De Cognitief Gedragstherapeutisch Werker in de EPA-zorg in stelling

Geplaatst op 25 November 2021

14 januari 2022 /  09.15 – 12.30 uur / Online / organisatie VGCt sectie SAABB

“Hoe versterk je jouw positie als CGW-er in de EPA-zorg, zowel binnen je eigen team als binnen je organisatie?”

Tijdens CGW-congressen en CGW-scholingen klinken geluiden van CGW-ers die worstelen. Niet de therapeutische technieken, maar hun positie binnen de zorg voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA) vinden zij vaak vaag of lastig.
Lang niet altijd is het voor een team of organisatie duidelijk welke waardevolle bijdragen een CGW-er kan leveren en hoe diens  deskundigheid zo veel mogelijk patiënten ten goede komt. Vaak worden de competenties van de CGW-er onvoldoende benut, omdat deze geen duidelijke positie binnen een team én binnen de organisatie heeft.

In deze ochtend staat centraal: “Wat kunnen wij in onze werksituatie in de EPA-zorg zélf doen om de CGW-er beter in stelling te brengen?”

We gaan virtueel met elkaar in gesprek over de volgende thema’s:
– Wat doe jij met je kennis en kunde, hoe zet je die in en blijf je in ontwikkeling?
– Hoe word je in je team en in de organisatie ingezet?
– Met wie werk je samen?
– Heb je als CGW-er een formele functie binnen de organisatie?

Tijdens deze ochtend moet je een plan voor jezelf opleveren met concrete acties waar je morgen al mee aan de slag kunt gaan!

Aanmelden kan via de website van de VGCt