Kies een locatie

Online

  Kies een startdatum

  29-08-2024
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 895,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden. De prijs kan verschillen per locatie en startdatum.

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij de VGCt, NIP A&O / A&G en NIP NVO

   Duur

   De opleiding bestaat uit 4 lesdagen met een totaal van 25 lesuren. Dit is een vanaf-prijs, de prijzen kunnen verschillen per locatie en startdatum.

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   4 lesdagen (totaal 25 uur)

   Toetsing

   Mondelinge toetsing literatuur en thuisopdrachten, eindtoets in de vorm van een verslag


   Inleiding

   Voortbordurend op het behaviorisme van Skinner en inzichten uit de cognitieve therapieën van Beck en Ellis ontwikkelde Steven Hayes ACT. Deze procesgerichte benadering is gelinkt aan de Relational Frame Theory (RFT). Zowel ACT als RFT zijn grondig onderzocht en blijken theoretisch krachtig en praktisch werkbaar. ACT is inmiddels uitgegroeid tot een veel toegepaste methodiek in de geestelijke gezondheidszorg. Hieronder een
   korte beschrijving:
   Net als bij de MBCT gaat het ACT niet zozeer om het veranderen van negatieve gedachten en emoties maar meer om de verhouding die je ermee hebt te beïnvloeden. ACT is een effectieve interventie bij angststoornissen, stemmingsstoornissen, verslaving en somatische problematiek. ACT kan cliënten helpen om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance) zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze echt belangrijk vinden(Commitment). Mindfulness maakt o.a. deel uit van deze therapievorm.


   Uitgangspunt

   Het doel van de opleiding is om therapeuten te voorzien van theoretische kennis en vaardigheden binnen het
   gebied van de ACT. Er zal aandacht gegeven worden aan de wetenschappelijke onderbouwing, de
   theoretische achtergrond, nieuwste ontwikkelingen, de bruikbaarheid binnen de klinische praktijk en de plaats
   binnen de cognitieve gedragstherapie; Er zal voortgebouwd en ook steeds teruggevallen worden op de
   uitgangspunten van de CGt.
   De deelnemers leren de componenten van deze techniek te integreren en op maat van de cliënt toepassen.
   Door meer ‘belichaming’ van deze technieken zullen zij beter instaat zijn de therapeutische relatie te
   gebruiken om het therapieproces op gang te brengen, te bevorderen en te bekrachtigen. Deelnemers weten
   de nieuw geleerde technieken te plaatsen binnen de traditie van de CGt, met oog voor de overlap en het
   eigene. Zij leren vanuit een casusconceptualisatie en met een voortdurend functionele blik een behandelplan
   te maken en uit te voeren. Deelnemers weten ACT te plaatsen binnen de traditie van de CGt; zij begrijpen de
   overlap tussen de Relational Frame Theory (RFT) en de klassieke en operante conditionering en wat de
   meerwaarde is van RFT.
   Binnen de opleiding is zelf de oefeningen doen, naast het leren geven ervan essentieel voor een goed begrip
   van het inhoud. De deelnemer oefent tussen de opleidingsdagen door dan ook met de oefeningen zoals deze
   worden aangeleerd tijdens de lesdagen.

   Onderwerpen

   In de vier lesdagen wordt de theoretische achtergrond van de ACT geïntegreerd met therapeut-cliënt
   oefeningen en eigen ervaring.

   Belangrijke onderwerpen zijn:
   • Theoretische achtergrond van ACT in de relatie met cognitieve gedragstherapie
   • Wetenschappelijke onderbouwing van deze methodiek.
   • ACT beoefenen (praktijk en theorie),
   • Oefeningen aanbieden als therapeut
   • ACT houding in de therapeutische relatie

   De opleiding bevat de volgende elementen:
   • Theoretische uitleg van ACT (onder andere door middel presentatie en videofragmenten)
   • Literatuurstudie en -besprekingen
   • Deelnemers laten oefenen in het begeleiden van oefeningen.
   • Deelnemers zelf laten ondergaan van oefeningen (inclusief oefeningen thuis)
   • Toetsing en evaluatie

   Onderdelen die in het traject steeds terugkeren zijn:
   1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
   2. Interactieve bespreking van de leerstof & discussie.
   3. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
   4. Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek (volwassenen, jongeren en kinderen).

   Leerdoelen

   Het doel van de opleiding is dat de deelnemer:
   1. alle basisvaardigheden traint die je als beginnend ACT-therapeut nodig hebt
   2. kennis heeft van de 6 ACT zuilen en deze flexibel kan integreren in de behandeling
   3. aan den lijve ervaart wat ACT voor jou persoonlijk kan betekenen
   4. kennis heeft van de principes uit de ACT en deze kan inzetten om de relatie met sterke negatieve patronen
   (schema’s) en conditioneringen te veranderen

   Na afloop van de opleiding:
   1. heeft de deelnemer inzicht en basisvaardigheid in de ACT;
   2. kan de deelnemer deze methodiek toepassen in de eigen praktijk in groepsvorm en individueel;
   3. kan de deelnemer uitleggen wat ACT inhoudt;
   4. kan de deelnemer het protocol van ACT volgen en de verschillende onderdelen uitvoeren, de diverse
   ACT technieken toepassen;
   5. kan de deelnemer de leergeschiedenis van de cliënt betrekken in de uitvoering van de therapie;
   6. heeft de deelnemer zicht op de wetenschappelijke stand van zaken rondom de behandelde
   methodiek.
   7. kan de deelnemer op grond van diagnostiek en indicatiestelling een uitspraak doen over het wel of
   niet toepassen van ACT
   8. kan de deelnemer meer een ACT houding toepassen binnen de werkrelatie.

   Doelgroep

   • Behandelaars met een WO-opleiding (Psychologie, Sociale Wetenschappen of Geneeskunde).
   • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis
   en ervaring willen verdiepen en theoretisch onderbouwen.
   • Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) en die de
   basisopleiding CGt hebben afgerond.
   • Leden van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) die deel willen nemen aan de opleiding als
   nascholing.

   Toelatingscriteria

   • Universitaire Master in de Psychologie, Sociale Wetenschappen of de Geneeskunde.
   • Afgeronde basisopleiding CGt.
   • Werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg. Het is noodzakelijk om gedurende de opleiding een werkplek te hebben waarbij je minimaal 12 uur per week cliënten ziet en behandelt.

   Accreditatie

   Accreditatieoverzicht

   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig van Geldig tot
   475457 Accreditatiebureau NIP A&O | A&G A&G – klinische kennis 18,5 08/12/2022 07/12/2025
   475457 Accreditatiebureau NIP A&O | A&G A&G – klinische vaardigheden 8,5 08/12/2022 07/12/2025
   506216 Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie 25 15/06/2023 14/06/2026
   506216 Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding – behandeling 14 15/06/2023 14/06/2026
   506216 Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding – diagnostiek 10 15/06/2023 14/06/2026
   506216 Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie 5 15/06/2023 14/06/2026
   506216 Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding – overige taken 1 15/06/2023 14/06/2026
   546981 Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) VGCT- Vervolgcursus – contacturen 25 29/08/2024 28/08/2025
   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl.

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   ACT in de praktijk.

   Russ Harris (2020)

   Hogreve Uitgevers [ISBN 9789492297327]

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   M. Kuiper -

   A. Hoogstad -