Kies een locatie

  Kies een startdatum

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 495,00

   Inclusief koffie/thee en literatuur, excl. lunch

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door Registerplein en NIP/NVO (en SKJ). Accreditatie is aangevraagd bij LV POH GGZ, FGzPt, NVvP en V&VN

   Duur

   12 uur

   Certificaat

   Bij 100% aanwezigheid en actieve deelname

   Vorm

   Klassikaal

   Toetsing

   Presenteren van een eigen uitgevoerde Netwerkintake


   Inhoud

   De Netwerkintake is een herstel ondersteunende probleemanalyse welke gebruikt wordt om de kennismaking of intake met een cliënt vorm te geven. Een methode waarin het verhaal van de cliënt centraal gezet wordt en de focus niet langer gelegd wordt op het classificerend denken. In de Netwerkintake is een gelijkwaardige werkrelatie tussen behandelaar en cliënt van groot belang waarbij de eigen regie van de cliënt zo veel mogelijk gestimuleerd wordt. Hierdoor worden cliënten en hun naasten/familie in hun kracht gezet en krijgen zij een groot aandeel in het behalen van de door de cliënt opgestelde doelen.

   Tijdens de Netwerkintake en het traject daarna staat een gezamenlijk opgesteld behandelplan, met heldere door de cliënt geformuleerde doelen en gezamenlijk opgestelde acties centraal. Deze vormen de rode draad van je traject.

   In deze cursus, die ontwikkeld is in samenwerking met Dokter Bosman en het UMC Utrecht, leer je de theoretische kaders kennen van de Netwerkintake en leer je de Netwerkintake toepassen in jouw eigen werksetting.


   Leerdoelen

   Na afloop van de opleiding:
   1. kent de deelnemer de theorie van de positieve gezondheid en het contextueel werken en kan deze toepassen;
   2. heeft de deelnemer inzicht in de vernieuwende visie op psychisch lijden en mentaal welbevinden;
   3. kan de deelnemer de Netwerkintake toepassen in de eigen praktijk;
   4. kan de deelnemer een gelijkwaardige werkrelatie aangaan met de cliënt zonder daarbij de eigen professionaliteit uit het oog te verliezen;
   5. kan de deelnemer een goede en gestructureerde Netwerktekening maken
   6. kan de deelnemer verbanden leggen tussen klachten en invloedrijke thema´s en deze bespreekbaar maken met de cliënt;
   7. kan de deelnemer op grond van de Netwerktekening en wensen van de cliënt een behandelplan opstellen, deze evalueren en afsluiten.

   Doelgroep

   De doelgroep bestaat uit HBO en WO opgeleide professionals die intake-/kennismakingsgesprekken voeren met mensen die een hulpvraag hebben gericht op het sociaal domein of het mentaal welbevinden. Dit kan bijvoorbeeld  een POH-GGZ, (gz-/klinisch)psycholoog, orthopedagoog, psychiater of huisarts zijn. Ook mensen die werkzaam zijn in bijvoorbeeld een buurtteam, schoolbegeleidingsdienst of ondersteuningsdienst op scholen kunnen profiteren van de cursus.

   Toelatingscriteria

   Bachelor/master in het sociaaldomein, de psychologie en- of orthopedagogiek of geneeskunde

    

   Werkwijze

   Onderdelen die in het opleidingstraject steeds terugkeren zijn:

   1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
   2. Interactieve bespreking van de leerstof & discussie.
   3. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
   4. Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek.

   Toetsing

   Toelatingscriteria

   1. Voldoen aan de vooropleidingseisen.
   2. Voldaan aan aanwezigheidsplicht.
   3. Actieve en coöperatieve deelname aan de opleiding.
   4. Bestudering van verplichte literatuur.
   5. Het presenteren van een eigen uitgevoerde Netwerkintake (15 minuten)

   De deelnemer ontvangt na afloop van de opleiding het getuigschrift wanneer voldaan is aan bovengenoemde criteria.

   Literatuur

   Verplichte literatuur

   ● Augustijn, T., Hagoort, K., Schuitemaker, W. et al. Doorbreek barrières, verbeter netwerkzorg. Kind Adolesc Prakt 20, 14–22 (2021).
   ● Huber, M., Knottnerus, J. A., Green, L., Van Der Horst, H., Jadad, A. R., Kromhout, D., … & Smid, H. (2011). How should we define health?. Bmj, 343.
   ● Huber, M., van Vliet, M., Giezenberg, M., Winkens, B., Heerkens, Y., Dagnelie, P. C., & Knottnerus, J. A. (2016). Towards a ‘patient-centred’operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study. BMJ open, 6(1), e010091.
   ● Scheepers, D. F., & Van Thiel, D. G. (2022). Recht doen aan complexiteit van psychische problemen: van lineair naar interactief denken.

   De verplichte literatuur wordt digitaal aangeleverd.

   Aanbevolen literatuur
   Ter verdieping kun je onderstaande literatuur raadplegen:
   ● Floortje Scheepers (2021). Mensen zijn ingewikkeld. [ISBN 9789029543071/9029543078]

   Accreditatie

   Deze opleiding is geaccrediteerd door Registerplein en NIP/NVO (en SKJ)

   Accreditatie is aangevraagd bij de FGzPt, V&V en RZ, LV POH-GGZ en de NVvP

   Accreditatieoverzicht

   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig van Geldig tot
   .
   560031 Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie 13 11/11/2024 10/11/2025
   560031 Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) KJ opleiding – diagnostiek 6,5 11/11/2024 10/11/2025
   560031 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 22 11/11/2024 10/11/2025
   560031 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Kinderwerkers / Jongerenwerkers 22 11/11/2024 10/11/2025
   560031 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 22 11/11/2024 10/11/2025
   560031 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden 22 11/11/2024 10/11/2025
   560031 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 22 11/11/2024 10/11/2025
   560031 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker 22 11/11/2024 10/11/2025
   .
   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl.

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   E Merkx -