Kies een locatie

  Kies een startdatum

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 3.550,00

   Accreditatie

   NVRG, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en LV POH-GGZ

   Duur

   100 uur

   Certificaat

   100% aanwezigheidsplicht (zie accreditatie)

   Vorm

   Klassikaal

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   Als Systeem Therapeutisch Werker (STW) sta je met beide benen in het brede werkveld van de hulpverlening en ben je betrokken bij hulp aan zeer uiteenlopende doelgroepen. Je hebt te maken met veel verschillende soorten hulpvragen. Die vragen benader je vanuit een systeemtheoretisch kader, waarbij de culturele context relevant is. De zeer uiteenlopende thema’s die binnen behandelingen aan bod komen staan dan ook in relatie met de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen binnen ons land.

   Het werkveld van de STW is groot en zij vinden werk als hulpverleners in ouder-kindteams, sociale teams, crisisdiensten, FACT-teams, als gezinsvoogden, POH’ers, SPV’ers, Maatschappelijk Werkenden, in de huisartsenpraktijk, binnen de welzijnszorg, het verpleeghuis, de verslavingszorg, de geestelijke en/of lichamelijke gehandicaptenzorg, forensische zorg enzovoort. De hulpverlening kan ambulant, in deeltijd, klinisch of in een residentiële omgeving plaatsvinden. De samenstelling van onze cursusgroepen is dan ook zeer divers en dat geeft het leerproces een enorme boost. Naast de afwisselende literatuur, lesdagen en rollenspellen, is het lesprogramma zo samengesteld dat ook van medecursisten en hun verschillende achtergronden veel geleerd kan worden.

   Als relatiedeskundige zoekt de STW de verbinding en samenwerking met het systeem en het netwerk van de hulpvrager. Gezamenlijk wordt gezocht naar mogelijkheden; soms gericht op verandering, soms gericht op het vinden van overeenstemming of steun. Vanuit de basisgedachte dat het van belang is breed te kijken, met een cultuur sensitieve bril, naar de klachten en krachten van cliënten zodat zij weer regie kunnen krijgen over hun eigen leven.


   Opbouw cursus

   Tijdens de cursusdagen zullen de docenten kort stil staan bij de theorie. Veel tijd wordt besteed aan het oefenen met methoden en technieken. Daarnaast is er ruimte voor uitwisselen van ervaringen binnen de verschillende werk settings van de deelnemers. Er worden verschillende werkvormen gebruikt zoals Kahoot, (reflectie) oefeningen, rollenspelen, DVD’s met opdrachten. Naast de wekelijkse literatuur wordt een filmtip gegeven: een film waarin de thematiek van de bijeenkomst een rol speelt.

   De opleiding bestaat uit 17 lesdagen van 6 lesuren en is opgedeeld in 4 modules:

   Module 1: Kern systeemtherapie, context en positionering. Hier wordt de basis gelegd van systemisch denken en handelen.

   Module 2: Perspectieven en therapeutische technieken. Hierbij komen 5 belangrijke perspectieven van systeemtherapie aan de orde en wordt kennisgemaakt met de therapeutische technieken die binnen deze perspectieven ontwikkeld zijn.

   Module 3: Het proces in hulpverleningsgesprekken. In 4 bijeenkomsten wordt het hele hulpverleningsproces doorlopen van aanmelding tot afsluiting.

   Module 4: Toepassingen in specifieke werkgebieden en probleemgebieden. In deze module wordt stil gestaan hoe de aangeleerde competenties in de eerdere blokken gebruikt kunnen worden op de werkvloer. In dit blok is ruimte voor uitwisselen van ervaringen met verschillende probleemgebieden zoals scheiding, migratie, huiselijk geweld, verslaving en psychiatrie en het werken binnen de verschillende werksettingen van de deelnemers. Dit blok zal deels in overleg met de cursisten vorm gegeven worden.

