen met een ervaren collega gedurende 10 tot 15 interviews. Permanente intervisie en calibratie-trainingen om de interbeoordelaar-betrouwbaarheid te garanderen zijn noodzakelijk.

   Literatuur

   Digitale reader (o.a. manual, Nederlandse vertaling, instructie, beslisregels, scoreformulier).
   De deelnemers ontvangen de CAARMS-NL-vertaling als PDF-bestand voor verder gebruik na de training.

   Docent

   > Helga Ising (verzorgt trainingsdag 2 en terugkombijeenkomst 1)
   GZ-psycholoog i.o. tot specialist, cognitief gedragstherapeut VGCt® i.o.,
   GGZ Rivierduinen, poli Leiden.
   > Elise van der Wind (verzorgt trainingsdag 1 en terugkombijeenkomst 2)
   GZ-psycholoog, psychotherapeut, Cognitief Gedragstherapeut VGCt® i.o., VPeP/EFT Psychotherapeut i.o.
   GGzE TOP GGz Centrum VIBE, VIP/ACT team vroegpsychosezorg, EDI team vroegdetectie diagnostiek & consultatie

   Kosten

   € 1.045,- incl. trainingsmaterialen o.a. CAARMS-NL-vertaling.

   Certificaat

   Voor het verkrijgen van het certificaat geldt volledige deelname, het inbrengen van een eigen CAARMS-interview en een voldoende beoordeling van de vaardigheidstoets.

   Hierbij geldt de volgende aanwezigheidsregeling:
   – bij verzuim van 1 dagdeel training of een terugkombijeenkomst dient als compensatie een aanvullende opdracht met een voldoende beoordeling.
   – bij verzuim van meer dan 1 dagdeel training of een terugkombijeenkomst vervalt het recht op compensatie en wordt geen certificaat uitgereikt.

   Organisatie

   De training is ontwikkeld door stichting Cognitie & Psychose te Oegstgeest (gedachtenuitpluizen.nl) en wordt in nauwe samenwerking met de stichting aangeboden en georganiseerd door Forta Opleidingen.

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   443888 NIP / NVO K&J/OG herregistratie  17 12/11/2021 11/11/2024
   443888 NIP / NVO K&J/OG opleiding – diagnostiek 8,5 12/11/2021 11/11/2024
   504855 FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog  18 12/5/2023 11/5/2026

   Accreditatie is toegekend door het NIP/NVO (K&J/OG herregistratie 17 pnt / K&J/OG opleiding – diagnostiek 8,5 pnt) en door de FGzPt (18 pnt).
   Accreditatie kan worden aangevraagd bij de NVvP tot 22 oktober (bij eerdere uitvoeringen werden 18 pnt toegekend).

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   H. Ising -

   E. Wind -