Kies een locatie

  Kies een startdatum

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.195,00

   Inclusief lunch en literatuur

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij VGCt, FGZPt en VEN als nascholing

   Duur

   Het totaal aantal contacturen bedraagt 26

   Certificaat

   Aanwezigheid is verplicht voor alle dagen

   Klassikaal

   De opleiding bestaat uit 2 cursusdagen en 2 praktijkdagen

   Toetsing

   Praktijkopdrachten, casuïstiek en theorietoets


   Uitgangspunten

   In deze 4-daagse opleiding leer je alles over het toepassen van exposure en EMDR therapie bij posttraumatische stressstoornis (PTSS). Op dag 1 komen imaginaire exposure, exposure in vivo, EMDR en combinaties daarvan aan bod. Je leert de nieuwste inzichten in het toepassen van deze therapievormen, de theoretische achtergronden, de rationale achter de behandeling, het opstellen van een therapieplan en het opstellen van casusconceptualisaties (welk type trauma’s eerst?).

   Hierna volgen de stagedagen bij PSYTREC die plaats vinden tussen dag 1 en 4). Op dag 4 gaan we verder in het omgaan met patiënten met ernstige (‘complexe’) PTSS, co-morbiditeit (o.a. psychose, conversiestoornis) en angstregulatie. Tijdens de stagedagen bij PSYTREC, loop je mee met behandelaren en ben je observant bij hun behandelsessies en het multidisciplinair overleg.

   Op deze manier krijg je veel voorbeelden van hoe te handelen bij PTSS. Op het einde van de opleiding weet je hoe je de exposure in combinatie met EMDR bij volwassen PTSS-patiënten kunt uitvoeren.


   Eindtermen

   De deelnemers worden geacht aan het eind van de opleiding bekend te zijn met de inmiddels effectief gebleken manier van intensief behandelen van PTSS. Zij zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten met betrekking tot de toepassing van imaginaire exposure, exposure in vivo en EMDR. Deelnemers kunnen na de opleiding een casusconceptualisatie en therapieplan maken en weten hoe zij de intensieve behandeling van PTSS met exposure en EMDR methoden en technieken vorm kunnen geven.

   Inhoud & werkwijze

   Inhoud

   • Assessment
   • Casusconceptualisatie
   • Opstellen behandelplan
   • Exposuretechnieken
   • EMDR technieken
   • Complex trauma en complexe PTSS
   • Comorbiditeit
   • Angstregulatie

   Werkwijze

   • Literatuurstudie
   • Theoretische en praktijkgerichte uitleg over IE en EMDR
   • Demonstraties door docenten en door middel van videofragmenten
   • Oefenen met het opstellen van het behandelplan
   • Praktische oefeningen met betrekking tot IE en EMDR
   • Twee stagedagen met observatie-opdrachten en feedback gesprek

   Data

   De opleiding bestaat uit 2 lesdagen. Daarnaast bestaat de opleiding uit 2 stagedagen, deze plan je zelf in gedurende de opleidingsperiode (ma t/m do).
   Belangrijk: De eerste stagedag is op locatie en de tweede stagedag kijk je online mee met een behandelaar. Mocht Covid-19 een dergelijke invulling t.z.t. niet mogelijk maken, zullen wij beide stagedagen online invulling geven.

   Vereiste vooropleiding

   Deelnemers hebben minimaal de VEN-erkende EMDR Basistraining gevolgd en hebben kennis van en ervaring met cognitieve gedragstherapie.

   Literatuur

   Literatuur

   • De Jongh, A., Resick, P.A., Zoellner, L.A, van Minnen, A., Lee, C.W., Monson, C.M., Foa, E.B., Wheeler, K., Ten Broeke, E., Feeny, N., Rauch, S.A.M., Chard, K., Mueser, K.T., Sloan, D.M., van der Gaag, M., Rothbaum, B.O., Neuner, F., De Roos, C., Hehenkamp, L.M.J., Rosner, R, Bicanic, I.A.E. (2016). A critical analysis of the current treatment guidelines for complex PTSD in adults. Depression and Anxiety, 33, 59–369. https://psycho-trauma.nl/wp-content/uploads/2015/07/CRITICAL-ANALYSIS-OF-THE-CURRENT-TREATMENT-GUIDELINES-FOR-CPTSD-De-Jongh-et-al.-2016.pdf
   • Wagenmans, A., Van Minnen, A., Sleijpen, M., De Jongh, A. (2018). The Impact of childhood sexual abuse on the outcome of intensive trauma-ftocused Treatment for PTSD. European Journal of Psychotraumatology, 9:1, 1430962. https://doi.org/10.1080/20008198.2018.1430962
   • Zoet, H.A., Wagenmans, A., Van Minnen, A., Sleijpen, M., De Jongh, A. (2018) Presence of the Dissociative Subtype of PTSD does not moderate the Outcome of Intensive Trauma-Focused Treatment for PTSD. European Journal of Psychotraumatology, 9:1, https://doi.org/10.1080/20008198.2018.1468707
   • Van Woudenberg, C., Voorendonk, E.M., Bongaerts, H., Zoet, H.A., Verhagen, M., Van Minnen, A., Lee, C.W., & De Jongh, A. (2018). The effectiveness of an intensive treatment programme combining prolonged exposure and EMDR for severe posttraumatic stress disorder (PTSD). European Journal of Psychotraumatology, 9:1, https://doi.org/10.1080/20008198.2018.1487225
   • Van Minnen, A., Hendriks, L., de Kleine, R., Hendriks, G-J., Verhagen, M., De Jongh, A., (2018). Therapist rotation: a novel approach for implementation of trauma-focused treatment in post-traumatic stress disorder. European Journal of Psychotraumatology, 9:1, https://doi.org/10.1080/20008198.2018.1492836

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   481227 NVvP Nascholing psychiatrie 22 7/2/2023 6/2/2024
   475460 FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 28 27/9/2022 26/9/2025
   475460 VGCt VGCT- Nascholingscursus – contacturen 13 27/9/2022 26/9/2025
   517376 VEN Algemene scholing (breed) 14 26/9/2023 25/9/2025
   517376 VEN Vakinhoudelijke scholing (smal) 10 26/9/2023 25/9/2025
   517313 VSR Scholing verpleegkundig specialisten 26 26/9/2023 25/9/2024

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   Drs. Sjef Berendsen -

   Drs. Tilly Koolstra -