Kies een locatie

Rotterdam

  Kies een startdatum

  13-09-2024
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 3.400,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door de VGCt, FGzPt, VSR en de basiscursus Schematherapie bij Register Schematherapie.

   Duur

   Verdeeld over 16 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Bestaat uit 100 contacturen

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   De cursus behandelt de theorie en praktijk van Cognitieve Gedragstherapie ten aanzien van complexere problematiek. De rode draad van de cursus is het flexibel hanteren van werkzaam gebleken interventies. Hierbij wordt rekening gehouden met de vragen, motivaties, sterke kanten en beperkingen van de cliënt. Van cursisten verwachten we dat ze casuïstiek inbrengen en zelfstandig opdrachten uitvoeren voor de cursus. Centraal staan samenwerkend leren, en het vertalen van theorie en technieken naar de praktijk. Ons uitgangspunt is dat wij cursisten algemene competenties willen leren, die zowel toegepast kunnen worden bij de uitvoering van protocollaire behandelingen als bij behandelingen op maat.

   Centraal staan:

   • zelfstandig leren door de cursist
   • sterke koppeling van theorie en praktijk
   • docenten coachen, begeleiden, instrueren, stimuleren, modellen, demonstreren, en confronteren zo nodig.
   • flexibel hanteren van protocollen en cognitieve gedragstherapie op maat volgens processtappen.

   Om optimaal gebruik te maken van de cursus is het wenselijk dat cursisten tegelijkertijd supervisie volgen en werken met cliënten lijdend aan psychische problemen.


   Doel & Methode

   De basisbegrippen uit de cognitieve gedragstherapie leer je door het bestuderen van de theoretische achtergronden, interactieve bespreking van de leerstof en door oefeningen in de praktijk. Je maakt tijdens de bijeenkomsten op systematische wijze kennis met de methoden en interventies. Via modelling door docenten kun je in de praktijk de interventies en vaardigheden ervaren en leren. Je oefent vaardigheden onder meer in rollenspellen, waarbij je wisselend therapeut en cliënt speelt.

   Tijdens de praktische oefeningen staat het therapeutische proces en de therapeutische relatie centraal. Je hebt na afloop van de opleiding theoretische kennis van de verschillende therapieën en methoden en bent in staat om:

   • een indicatie te stellen en een afweging te maken wie in aanmerking komt voor de betreffende behandelvorm.
   • het therapeutisch proces en de therapeutische relatie in de behandeling als instrument te gebruiken.
   • de verschillende behandelvormen met bijbehorende technieken en interventies in de behandeling van cliënten toe te passen en uit te voeren.

   De cursist leert de basisbegrippen uit de verschillende therapieën en methoden zowel door het aanreiken van theoretische kennis en interactieve bespreking van de leerstof, als door oefeningen in de praktijk. De cursist maakt op systematische wijze kennis met de bijbehorende methoden en interventies. Via modeling door docenten kan de cursist in de praktijk de interventies en vaardigheden ervaren en leren. De cursist oefent met het toepassen ervan door praktische oefeningen en rollenspellen, waarbij men wisselend als therapeut en als cliënt zal optreden. Aandacht wordt besteed aan het therapeutische proces en de therapeutische relatie.

   Doelgroep en toelatingscriteria

   • Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: vgct.nl
   • Afgestudeerden in o.a. Sociale Wetenschappen of de Geneeskunde.
   • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.
   • Professionals die het gehele traject tot cognitief gedragstherapeut VGCt willen doorlopen.
   • Heb je al een groep collega’s/vrienden verzameld? Wij kunnen deze opleiding ook voor een gunstige prijs incompany regelen!

   Toelatingscriteria

   • Afgeronde wo-opleiding
   • Een VGCt geaccrediteerde Basisopleiding CGt (100 uur) afgerond
   • Voldoet aan de werksettingseis: gedurende de opleiding minimaal 12 uur per week werken op ggz-gebied, waarvan minstens 6 uur aan CGt-behandelingen.

   Dit is een Vervolgopleiding VGCt. Wil je je verder registreren bij de VGCt kijk dat op de website van de VGCt voor het volledige registratietraject: https://www.vgct.nl/vgct-registratie/de-opleidingen/cognitief-gedragstherapeut/

   Vereniging Schematherapie

   In deze opleiding zit ook de Basisopleiding Schematherapie.

   Deze opleiding kan gebruikt worden binnen de opleiding tot Schematherapeut VSt. Wil je je (in de toekomst) registreren als Schematherapeut, let er dan op dat de VSt aanvullende eisen stelt voor deelname aan deze opleiding. Deelname is in het geval van het opleidingstraject tot Schematherapeut VSt mogelijk indien je in het bezit bent van een diploma van een academische masteropleiding en één van de volgende kwalificaties hebt:

    

   • BIG-geregistreerde psychotherapeuten, gz-psychologen, (postmaster) orthopedagogen-generalist, klinisch psychologen en psychiaters óf;
   • leden van specialistische psychotherapieverenigingen* óf;
   • Kinder- en Jeugdpsychologen NIP/SKJ óf;
   • degenen die in opleiding zijn tot een van de hierboven genoemde kwalificaties.

    

   *Specialistische psychotherapievereniging: de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepstherapie (NVGP), de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV), de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP), de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt),of de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) , de Vereniging EMDR Nederland (VEN) of de Vereniging Persoonsgerichte experiëntele Psychotherapie (VPeP)

    

   Voor meer informatie over aanvullende eisen en de opleiding tot Schematherapeut zie: https://www.schematherapie.nl/opleiding-registratie/schematherapeut

   Inhoud

   De vervolgcursus gedragstherapie bestaat uit 100 contacturen en zelfwerkzaamheid (o.a. literatuurvoorbereiding, oefening in de praktijk, toetsen) en omvat verschillende behandelvormen en -methoden, die een aanvulling en verdieping vormen op de basismethoden en -technieken zoals deze zijn geleerd in de basiscursus cognitieve gedragstherapie. Deze technieken zullen gekoppeld worden aan een aantal specifieke stoornissen die in dit onderdeel aan bod gaan komen. Met deze behandelvormen kan de (aspirant) gedragstherapeut zijn of haar mogelijkheden in de behandeling van cliënten met specifieke problematiek uitbreiden, dan wel deze behandelmethoden integreren binnen de cognitieve gedragstherapie.

   Samenhang van de thema’s in de cursus

   Bij deze Vervolgopleiding CGT is gekozen voor verdieping van inzicht en behandelvaardigheden gericht op structurele en complexe problematiek binnen een ambulante psychologiepraktijk. Dat wil zeggen het terrein van (ernstige) traumatisering, effect op ontwikkelen van schema’s en persoonlijkheidsproblematiek (B en C cluster), met hierbij ook aandacht voor de actuele relatie-en systeem invloed, complicaties binnen de therapeutische relatie en als surplus een meer meditatieve  vorm van cognitieve therapie: de IBSR. De verschillende theoretische kaders, aangrijpingspunten en methoden vullen elkaar aan tot een integraal inzicht:

   • behandeling van persoonlijkheidstrekken op basis van beïnvloeding van operant gedrag (CGT bij persoonlijkheidsproblematiek cluster B en C, 2 lesdagen),
   • behandeling van onderliggende schema’s en leerervaringen (schematherapie, 4 lesdagen),
   • behandeling van onderliggende actieve trauma’s (trauma-gerichte behandeling, 3 lesdagen),
   • hantering van complicaties in- en therapeutisch gebruik van- de therapeutische relatie, 1 les dag)
   • beïnvloeding van de luxerende of in stand houdende rol van de sociale omgeving (relatie-en systeemtherapie, 4 lesdagen),
   • een alternatieve vorm van cognitieve therapie: IBSR.

   Opbouw van de cursus

   De cursus bestaat uit 16 klassikale bijeenkomsten:

   1. IBSR 1
   2. IBSR 2
   3. Therapeutische relatie
   4. Persoonlijkheidsstoornissen, cluster C
   5. Persoonlijkheidsstoornissen, cluster B
   6. Trauma 1: Inleiding diagnostiek en traumabehandeling
   7. Trauma 2: Traumabehandeling gericht op exposure versus us/ur verandering.
   8. Trauma 3: Andere trauma-technieken
   9. Schematherapie 1
   10. Schematherapie 2
   11. Schematherapie 3
   12. Schematherapie 4
   13. Partner bij en in de behandeling
   14. Partner-relatietherapie
   15. Gedragsverandering in gezinnen 1
   16. Gedragsverandering in gezinnen 2

   De opleiding behandelt de theorie en praktijk van cognitieve gedragstherapie ten aanzien van complexere problematiek. De rode draad van de opleiding is het flexibel hanteren van werkzaam gebleken interventies. Hierbij wordt rekening gehouden met de vragen, motivaties, sterke kanten en beperkingen van de cliënt. Er wordt verwacht dat je casuïstiek inbrengt en zelfstandig opdrachten uitvoert. Je leert de algemene competenties die zowel toegepast kunnen worden bij de uitvoering van protocollaire behandelingen als bij behandelingen op maat.

   Onze 100-urige CGt Vervolgopleiding bestaat onder andere uit de modules IBSR, persoonlijkheidsstoornissen en de basis schematherapie. Specifieke aandachtspunten zijn de technieken bij trauma gerelateerde stoornissen en recidiverende depressieve stoornissen, PTSS en Interventies bij PTSS (EMDR). Tevens is er aandacht voor de therapeutische relatie en de relatie met de partner en het gezin, ofwel Systeemtherapie. Tenslotte is er naast de basis schematherapie, ruimte voor de inleiding van de schematherapie bij persoonlijkheidspathologie.

   Accreditatie

   Accreditatie overzicht

   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig van Geldig tot
   554523 Accreditatiebureau – FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 100 13/09/2024 12/09/2025
   554523 Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register Scholing verpleegkundig specialisten 100 13/09/2024 12/09/2025
   548587 Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register Scholing verpleegkundig specialisten 100 13/09/2024 12/09/2025
   452698 Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) VGCT- Vervolgcursus – contacturen 100 01/04/2022 20/06/2025
   517733 Vereniging voor Schematherapie Basiscursus 25 06/10/2023 05/10/2026
   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl.

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Handboek Systeemtherapie

   Savenije, A., Lawick, M.J. van, & Reijmers, E.T.M. (2de druk 2014)

   Uitgeverij de Tijdstroom ISBN 9789058982575

   Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen

   Sprey, A. (2017)

   Bohn Stafleu van Loghum ISBN 9789036817592

   Inquiry-Based Stress Reduction in de praktijk. The Work van Byron Katie in psychotherapie.

   MarieOdiel van Rhijn & Esther Leuning (2016)

   Hogrefe Uitgevers BV ISBN 9789492297006

   Handboek Schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek.

   Vreeswijk, M. van, Broersen, J. & M. Nadort (red) (2008)

   Houten: Bohn Stafleu van Loghum ISBN 9789031353040

   Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten

   Young, J.E., Klosko J.S., & Weishaar, M.E. (2020)

   Houten: Bohn Stafleu van Loghum ISBN 9789036824408

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   F.K. Bosma -

   D. Huzen -

   L.H.A. Keijsers -

   M.H. Lub -

   W. Meertens -