Kies een locatie

  Kies een startdatum

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 350,00

   Exclusief WeMind EMDR licentie van €10,-

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij de VEN en FGzPt

   Duur

   7 uur

   Certificaat

   Bij een aanwezigheid van 100% is aan de aanwezigheidsplicht voldaan. Afgerond met een goed.

   Vorm

   Online

   Toets

   Videoverslag


   Uitgangspunten

   De cursus bestaat uit 6 inhoudelijke verplichte contacturen welke plaatsvinden tijdens de eerste bijeenkomst. Deze bijeenkomst duurt van 9.30-16.30. De tweede bijeenkomst is optioneel en duurt van 9.30-10.30. Daarnaast omvat de cursus iets meer dan 8 werkuren.

    

   Het algemene doel van deze cursus is dat de cursist leert om WeMind EMDR in de therapiekamer en op afstand toe te passen.

   Aan het eind van deze training:

   1. Weet de cursist wat WeMind EMDR is en wat voor functionaliteiten deze applicatie heeft.
   2. Begrijpt de cursist wat de  applicatie voor hem/haar als therapeut en voor de cliënt doet.
   3. Weet de cursist op welke theoretisch fundament en empirisch bewijs WeMind is (door)ontwikkeld.
   4. Heeft de cursist digitale vaardigheden ontwikkeld en kan de cursist omgaan met de app (technisch gezien).
   5. Kan de cursist de EMDR applicatie op de juiste manier gebruiken met een cliënt in de praktijk.
   6. Is de cursist bekend met exposure in digitale EMDR.
   7. Kan de cursist digitale EMDR in ‘lastige situaties’ toepassen.

   Inhoud

   Onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn:

   • De EMDR app: WeMind EMDR.
   • Voordelen voor therapeut en cliënt.
   • Instrueren van de cliënt.
   • Het juiste effect bereiken in een behandeling, behandeling aanpassen.
   • Gebruik van digitale EMDR in de praktijk.

   We gaan binnen deze opleiding uit van de werkgeheugentheorie als verklaring voor het werkingsmechanisme van EMDR. In het kader van de werkgeheugentheorie is eveneens de D-EMDR applicatie (door)ontwikkeld en onderzocht.

   Voor Digitale EMDR zijn er reeds meerdere apps/programma’s beschikbaar. Binnen deze cursus verwijst de term Digitale EMDR veelal naar het gebruik van WeMindEMDR, een specifieke evidence- based app van softwareleverancier ‘Moovd B.V.’

   De cursus bestaat uit 6 inhoudelijke verplichte contacturen welke plaatsvinden tijdens de eerste bijeenkomst. Deze bijeenkomst duurt van 9.30-16.30. De tweede bijeenkomst is optioneel en duurt van 9.30-10.30. Daarnaast omvat de cursus iets meer dan 8 werkuren.

   Programmadeel 1

   • Start: Individuele voorbereidingsopdrachten.
   • Bijeenkomst 1: Online groepsbijeenkomst o.l.v. de docent.

   Programmadeel 2

   • Start: Individuele voorbereidingsopdrachten.
   • Buddyopdrachten: Opdracht met je buddy om elkaar te versterken, samen te reflecteren en te plannen met oefenen.
   • Clientopdracht 1: Client praktijkopdrachten om het geleerde te leren toepassen in de praktijk met een cliënt.
   • Optioneel online docentspreekuur: voor bespreking van obstakels.
   • Clientopdracht 2: Client praktijkopdracht om het geleerde te leren toepassen in de praktijk met een cliënt.
   • Zelfstudie: discussieforum en opdrachten ter verdieping
   • Eindopdracht

   Kijk hier voor de Opbouw

   Overige onderdelen die in de cursus steeds terugkeren zijn:

   1. Interactieve bespreking van de leerstof & discussie. Ook met gebruik van online quizzen.
   2. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
   3. Praktijkopdrachten en eigen casuïstiek.

   Docent
   Tjeu Theunissen – GZ-psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker en ondernemer

   Optioneel: Jeanette Niehoff, GZ- psycholoog.

    

   Werkwijze

   De bijeenkomsten vinden online via een web conferencetool (Zoom) plaats en daartussen is er een mix van verschillende leeractiviteiten (blended learning) zoals individuele opdrachten in Canvas (online leeromgeving), een opdracht met je medecursist, een docentspreekuur en clientopdrachten in de praktijk.

    

   Doelgroep en toelating

   • Voor iedereen met een afgeronde VEN erkende basiscursus EMDR.
   • Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 20.

   Let op: indien je niet voldoet aan de toelatingseisen kan de toegang tot de opleiding je worden ontzegd

   Accreditatie

    

   PE Nummer     Beroepsvereniging     Categorie     Punten    
   539685     FGzPt, VEN     Vereniging EMDR Nederland – Vakinhoudelijke scholing (smal)    
   FGzPt – Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog
   6,0
   7,0

    

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   T. Theunissen -