   Bevlogen docenten

   Even voorstellen:

   Mw. drs.  Margriet van der Schee:

   “Mijn naam is Margriet van der Schee, sinds 1994 ben ik werkzaam binnen de hulpverlening als psychotherapeut en GZ Psycholoog. Daarvoor heb ik 13 jaar gewerkt in het VO Onderwijs en het ontwikkelen en geven van een cursus voelt dan ook vertrouwd. In de loop van mijn werkzame jaren binnen de zorg ben ik meer en meer gaan werken met gezinnen en echtparen. Therapie vanuit een systeem theoretisch referentiekader waarbij onderlinge relaties centraal staan en de therapie plaatsvindt met gezinsleden kan een enorme impact hebben.

   Binnen mijn werk heb ik ervaring opgedaan met alle leeftijdscategorieën maar vooral met adolescenten en volwassenen en heb veel ervaring met echtparen, gezinnen en groepen. De kracht van het relationele denken en handelen zit in het samen zoeken naar de verbinding en het verhaal waar ieder zich in kan vinden.

   Naast het systeemtheoretisch kader vormt het inzichtgevende, psychodynamische kader een belangrijke basis binnen mijn therapieën. Ik hou  van een directe en concrete aanpak waarbij zowel de procesmatige kant als het beoordelen van de resultaten aan bod komt.
   De manier waarop geformuleerd wordt en de wijze waarop verbanden onder woorden gebracht worden betekenen voor mij als persoon veel. Daarnaast maak ik ook graag gebruik van creatieve invallen en werkvormen waardoor het proces zich kan verlevendigen en verdiepen. Evaluatie en beoordeling van het leer- en therapieproces staan centraal en vormen een belangrijk onderdeel van het invoegen en de afstemming.”

   Mw. drs. Margriet van der Schee
   Psychotherapeut BIG – Supervisor & leertherapeut NVP en NVRG – (Hoofd) docent RINO Zuid en RINO groep

    

   En Mw. drs. Charlotte Boonstra:

   “Mijn naam is Charlotte Boonstra en wat mijn achternaam al doet vermoeden ben ik van huis uit een noordeling. Na mijn studie psychologie in Groningen, ben ik naar Rotterdam verhuisd. Al binnen mijn master klinische psychologie werd ik enthousiast over gezinstherapie en daarom koos ik een psychotherapie opleiding met als hoofdrichting systeemtherapie. Door de jaren heen heb ik verdiept in veel verschillende perspectieven en zienswijzen binnen de systeemtherapie, en heb ik oa opleiding gevolgd bij Maurizio Andolfi in Rome.

   Ik heb binnen verschillende GGZ instellingen gewerkt en werk, naast een eigen praktijk,  al geruime tijd bij de GGZ de Viersprong, oa op de Jeugdafdeling waar ik als systeempsychotherapeut vooral met adolescenten en hun gezinnen werk. Ook ben ik nauw betrokken geweest bij complexe echtscheidingen (KUK) en multisysteemtherapie (MST).

   Sinds  1991 geef ik met veel plezier les in verschillende opleidingen systeemtherapie, en bij diverse instellingen.  Zowel de basisopleiding systeemtherapie, partner relatie therapie, oa EFT, als de opleiding systeem therapeutisch werker zijn mij zeer bekend. Het lesgeven geeft mij de mogelijkheid om anderen enthousiast te maken om systeemtherapeutisch te werken en systemisch te kijken. Ik hou van een afwisseling van diepte, scherpte, humor en lichtheid en het lesgeven geeft mij altijd veel plezier en wederkerigheid. En omdat binnen ons werk dreigt dat problemen, symptomen en diagnoses centraal komen te staan, vind ik het extra stimulerend om met clienten en cursisten op zoek te gaan naar krachten, steun en mogelijkheden.”

   Mw. drs. Charlotte Boonstra
   Psychotherapeut/Klinisch psycholoog BIG – Systeemtherapeut NVRG, Supervisor, leertherapeut en opleider (met name in systeemtherapie).

    

    

   Supervisie

   De opleiding STW bestaat uit 100 uur technisch theoretische cursus. Om je te registreren bij de beroepsvereniging NVRG zijn er naast de theoretische cursus twee supervisie reeksen noodzakelijk; een groepssupervisie en een individuele supervisie. Let ook op de eisen wat betreft vooropleiding. Voor de exacte eisen verwijzen we naar het opleidingsreglement van de NVRG:

   Toelatingseisen: https://www.nvrg.nl/lid-systeemtherapeutisch-werker 

   Opleiding STW: https://www.nvrg.nl/opleidingen

   Bij Forta Opleidingen wordt uitsluitend de theoretische cursus aangeboden. Ook als je er niet naar streeft om de registratie bij de NVRG te behalen, ben je welkom bij onze theoretische cursus. De docenten doen altijd een kennismakingsgesprek om te kijken wat de opleiding voor je te bieden heeft en of deze passend is.

   De docenten streven er naar om gedurende de opleiding afhankelijk van de groepsgrootte, de cursisten de mogelijkheid te geven om een groepssupervisie te volgen bij één van de docenten of een andere NVRG erkende supervisor. De kosten van de supervisie worden met de supervisor afgesproken en apart aan de supervisor betaald. Voor verder informatie over de supervisie, zie deze link:

   https://www.ocsysteemtherapie.nl/opleiding-tot-stw/inhoud/

   Doelgroep

   De doelgroep voor deze opleiding betreft zorgprofessionals met een afgeronde HBO- of WO-opleiding, werkzaam in de jeugd-, volwassen- of ouderenzorg. De cursist moet minimaal 2 dagen in de week werken in een organisatie waar hij of zij het sociale systeem kan betrekken en kan begeleiden bij veranderingsprocessen en het oplossen van problemen.

   Bijvoorbeeld: hulpverleners in ouder-kindteams, sociale teams, crisisdiensten, FACT-teams, gezinsvoogden, POH’ers, SPV’ers, Maatschappelijk Werkenden in de GGZ, eerste lijn GGZ, de huisartsenpraktijk, binnen de welzijnszorg, het verpleeghuis, de verslavingszorg, de geestelijke en/of lichamelijke gehandicapten zorg, forensische zorg, etc. De hulpverlening kan ambulant, in deeltijd, klinisch of in een residentiële omgeving plaatsvinden.

   Aanmeldingsprocedure

   Heb je interesse om deze opleiding te volgen?

   Schrijf je in via onze website en vul het inschrijfformulier in via “Direct inschrijven”.

   Hierna zal Forta Opleidingen jouw gegevens doorgeven aan de docenten van OC Systeemtherapie.

   Vul het aanmeldingsformulier van OC Systeemtherapie in om meer informatie door te geven over jouw vooropleiding en werkervaring: https://www.ocsysteemtherapie.nl/aanmelden/

   Hierna zullen de docenten contact met jou opnemen om met jou een kennismakingsgesprek in te plannen.

   Zodra het gesprek is geweest, kunnen wij jouw inschrijving definitief maken om deel te nemen aan de opleiding.

   Forta Opleidingen zal dan jouw een bevestigingsmail versturen ter bevestiging van deelname aan de opleiding.

   Literatuur

   Verplichte literatuur STW opleiding

   1. Een psychische stoornis heb je niet alleen – Jan Baars e.a.. Uitgeverij Boom. ISBN: 9789461058188.
   2. Systemisch werken – A. Savenije & Justine van Lawick – Uitgeverij Boom. ISBN: 9789024449958.
   3. Handboek Systeemtherapie – Savenije, A., Lawick, M.J. van, & Reijmers, E.T.M. (2de druk 2014). Uitgeverij de Tijdstroom. IBSN: 9789058982575.

   Accreditatie

   Deze opleiding is geaccrediteerd bij de NVRG, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en LV POH-GGZ.

    

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl.

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   A.C. Boonstra -

   S Miedema -

   M.A. van der Schee -