Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.890,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door: NIP/NVO en VGCt

   Duur

   Verdeeld over 8 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Deze opleiding vindt plaats op locatie

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   In Nederland zijn er minimaal 55.000 personen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Mogelijk zijn dit er zelfs tienduizenden meer (Ras et al., 2010). Het is in vele opzichten een kwetsbare groep. Naast beperkingen in het intellectueel functioneren komen ook psychiatrische stoornissen en gedragsstoornissen relatief vaak voor. Bij de behandeling van een cliënt is het relevant dat de behandelaar inspeelt op specifieke factoren als expressieve en receptieve taalvaardigheden, het herkennen en benoemen van emoties, het in volgorde kunnen plaatsen van gebeurtenissen en het kunnen onderscheiden van cognities, emoties, gedachten en gebeurtenissen.


   Doel & Methode

   Je leert het gedragstherapeutisch proces en de technieken en methoden uit de cognitieve gedragstherapie toepassen op cliënten met een licht verstandelijke beperking. Dit gebeurt door het aanreiken van theoretische kennis en interactieve bespreking van de leerstof en door oefeningen in de praktijk. Je vaardigheden oefen je onder meer in rollenspellen. Uitgebreide aandacht is er voor het therapeutische proces, de therapeutische relatie en gesprekstechnieken. Naast meer zicht en vat op je positie en handelen met betrekking tot de cliënten, ontwikkel je specifieke vaardigheden om veranderingen tot stand te brengen. Verschillende didactische middelen worden ingezet om van de theoretische stromingen, processen en technieken kennis te kunnen nemen.

   Doelgroep

   • De opleiding is bedoeld voor psychologen, (ortho)pedagogen en andere cognitief gedragstherapeuten die werken met cliënten (individueel of groepen) met een licht verstandelijke beperking.
   • De opleiding is tevens gericht op professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.
   • Al een groep collega’s/vrienden verzameld? Wij kunnen deze cursus ook voor een gunstige prijs incompany regelen. 

   Inhoud

   Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen:

   • Kennis van en inzicht in het gebruik van het gedragstherapeutisch proces en de cognitief gedragstherapeutische manier van denken bij systemen, naast andere theoretische stromingen;
   • Kennis van de verschillende systemische begrippen en hoe deze in leertheoretisch perspectief te plaatsen;
   • Kennis van de fasen in het behandelproces bij gedragsverandering in gezinnen;
   • Kennis van de verschillende systemische technieken gekoppeld aan de verschillende theoretische stromingen;
   • Inzicht in de eigen systemische achtergrond en hoe de therapeut als persoon onderdeel is van het systeem dat hij behandelt.

    

   Accreditatie

   De opleiding is geaccrediteerd door de NIP/NVO en de VGCt.

   Beroepsvereniging Punten
   K&J/OG herregistratie 50
   K&J/OG opleiding – behandeling 28
   K&J/OG opleiding – diagnostiek 18
   K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie 8
   K&J/OG opleiding – overige taken 4
   VGCT- Vervolgcursus – contacturen 50

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl.

    

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Psychological therapies for people with intellectual disabilities

   J.L. Taylor, W.R. Lindsay, R.P. Hastings, C. Hatton (2013)

   Wiley-Blackwell

   Mediatietherapie in de residentiële zorg voor kinderen en jeugdigen

   K. Raemdonck (2010)

   Garant

   Handboek OGW met lvb cliënten (vierde oplage)

   J. Roeden & F. Bannink (2012)

   Pearson

   Praktijkboek Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie

   K. Korrelboom , E. ten Broeke en M. Verbraak (2009)

   Coutinho ISBN 9789046901335

   Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie, Handboek voor theorie en praktijk (tweede herziene druk)

   K. Korrelboom, E. Ten Broeke (2014)

   Coutinho ISBN 9789046903810

   Bestel je studieboeken bij boekhandel Donner via: kunstenwetenschap@donner.nl o.v.v. FORTA en krijg 5% korting!