Kies een locatie

Utrecht

  Kies een startdatum

  13-09-2024
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 350,00

   Inclusief koffie/thee, exclusief literatuur en lunch

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij SKJ, Registerplein. In aanvraag bij V&V RZ en LV POH GGZ

   Duur

   6 uur

   Certificaat

   Voldoen aan de vooropleidingseisen en aanwezigheidsplicht. Actieve en coöperatieve deelname aan de bijeenkomst. Afronding van de voorbereidende e-learning.

   Vorm

   Klassikaal en e-learning

   Toetsing

   N.v.t.


   Uitgangspunten

   Door samenwerkingsoefeningen ontdek je wat er nodig is om de kloof te overbruggen. Je oefent met casuïstiek en krijgt praktische situaties aangereikt. Verrassende communicatie oefeningen laten je zien wat er nodig is om effectiever te communiceren, met directe feedback en spiegeling. Daarnaast voer je opdrachten uit die je inzicht geven in hoe mensen met autisme de wereld ervaren. Dit helpt je je eigen denkprocessen en opvattingen beter te begrijpen, en biedt inzicht in de belastbaarheid en mogelijkheden van een persoon met mentale kwetsbaarheden.
   We houden rekening met de diversiteit van alle deelnemers en de unieke situaties waarin jij te maken hebt met mensen met autisme.

   De basistraining is een praktische en doelgerichte workshop. Deelnemers ervaren welke impact autisme kan hebben op het dagelijks functioneren. Je gaat aan de slag met de opdrachten uit het Autimse Belevingscircuit. Elke opdracht geeft een indruk van hoe mensen met autisme de wereld zouden kunnen ervaren. Je ervaart wat een intense prikkeling van je zintuigen met je doet, en hoe je reageert als de omgeving niet aansluit bij jouw eigen manier van denken. Dit confronteert je met je eigen denkpatronen en opvattingen en geeft je inzicht in belastbaarheid en (on)mogelijkheden.

   We werken samen met ervaringsdeskundige trainers, die met eigen voorbeelden komen en je blik verruimen. Uiteraard sluiten we aan bij de diversiteit van onze deelnemers en de mensen met autisme voor wie zij komen.


   Onderwerpen

   Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:

   1. E-learning
   2. Inleiding in Autisme
   3. Informatie- en Prikkelverwerking
   4. Communicatie en Sociale Interactie
   5. Autisme in verschillende levensfasen
   6. Zorgstandaard autisme
   7. Ervaringsdeskundigheid
   8. Toepassing in de praktijk

   Leerdoelen

   Na afloop van de training:

   1. kent de deelnemer de basisprincipes van neurodiversiteit bij autisme en kan deze erkennen in de praktijk.
   2. heeft de deelnemer inzicht in de verschillende belevingen van autisme en kan een open houding hierin hanteren.
   3. kan de deelnemer verschillende theorieën over autisme begrijpen en de impact ervan op informatieverwerking en prikkelverwerking, communicatiepatronen, manifestaties in diverse levensfasen en het signaleren van een autistische burn-out herkennen. De deelnemer is in staat deze kennis te benutten om de communicatie en begeleiding op maat af te stemmen, gericht zoeken in de zorgstandaard, autisme te integreren in de beroepspraktijk, en preventieve adviezen te formuleren ter bevordering van welzijn.
   4. kan de deelnemer ervaringsverhalen van mensen met autisme inzetten om een dieper begrip te ontwikkelen en ondersteuning te bieden die is afgestemd op individuele behoeften.
   5. kan de deelnemer casuïstiek effectief analyseren en vanuit verschillende primaire reacties overgaan naar het vormen van een constructieve dialoog, met als doel een positieve bijdrage te leveren aan het proces van de cliënt.
   6. heeft de deelnemer inzicht in ondersteuningsbehoeften en kent praktische methoden om ontwikkeling en zelfredzaamheid bij kinderen en jongeren met een disharmonisch profiel te bevorderen.

   Doelgroep

   Het Autisme Belevingscircuit is geschikt voor iedere (G)GZ- professionals met een afgeronde HBO of academische opleiding, met interesse in de belevingswereld van een persoon met autisme;

   Werkwijze

   1. Beleving, begrip, ervaring.
   2. Verkenning van autisme-theorieën via luisteren, ervaren, reflecteren en oefenen.
   3. Interactieve groepsdiscussies over de ervaringen en leerstof.
   4. Praktijkgerichte oefeningen en ervaring in het gesprek met onze ervaringsdeskundigen. Met uiteraard ook koppelingen naar de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De e-learning geeft uitgebreid aandacht aan kinderen en jongeren met autisme, met een aanvulling naar de andere levensfases.
   5. Toepassen van kennis met behulp van quizen in de e-learning en casuïstiek.

   Toetsing

   1. Voldoen aan de vooropleidingseisen.
   2. Voldaan aan de aanwezigheidsplicht.
   3. Actieve en coöperatieve deelname aan de bijeenkomst.
   4. Afronding van de voorbereidende e-learning (duur: 3 uur).

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij SKJ en Registerplein. In aanvraag bij V&V RZ en LV POH GGZ

   Accreditatieoverzicht

   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig van Geldig tot
   560058 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 9 13/09/2024 12/09/2025
   560058 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Kinderwerkers / Jongerenwerkers 9 13/09/2024 12/09/2025
   560058 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 9 13/09/2024 12/09/2025
   560058 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden 9 13/09/2024 12/09/2025
   560058 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 9 13/09/2024 12/09/2025
   560058 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker 9 13/09/2024 12/09/2025
   SKJ217660 Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) Cursus 9 13/09/2024 12/09/2027
   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl.

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   J. Kok -

   J Wagteveld -