Kies een locatie

Rotterdam

  Kies een startdatum

  22-11-2024
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 495,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door het NIP/NVO (en SKJ), LV POH-GGZ en Registerplein

   Duur

   14 contacturen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Twee lesdagen, 14 contacturen

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   De Basiscursus Contextuele Therapie is bedoeld om naast verbale therapie en begeleiding ook spelmateriaal te gebruiken als taal. Het spelmateriaal bestaat uit poppetjes, die door het visuele en universele aspect ervan de cliënten en hun emoties veel directer kunnen bereiken. Poppetjes symboliseren immers in elke cultuur mensen en hun gevoelens. De samenwerking tussen therapeut en cliënt bij het visueel in kaart brengen van de gezinscontext en geschiedenis, door middel van poppetjes, creëert een veiligheid waarin er makkelijker bij ervaringen en emoties kan worden gekomen.

   Bovendien wordt de taal die deze poppetjes spreken, gevoed door een theoretisch kader, de contextuele therapie. Binnen de systeemtherapie bestaan er meerdere theoretische stromingen, waarvan de contextuele therapie er één is. Met name deze therapievorm richt zich nadrukkelijk op existentiële relaties en het aspect van intrinsieke rechtvaardigheid daarbinnen. Die intrinsieke rechtvaardigheid wordt bepaald door de balans van geven en ontvangen binnen die relaties en ook over generaties heen. Kernbegrip is, naast geven en ontvangen, loyaliteit.

   Binnen de basiscursus wordt de contextuele therapie en zijn kernbegrippen vooral vertaald in het direct praktisch toepassen ervan in gezins-/ familie opstellingen met poppetjes. Het oefenen staat centraal, waarbij er telkens middels feedback aanvullend theorie kan worden uitgelegd en opnieuw wordt uitgewerkt in een opstelling met poppetjes. Cursisten zijn daardoor snel in staat om het gebruik van poppetjes in de spreekkamer of bij cliënten thuis toe te passen.


   Doelgroep & Toelatingscriteria

   Doelgroep

   • (Basis, GZ en KP) psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, social workers met SKJ registratie, POH GGZ medewerkers, pedagogische hulpverleners.

   Toelatingscriteria

   • een werkplek van minimaal 8 uur per week.

   Onderwerpen

   Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:

   1. Inleiding
   Theorie van contextuele therapie en uitleg over het poppetjesmateriaal.
   2. Materiaalgebruik
   Introductie en toepassingen in het gebruik van het materiaal.
   3. Toepassingen op verschillende probleemgebieden en doelgroepen
   Het leren verbeelden middels het materiaal van verschillende probleemgebieden.

   Onderdelen die in het cursustraject steeds terugkeren zijn:

   1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
   2. Interactieve bespreking van de leerstof en discussie.
   3. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
   4. Praktijkopdrachten, eigen casuïstiek (volwassenen, jongeren en kinderen).

   Leerdoelen

   Na afloop van de cursus:

   1. Heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in het gebruik van het materiaal (de poppetjes);
   2. Heeft de cursist kennis van en inzicht in het theoretisch kader van de contextuele therapie;
   3. Kan de cursist de praktische inzet van het poppetjesmateriaal binnen het theoretisch frame introduceren;
   4. Kan de cursist het gebruik van poppetjes uitleggen in de eigen praktijk;
   5. Kan de cursist vanuit het theoretisch kader opstellingen maken met de client(en);
   6. Is de cursist zich meer bewust van zijn/haar eigen gezinsachtergrond in contextuele termen en wordt de cursist als therapeut zich daarmee meer bewust van zijn/haar innerlijke dialoog tijdens het therapieproces;
   7. Kan de cursist middels opstelling zoeken naar gezinsontwikkelingen, opgelopen schade (traumata, parentificaties), krachtbronnen, erkenning geven en dialoog stimuleren.

   Accreditatie

   Accreditatieoverzicht

   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig van Geldig tot
   .
   551663 Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie 14 01/10/2024 30/09/2027
   551663 Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) KJ opleiding – behandeling 5 01/10/2024 30/09/2027
   551663 Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) KJ opleiding – diagnostiek 2 01/10/2024 30/09/2027
   529112 LV POH-GGZ Nascholing praktijkondersteuners 14 03/10/2023
   479576 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 34 03/04/2023 02/04/2026
   479576 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 34 03/04/2023 02/04/2026
   479576 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 34 03/04/2023 02/04/2026
   479576 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker 34 03/04/2023 02/04/2026
   .
   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl.

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Een taal erbij

   Doornik van, A.

   Acco Uitgeverij B.V., ISBN 978-94-923-9847-5.

   Bestel je studieboeken bij boekhandel Donner via: kunstenwetenschap@donner.nl o.v.v. FORTA en krijg 5% korting!

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   W. Meertens -