Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 2.895,00

   Inclusief koffie/thee, inclusief lunch en digitale reader, exclusief boeken

   Accreditaties

   Geaccrediteerd bij de VGCt en aangevraagd bij FGzPt, NIP 1e lijns

   Duur

   De 100-urige basisopleiding is verdeeld in een inleiding van 30 uur en een verdieping van 70 uur.

   Certificaat

   100% aanwezig en afgerond met een met goed beoordeelde toets

   Lesvorm

   Een combinatie van klassikale en online lessen

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek, mini N=1


   Uitgangspunten

   De eerste bijeenkomsten hebben de beginselen van de CGT als inhoud: Functie analyse, Betekenis analyse, Holistische theorie en Behandelplan. Dan volgen interventiemethoden: Cognitieve therapie en contraconditioneren. Therapeutische relatie en motivatie worden in een aparte bijeenkomst behandeld. In het verdiepende gedeelte komen interventies bij specifieke stoornissen en transdiagnostische factoren aan bod.

   Gekozen is voor een opzet waarin online bijeenkomsten gebruikt worden om te oefenen met de stof die als huiswerk is gelezen en de opdrachten die ter voorbereiding zijn gemaakt.


   Doel & methode

   Doel

   In deze cursus maak je kennis met de denk- en werkwijze die wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch als op praktisch niveau.

   Na afloop van de cursus:

   1. kan je betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
   2. kan je op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, evalueren en afsluiten;
   3. kan je een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en het systeem bij de behandeling betrekken.
   4. weet je hoe je angst- en stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen en misofonie cognitief gedragstherapeutisch behandelt.
   5. ben je vaardig op het gebied van de cognitief-gedragstherapeutische behandeling van genoemde psychische stoornissen.
   6. kan je onder supervisie de verschillende fasen in het CGT-proces uitvoeren.

   Methode

   Je leert op de volgende manier:
   • Inleidingen docent
   • Presentaties (door de deelnemers verzorgd)
   • Demonstratie van technieken, video’s
   • Rollenspel
   • Casuïstiek
   • Uitwerken van opdrachten
   • Werkgroep, discussie

   Onderwerpen

   De volgende onderwerpen komen aan bod:

   • Kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces
   • Theorieën over klassieke en operante conditionering, leertheorieën en het cognitieve model
   • Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in standhoudende factoren van probleemgedrag of emotie plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten
   • Ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en -analyses;
   • Opbouwen, uitvoeren en afsluiten van een CGT-behandeling en het onderhouden en een adequate therapeutische werkrelatie
   • Het toepassen van interventies van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure (interoceptief, imaginair, in vivo), contra conditioneren, uitdaagtechnieken, vaardigheidstraining, aandachttraining, socratische dialoog, zelfcontrole procedures, activeringstechnieken en ontspanningsprocedures
   • Het toepassen van CGT interventies en evidence-based protocollen bij angst- en stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen en misofonie, perfectionisme, zelfwaardering

   Doelgroep

   • Universitair opgeleide hulpverleners zoals psychologen, pedagogen, orthopedagogen, verpleegkundig specialisten en artsen.
   • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen. Een afgeronde academische opleiding in de (geestelijke) gezondheidszorg of een afgeronde hbo MSc titel met artikel 14 Wet BIG registratie op het gebied van de (geestelijke) gezondheidszorg is vereist voor toelating. In het laatste geval moet je aantonen dat de vakken psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden onderdeel van je vooropleiding zijn geweest.
   • Wij adviseren een werkplek te hebben waarin het geleerde in de praktijk kan worden gebracht. Indien je je wilt registreren als cognitief gedragstherapeut in opleiding, dien je te voldoen aan de vooropleidings- en werksettingseis.
   • Voor HBO-geschoolden bestaat de variant ‘Cognitief Gedragstherapeutisch Werker’.
    Al een groep collega’s/vrienden verzameld? Wij kunnen deze cursus ook voor een gunstige prijs incompany regelen.

   Docenten

   • Arnoud van Loon, psychotherapeut – supervisor VGCT
   • Marjon Peters, psychotherapeut – supervisor VGCT
   • Trainingsacteur Carla Steeman, cognitief gedragstherapeutisch werker

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   469179 VGCt VGCT- Basiscursus – contacturen 100 9/8/2022 8/8/2025
   473399 FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 100 9/8/2022 8/8/2025
   473399 NIP 1e lijns ELP herregistratie 150 9/8/2022 8/8/2023

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl.

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie

   Korrelboom, K. & E. ten Broeke (2013)

   Coutinho, Bussum 9789046903810

   Praktijkboek gedragstherapie deel 1. Handboek voor cognitief gedragstherapeutisch werkers.

   Bas van Heycop ten Ham,Bert de Vos, Monique Hulsbergen (2012)

   Amsterdam: Boom Uitgeverij. ISBN 9789461051707

   Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten Deel 1, 2 en 3.

   Keijsers, G., Minnen, A., Verbraak, M., Hoogduin K., Emmelkamp, P. (2017)

   Boom uitgevers Amsterdam