Kies een locatie

  Kies een startdatum

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.295,00

   Inclusief koffie/thee, exclusief lunch. Nieuwe opleiding met eenmalige introductieprijs!

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door de VGCt als vervolgcursus en door de FGzPt als nascholing

   Duur

   25 uur

   Certificaat

   Bij minimaal 90% aanwezigheid en actieve deelname

   Vorm

   Klassikaal

   Toetsing

   Eigen casus, eindopdracht en schriftelijke toets


   Inhoud

   Wil jij cognitieve gedragstherapie binnen Virtual Reality (VR) leren uitvoeren? Voor overmatige achterdocht, sociale angsten, vermijding en agorafobie? Deze training helpt jou om deze problematiek te diagnosticeren en indiceren, en vooral ook om binnen een VR-omgeving aan de slag te gaan met effectieve therapie! Niet alleen de CGT-technieken zelf komen aan bod, maar ook de integratie met VR-apparatuur en software, zodat je na afronding in de praktijk zelfstandig aan de slag kunt. De VR-CGT is effectief bij deze problematiek, en dat is transdiagnostisch, dus ongeacht of de hoofddiagnose een psychotische stoornis, autisme, PTSS, sociale angst, etc. betreft.


   Leerdoelen

   De cognitief-gedragstherapeutische vaardigheden vergroten, met inbegrepen het gebruik van Virtual Reality, op het gebied van paranoia, sociale vermijding en agorafobie, ongeacht de precieze diagnose bij cliënten. Na afloop weet de deelnemer hoe effectief VR-CGT bij paranoia en ernstige sociale vermijding is, en ook bij welke problemen er nog geen ondersteunende evidentie is voor VR-CGT. De deelnemer kan aan individuele cliënten uitleggen hoe de processen lopen met VR-CGT, en wat van de cliënt verwacht wordt. De deelnemer kan VR techniek creatief toepassen waarbij kennis over psychopathologie en CGT-mechanismen met deze toepassing geïntegreerd wordt. De deelnemer weet welke hulpvragen middels VR-CGT behandeld kunnen worden, en ook waar de huidige grenzen liggen van de VR-technologie en software. De deelnemer leert het VR-CGT protocol bij paranoia, sociale vermijding en agorafobie toepassen (effectief bevonden), inclusief CGT-assessments en analyses, en de inzet van verandertechnieken. Dit laatste bestaat uit exposure, sociale gedragsoefeningen, en verscheidene cognitieve technieken.

   Doelgroep

   Artsen, psychiaters, psychologen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en verpleegkundig specialisten GGZ. Voor iedere deelnemer geldt dat die tenminste een 100 uur basiscursus VGCt moet hebben afgerond (al dan niet integraal in de GZ-opleiding); hiervan wordt bewijs gevraagd. Ook geldt voor iedere deelnemer dat hij/zij werkt met patiënten met paranoïde, sociale vermijding en agorafobische klachten en dat er Virtual Reality apparatuur en software van het bedrijf CleVR beschikbaar zijn voor therapie-uitvoer. Het is noodzakelijk dat er tussen de lesdagen geoefend kan worden en dat eigen casuïstiek ingebracht wordt.

   Toelatingscriteria

   • Een afgeronde opleiding tot arts, psychiater, psycholoog, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut of verpleegkundig specialisten GGZ én
   • Een afgeronde, door de VGCt geaccrediteerde 100-urige basiscursus CGT
   • Een werkplek waarin gewerkt wordt met patiënten met paranoïde, sociale vermijding en agorafobische klachten

   Op de werkplek moet er Virtual Reality apparatuur en software van het bedrijf CleVR beschikbaar zijn voor therapie-uitvoer. Het is noodzakelijk dat er tussen de lesdagen geoefend kan worden en dat eigen casuïstiek ingebracht wordt.

   Werkwijze

   Kennis en vaardigheden worden overgebracht op de volgende manier:
   • PowerPoint presentaties
   • discussies
   • rollenspelen
   • literatuur lezen
   • VR-technologie oefeningen
   • huiswerkopdrachten
   • vignetten en eigen casuïstiek
   • video inbreng
   • een eindopdracht,
   • schriftelijke toetsing

   Toetsing

   • Aanwezigheid 90% (één dagdeel (dus slechts één ochtend of middag) kan worden gemist met een vervangende opdracht)
   • Een eigen casus met VR-CGT-interventietechniek op video ingebracht op lesdag 4 – hier zit geen kwaliteitsoordeel aan verbonden, doch de inbreng is wel verplicht
   -> Iedere deelnemer neemt op lesdag 4 een video-opname mee van een VR-CGT verandertechniek bij een eigen patiënt. Het moet om een veranderingsgerichte interventie gaan en het moet gebeuren met behulp van VR. Bij voorkeur is het een VR-exposure sessie.
   -> De video moet worden meegenomen op een eigen laptop of tablet om het te kunnen afspelen met eigen appratuur in een subgroep. Let bij de video-opname op voldoende volume van geluid
   • Voldoende beoordeling van de gemaakte eindopdracht
   • Voldoende beoordeling op de schriftelijke toets. Op iedere dag krijg je enkele toetsvragen die samen optellen tot de totaaltoets.

   Literatuur

   Accreditatie

   Accreditatieoverzicht

   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig van Geldig tot
   .
   554299 Accreditatiebureau – FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 26 29/11/2024 28/11/2025
   554299 Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) VGCT- Vervolgcursus – contacturen 25 29/11/2024 28/11/2025
   .
   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl.

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   A.B.P. Staring -