Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 3.300,00

   Accreditatie

   NVRG, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en LV POH-GGZ

   Duur

   100 uur

   Certificaat

   100% aanwezigheidsplicht (zie accreditatie)

   Vorm

   Klassikaal

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   Als Systeem Therapeutisch Werker sta je met beide benen in het brede werkveld van de hulpverlening en ben je betrokken bij hulp aan zeer uiteenlopende doelgroepen. Je hebt te maken met veel verschillende soorten vragen. Die vragen benader je vanuit een systeemtheoretisch kader, waarbij de culturele context altijd relevant is. Deze zeer uiteenlopende onderwerpen staan altijd in relatie met de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen de zorg.

   Te denken valt o.a. aan hulpverleners in ouder-kindteams, sociale teams, crisisdiensten, FACT-teams, gezinsvoogden, POH’ers, SPV’ers, Maatschappelijk Werkenden in de GGZ, in de eerste lijn, de huisartsenpraktijk, binnen de welzijnszorg, het verpleeghuis, de verslavingszorg, de geestelijke en/of lichamelijke gehandicaptenzorg, forensische zorg enzovoort. De hulpverlening kan ambulant, in deeltijd, klinisch of in een residentiële omgeving plaatsvinden.

   Als relatiedeskundige zoekt de STW’er de samenwerking met degenen die betrokken zijn bij de hulpvrager. Gezamenlijk wordt gezocht naar verandermogelijkheden, waarbij betrokken netwerken een belangrijke steunbron kunnen zijn in deze samenwerking.  Altijd wordt oplossingsgericht gezocht naar hoe cliënten weer regie kunnen krijgen over hun eigen leven en daarbij weer de eigen veerkracht ontdekken.


   Opbouw cursus

   Tijdens de cursusdagen zullen de docenten kort stil staan bij de theorie. Veel tijd wordt besteed aan het oefenen met methoden en technieken. Daarnaast is er ruimte voor uitwisselen van ervaringen binnen de verschillende werk settings van de deelnemers. Er worden verschillende werkvormen gebruikt zoals Kahoot, (reflectie) oefeningen, rollenspelen, DVD’s met opdrachten. Naast de wekelijkse literatuur wordt een filmtip gegeven: een film waarin de thematiek van de bijeenkomst een rol speelt.

   De opleiding bestaat uit 17 lesdagen van 6 lesuren en is opgedeeld in 4 modules:

   Module 1: Kern systeemtherapie, context en positionering. Hier wordt de basis gelegd van systemisch denken en handelen.

   Module 2: Perspectieven en therapeutische technieken. Hierbij komen 5 belangrijke perspectieven van systeemtherapie aan de orde en wordt kennisgemaakt met de therapeutische technieken die binnen deze perspectieven ontwikkeld zijn.

   Module 3: Het proces in hulpverleningsgesprekken. In 4 bijeenkomsten wordt het hele hulpverleningsproces doorlopen van aanmelding tot afsluiting.

   Module 4: Toepassingen in specifieke werkgebieden en probleemgebieden. In deze module wordt stil gestaan hoe de aangeleerde competenties in de eerdere blokken gebruikt kunnen worden op de werkvloer. In dit blok is ruimte voor uitwisselen van ervaringen met verschillende probleemgebieden zoals scheiding, migratie, huiselijk geweld, verslaving en psychiatrie en het werken binnen de verschillende werksettingen van de deelnemers. Dit blok zal deels in overleg met de cursisten vorm gegeven worden.

   Supervisie

   De opleiding STW bestaat uit 100 uur technisch theoretische cursus. Om je te registreren bij de beroepsvereniging NVRG zijn er naast de theoretische cursus twee supervisie reeksen noodzakelijk; een groepssupervisie en een individuele supervisie. Let ook op de eisen wat betreft vooropleiding. Voor de exacte eisen verwijzen we naar het opleidingsreglement van de NVRG:

   Toelatingseisen: https://www.nvrg.nl/lid-systeemtherapeutisch-werker 

   Opleiding STW: https://www.nvrg.nl/opleidingen

   Bij Forta Opleidingen wordt uitsluitend de theoretische cursus aangeboden. Ook als je er niet naar streeft om de registratie bij de NVRG te behalen, ben je welkom bij onze theoretische cursus. De docenten doen altijd een kennismakingsgesprek om te kijken wat de opleiding voor je te bieden heeft en of deze passend is.

   De docenten streven er naar om gedurende de opleiding afhankelijk van de groepsgrootte, de cursisten de mogelijkheid te geven om een groepssupervisie te volgen bij één van de docenten of een andere NVRG erkende supervisor. De kosten van de supervisie worden met de supervisor afgesproken en apart aan de supervisor betaald. Voor verder informatie over de supervisie, zie deze link:

   https://www.ocsysteemtherapie.nl/opleiding-tot-stw/inhoud/

   Doelgroep

   De doelgroep voor deze opleiding betreft zorgprofessionals met een afgeronde HBO- of WO-opleiding, werkzaam in de jeugd-, volwassen- of ouderenzorg. De cursist moet minimaal 2 dagen in de week werken in een organisatie waar hij of zij het sociale systeem kan betrekken en kan begeleiden bij veranderingsprocessen en het oplossen van problemen.

   Bijvoorbeeld: hulpverleners in ouder-kindteams, sociale teams, crisisdiensten, FACT-teams, gezinsvoogden, POH’ers, SPV’ers, Maatschappelijk Werkenden in de GGZ, eerste lijn GGZ, de huisartsenpraktijk, binnen de welzijnszorg, het verpleeghuis, de verslavingszorg, de geestelijke en/of lichamelijke gehandicapten zorg, forensische zorg, etc. De hulpverlening kan ambulant, in deeltijd, klinisch of in een residentiële omgeving plaatsvinden.

   Aanmeldingsprocedure

   Heb je interesse om deze opleiding te volgen?

   Schrijf je in via onze website en vul het inschrijfformulier in via “Direct inschrijven”.

   Hierna zal Forta Opleidingen jouw gegevens doorgeven aan de docenten van OC Systeemtherapie.

   Vul het aanmeldingsformulier van OC Systeemtherapie in om meer informatie door te geven over jouw vooropleiding en werkervaring: https://www.ocsysteemtherapie.nl/aanmelden/

   Hierna zullen de docenten contact met jou opnemen om met jou een kennismakingsgesprek in te plannen.

   Zodra het gesprek is geweest, kunnen wij jouw inschrijving definitief maken om deel te nemen aan de opleiding.

   Forta Opleidingen zal dan jouw een bevestigingsmail versturen ter bevestiging van deelname aan de opleiding.

   Accreditatie

   De cursussen zijn geaccrediteerd door de NVRG , SKJ en LV POH-GGZ. Bij positieve en voldoende afronding van de cursus geeft dit je de mogelijkheid tot registratie bij:

   – NVRG als STW en/of

   – Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ – 81 punten vrije ruimte)

   Het spreekt vanzelf dat 100% aanwezigheid het meest efficiënt is en een optimale leercurve faciliteert. Echter voor accreditatie voor de NVRG is een aanwezigheid van 90% vereist en wordt bij afwezigheid tussen de 10 tot 20% een vervangende opdracht gegeven over de lesstof van de betreffende cursusdag(en). Voor accreditatie SKJ is 100% aanwezigheid vereist en wordt bij afwezigheid een vervangende opdracht gegeven.

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Bestel je studieboeken bij boekhandel Donner via: kunstenwetenschap@donner.nl o.v.v. FORTA en krijg 5% korting!

   Systemisch werken. Een relationeel kompas voor hulpverleners.

   A. Savenije, J. van Lawick, E. Reijmers (1e druk 2018)

   Uitgeverij de Tijdstroom

   Handboek Systeemtherapie

   Savenije, A., Lawick, M.J. van, & Reijmers, E.T.M. (2de druk 2014)

   Uitgeverij de Tijdstroom ISBN 9789058982575

   Een psychische stoornis heb je niet alleen

   J. Baars, E. van Meekeren (2013)

   Boom uitgevers Amsterdam