Kies een locatie

Online

  Kies een startdatum

  05-09-2024
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 350,00

   Inclusief digitale reader, exclusief boeken en maaltijden. De prijs kan verschillen per locatie en startdatum.

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij VGCt, FGZPT, V&V RZ en LV POH GGZ

   Duur

   12 uur

   Certificaat

   Je ontvangt een certificaat als je de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

   Vorm

   Op locatie of online

   Toetsing

   Huiswerkopdrachten toepassen CGT-i


   Uitgangspunten

   Slaapproblemen komen veelvuldig voor in de normale populatie; 1/3e van de mensen rapporteert in- of doorslaapproblemen en 5% voldoet aan de DSM criteria van insomnia. Dit percentage is echter veel groter onder psychiatrische patienten; hiervan voldoet tot wel 60% aan de DSM criteria van insomnia! En dat is relevant omdat uit onderzoek blijkt dat slaapproblemen zowel een risicofactor is voor het ontstaan van psychiatrische problemen als een instand houdende factor. De aanwezigheid van slaapproblemen verminderd daarbij ook nog eens het effect van psychologische behandeling en verhoogt het risico op terugval ná behandeling.

   Waar voorheen werd gedacht dat de behandeling van een psychiatrische stoornis (zoals bijvoorbeeld angst of depressie) ook een positief effect zou hebben op de slaapproblemen, blijkt uit onderzoek dat dit helaas niet het geval is; slaapproblemen blijven bestaan wanneer ze niet gericht aangepakt worden. Andersom is het echter wel zo; het aanpakken van slaapproblemen heeft een positief effect op het verminderen van diverse psychiatrische problemen.

   Al met al kan geconcludeerd worden dat het aanpakken van slaapproblemen zeer relevant is in de psychologische praktijk en dat bij comorbiditeit eerst op slaapproblemen moet worden gericht. Gelukkig is er een succesvolle evidence-based behandelmethode in de vorm van CGT-i; cognitieve gedragstherapie voor insomnia.

   Om uw kennis te verdiepen organiseert Forta Opleidingen de cursus ‘omgaan met slaapproblemen; CGT-i in de vingers’. Hierbij wordt er vooral ingegrepen op de fase van intervenieren van het gedragstherapeutisch proces, maar er is ook aandacht voor de fase diagnostiek en probleeminventarisatie van slaapstoornissen

   Het uitgangspunt van deze cursus is het aanleren van de theoretische achtergronden en praktische vaardigheden die passen bij een CGT-i behandeling in zo’n mate dat de therapeut in staat is om na afloop van deze cursus zelfstandig cliënten met slaapproblemen te behandelen. Theorie wordt zoveel mogelijk in de praktijk gebracht door diverse werkvormen en oefeningen in te zetten. Ook is er aandacht voor de therapeutische relatie en toepassing van motiverende (gespreks)technieken.

   Onderwerpen die in tijdens de cursus aan bod komen zijn:

   • Inleiding in de slaap en (diagnostiek van) slaapstoornissen
   • Toepassen van CGT-i en weten wanneer door te verwijzen

   Leerdoelen

   Het algemene leerdoel van de curus is dat de deelnemer in staat is om CGT-insomnia toe te passen bij patiënten met slaapproblemen van lichte tot matig-ernstige problematiek. Er worden leerdoelen nagestreefd in het verwerven van kennis, vaardigheden en het zich eigen maken van de therapeutische attitude (houding). Hiermee sluit deze cursus goed aan op het vernieuwde leertraject van de VGCt, waarin ook de persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rol heeft

   Na afloop van de cursus:

