Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 495,00

   Inclusief koffie/thee

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door de LV-POH-GGZ

   Duur

   9 contacturen, verdeeld over 3 bijeenkomsten

   Certificaat

   100% aanwezigheid en afgerond met een "Goed"

   Lesvorm

   Online

   Toetsing

   Volgt


   Uitgangspunten

   In de POH-praktijk is er doorgaans weinig tijd om uitgebreid en langdurig in te gaan op situaties van cliënten. De POH kan ACT-vaardigheden ontwikkelen en interventies toepassen, die snel tot de kern komen en gericht zijn op mogelijkheden tot gedragsverandering bij de cliënten in lijn met hun waarden. Daarbij wordt uitgegaan van een vijfgesprekken ACT-protocol.
   We kijken in de training niet primair naar klachten van cliënten, maar stellen ons als vraag: mogen de moeilijke dingen in het leven (van onszelf en cliënten) genoeg bestaansrecht hebben? Dit kan ertoe leiden (intentie van ACT) om minder te strijden tegen klachten en meer open te staan voor ervaringen en lastige dingen toe te laten. Het effect daarvan zal kunnen zijn dat de moeilijke dingen minder in de weg staan voor het leiden van een betekenisvol leven. Ons verstand is binnen ACT een op zichzelf staande entiteit, dat we kunnen observeren. Dit biedt ruimte om regels, patronen van denken, verwachtingen, etc. te herkennen als cognities en maakt dat het mogelijk is keuzes te maken op basis van waarden. Kortom: minder automatische piloot en meer bewust kiezen.


   Onderwerpen

   ACT is een procesgerichte benadering: interventies zijn niet zozeer gericht op controle en oplossing van lastige gedachten en gevoelens, maar op de manier van omgaan ermee. Cursisten nemen kennis van dit proces, de ACT-thema’s in hun samenhang en oefenen met het toepassen van de principes in hun eigen leven en met hun cliënten, via een casusconceptualisatie.

   Er is tijdens de cursus aandacht voor:

   • Het ACT-model (Hexaflex)
   • Basisbegrippen uit de Relational Frame Theory (RFT)
   • De therapeutische relatie
   • Procesgericht werken
   • Kernachtige ACT-interventies vanuit Focussed Acceptance & Commitment Therapy
   • 5-Sessies ACT-protocol

   Doel & methode

   Na afloop van de opleiding:

   1. kent de deelnemer het ACT Hexaflex en kan dat toepassen.
   2. heeft de deelnemer inzicht en basisvaardigheid Acceptance & Commitment Training.
   3. kan de deelnemer ACT interventies toepassen in de eigen praktijk.
   4. kan de deelnemer een eenvoudige casusconceptualisatie maken.
   5. kan de deelnemer strategieën ontwerpen ontwerpen en toepassen, gericht op ontwikkelen van psychologische flexibiliteit.
   6. kan de deelnemer veelgebruikte ACT-metaforen hanteren in de behandelrelatie.
   7. kan de deelnemer een 5-sessies ACT-protocol hanteren.
   8. kan de deelnemer een therapeutische relatie opzetten en onderhouden vanuit ACT perspectief.

   Onderdelen die in het opleidingstraject steeds terugkeren zijn:

   1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
   2. Interactieve bespreking van de leerstof & discussie.
   3. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
   4. Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek.

   Doelgroep

   Zorgprofessionals in de functie POH GGZ. Voor toelating moet je in het bezit zijn van een afgeronde HBO-bachelor van een zorg gerelateerde opleiding. Daarnaast moet je werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk als Praktijkondersteuner Huisarts (POH) met cliëntcontacten.

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf  Geldig tot
   .
   487584 LV POH-GGZ Nascholing praktijkondersteuners 9
   517270 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 17 13/9/2023 12/9/2026
   517270 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 17 13/9/2023 12/9/2026
   517270 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 17 13/9/2023 12/9/2026
   517270 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker 17 13/9/2023 12/9/2026

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl