Kies een locatie

Online

  Kies een startdatum

  03-09-2025
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.850,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door: NIP/NVO en VGCt

   Duur

   Verdeeld over 8 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Deze opleiding vindt plaats op locatie

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   In Nederland zijn er in ieder geval 55.000 personen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Mogelijk zijn dit er zelfs tienduizenden meer (Ras et al., 2010). Het is in vele opzichten een kwetsbare groep. Naast beperkingen in het intellectueel functioneren komen ook psychiatrische stoornissen en gedragsstoornissen relatief vaak voor. Bij de behandeling van een cliënt is het relevant dat de behandelaar inspeelt op specifieke factoren als expressieve en receptieve taalvaardigheden, het herkennen en benoemen van emoties, het in volgorde kunnen plaatsen van gebeurtenissen en het kunnen onderscheiden van cognities, emoties, gedachten en gebeurtenissen.

   De vervolgcursus “Cognitieve Gedragstherapie LVB” is bedoeld voor psychologen, (ortho)pedagogen en overige cognitief gedragstherapeuten in opleiding die werken met cliënten, jong en oud(er), individueel of groepen met een licht verstandelijke beperking. De opleiding past in het VGCT-vervolgtraject. Ook wordt accreditatie NIP-NVO aangevraagd. De opleiding omvat totaal 50 uur.

   Je leert om vanuit het cognitief gedragstherapeutisch proces gebruik te maken van interventies die effectief zijn gebleken in de praktijk bij het werken met deze specifieke doelgroep. Er zullen verschillende probleemgebieden worden behandeld die bij deze cliënten kunnen voorkomen. In de behandeling staat zowel het cognitief gedragstherapeutisch proces als de behandelrelatie(s) centraal.


   Doel & Methode

   Je leert het gedragstherapeutisch proces en de technieken en methoden uit de cognitieve gedragstherapie toepassen op cliënten met een licht verstandelijke beperking. Dit gebeurt door het aanreiken van theoretische kennis en interactieve bespreking van de leerstof en door oefeningen in de praktijk.

   Doelgroep en toelatingscriteria

   Behandelaars met een WO-opleiding (Psychologie, Sociale Wetenschappen of Geneeskunde) of HBO Msc -BIG opleiding in de richting GGZ.

   • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.
   • Professionals die van plan zijn om lid van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) te worden en die de Basisopleiding CGt (100 uur) hebben afgerond.
   • Professionals die bekend zijn met de basiscompetenties CGT.

   Werkplek

   • Gedurende de opleiding dien je minimaal 12 uur per week te werken op GGZ-gebied, waarvan minstens 6 uur aan CGt-behandelingen.

   Inhoud

   De cursus bestaat uit 8 lesdagen waarbij het CGT proces en de werkzaamheid met beoogde aanpassingen aan de doelgroep centraal staan. Naast de behandeling van een aantal veel voorkomende probleemgebieden wordt ook transdiagnostisch gekeken. Er wordt geoefend met casuïstiek uit de praktijk. Ook wordt aandacht besteed aan de kenmerken van LVB en de betekenis hiervan voor CGT en de stand van zaken van cognitieve gedragstherapie bij LVB.

   Belangrijke onderwerpen zijn:

   • doorlopende aandacht voor het CGT-proces (bij LVB)
   • mediatie: behandeling van probleemgedrag en psychische klachten (in/met de context) bij LVB
   • methodisch en motiverend werken met LVB-cliënten
   • internaliserende klachten en problemen (o.a. depressie, angst en trauma)
   • externaliserende klachten en problemen (o.a. ontwikkelingsstoornissen, agressief gedrag)
   • transdiagnostische thema zoals hechting en zelfbeeld

   Accreditatie

   De opleiding is geaccrediteerd door de NIP/NVO en de VGCt.

   Beroepsvereniging Punten
   K&J/OG herregistratie 50
   K&J/OG opleiding – behandeling 28
   K&J/OG opleiding – diagnostiek 18
   K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie 27,5
   K&J/OG opleiding – overige taken 4
   VGCT- Vervolgcursus – contacturen 50

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl.

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Psychological therapies for people with intellectual disabilities

   J.L. Taylor, W.R. Lindsay, R.P. Hastings, C. Hatton (2012, online aan te kopen)

   Wiley-Blackwell

   Mediatietherapie in de residentiële zorg voor kinderen en jeugdigen

   K. Raemdonck (2010)

   Garant

   Handboek OGW met lvb cliënten (vierde oplage)

   J. Roeden & F. Bannink (2012)

   Pearson

   Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie, Handboek voor theorie en praktijk (tweede herziene druk)

   K. Korrelboom, E. Ten Broeke (2021, tweede, herziene druk)

   Coutinho ISBN 9789046903810

   Daarnaast ontvang je van Forta Opleidingen een draaiboek met verplichte literatuur.

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   S.E. Vink -