   1. Heeft de cursist kennis over de slaap, slaapduur en opbouw, regulatie van de slaap, functies van de slaap en leeftijdsafhankelijke veranderingen in de slaap
   2. Heeft de cursist kennis over de verschillende slaapstoornissen zoals beschreven in de DSM-5
   3. Heeft de cursist kennis over de verschillende mogelijkheden om slaapstoornissen te diagnosticeren
   4. Heeft de cursist kennis van de verschillende modules van CGT-i
   5. Kan de cursist motiveren tot slaapregistratie
   6. Is de cursist in staat de slaapregistratie na te bespreken en aan de hand hiervan passende psycho-educatie te geven
   7. Is de cursist in staat om passende stimuluscontrole in te zetten en te motiveren hiertoe
   8. Is de cursist in staat om passende slaaprestrictie in te zetten en te motiveren hiertoe
   9. Heeft de cursist kennis over de verschillende slaaphygiene maatregelen
   10. Heeft de cursist kennis over de meest voorkomende dysfunctionele cognities rondom slaap
   11. Weet de cursist hoe ontspanning en ademhalingstechnieken toe te passen bij slaapproblemen
   12. Weet de cursist hoe CGT-i stap voor stap in te zetten
   13. Weet de cursist wanneer en hoe er een eventuele doorverwijzing plaatsvindt
   14. Is de cursist in staat om dysfunfunctionele slaaphygiene op te sporen aan de hand van slaapdagboeken en de cliënt te motiveren voor een betere slaaphygiene
   15. Is de cursist in staat om dysfunctionele cognities op te sporen en met de cliënt om te zetten in meer realistische cognities
   16. Weet de cursist hoe CGT-i toe te passen (adhv slaapregistratie) en voelt hij zich voldoende bekwaam om hiermee te starten

   Doelgroep & Toelatingscriteria

   Deze cursus is bestemd voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers (in opleiding), (GZ/Klinisch) psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, POH-GGZers, psychiaters (in opleiding) en alle andere HBO of WO geschoolden die slaapproblemen aan willen kunnen pakken.

   Toelatingscriteria

   • HBO of WO als vooropleiding
   • Wij adviseren een werkplek waarin het geleerde in de praktijk kan worden gebracht

   Werkwijze

   Onderdelen die tijdens de cursus steeds terugkeren zijn:

   1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties. De cursist leert door het bestuderen van de theoretische achtergronden, middels presentatie door de docent, interactieve bespreking van de leerstof in de bijeenkomsten en door oefening in de praktijk. Zo is de cursist in staat om het geleerde (onder supervisie) toe te passen in de behandeling van cliënten met lichte tot matig-ernstige problematiek.
   2. Interactieve bespreking van de leerstof & discussie. Er wordt kennis gedeeld middels de Socratische dialoog, discussies, kennisquiz, literatuurbesprekingen en uitwisseling van ervaringen.
   3. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen. Tijdens de bijeenkomsten wordt vanuit theorie geoefend met de verschillende interventies passend bij CGT-i. Dit wordt gedaan door middel van demonstraties, plenaire casusbesprekingen, plenaire oefeningen aan de hand van casuistiek, oefenen in subgroepen aan de hand van casuistiek, inbrengen van eigen casuistiek en huiswerkopdrachten.
   4. Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek. Oefening vindt zowel binnen bijeenkomsten plaats als in de eigen werksetting in cliënt contacten.

   Toetsing

   De deelnemer ontvangt na afloop van de cursus het getuigschrift wanneer voldaan is aan de volgende criteria:

   1. Voldoen aan de vooropleidingseisen.
   2. Voldaan aan aanwezigheidsplicht.
   3. Actieve en coöperatieve deelname aan de cursus.
   4. Bestudering van verplichte literatuur.
   5. Voorbereiding van eigen casuïstiek.
   6. Voldoen aan alle verplicht gestelde (schriftelijke) toetsingsonderdelen binnen de cursus.

   De eindtoets bestaat uit een verslag waarin een CGT-i behandeling beschreven wordt uit de eigen praktijk.

   Literatuur

   Je dient te beschikken over het onderstaande boek:

   Lancel, M., Veen, van, M. & Kamphuis, J. (Red.) (2020). Slaapstoornissen in de psychiatrie: diagnose en behandeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

   Onderstaand artikel wordt geleverd via Forta:

   Mijnster, T., Boersma, G.J., Meijer, E. & Lancel, M. (2022). Effectivity of (personalized) cognitive behavioral therapy for insomnia in mental health populations and the elderly: an overview. Journal of Personilized Medicine, 12, 1070-1103

   Accreditatie

   Accreditatieoverzicht

   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig van Geldig tot
   539709 Accreditatiebureau – FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 12 18/04/2024 17/04/2027
   539709 Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing GGZ 12 05/09/2024 04/09/2025
   539709 Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals Scholing SPV 12 05/09/2024 04/09/2025
   539709 Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) VGCT- Nascholingscursus – contacturen 12 18/04/2024 17/04/2027
   539709 LV POH-GGZ Nascholing praktijkondersteuners 12 20/02/2024
   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl.

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   S.E. Vink -