Kies een locatie

Amsterdam

  Kies een startdatum

  13-09-2024
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.895,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij de VGCt, NVRG en NIP/NVO

   Duur

   50 uur

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en geslaagd voor de toets

   Klassikaal

   Deze opleiding vindt plaats op locatie

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten, casuïstiek en individuele schriftelijke eindtoetsing


   Uitgangspunt

   In deze cursus worden de ontwikkelingen in het gezinsfunctioneren simultaan aan de ontwikkeling van jou als cursist gevolgd. Zoals een gezin haar faseontwikkelingen doorloopt doe dit als beginnende systeemtherapeut  en cognitief gedragstherapeut dat in deze cursus ook. De leidraad is het gezinsfasemodel en het cognitief gedragstherapeutisch proces.

   Er wordt voortdurend met drie aandachtsgebieden gewerkt:

   • de gezinsfases en hoe daar rekening mee te houden, in te voegen, enz.
   • de therapeutische vaardigheden, zoals reframen, cognitieve herstructurering, circulair vragen, registratie, huiswerkopdrachten, enz.
   • de systeemtherapeutische perspectieven en het daarbij gebruikmaken van de cognitieve gedragstherapie.

   Doel & methode

   De gezinscyclus worden behandelt met daaraan gekoppeld passende theoretische concepten, therapeutische attitudes en interventies.

   • De cursus is gericht op het aanleren van basale systeemtherapeutische interventies waarbij cognitieve gedragstherapeutische interventies een duidelijke plaats krijgen.
   • Alle oefeningen die tijdens de cursusonderdelen worden gedaan worden met literatuur ondersteund en van de cursisten mag worden verwacht dat zij deze ook bestudeerd hebben.
   • De bespreking van de literatuur wordt gekoppeld aan praktijkvoorbeelden en aan bijbehorende oefeningen.
   • Tijdens de bijeenkomsten zal de docent verdiepende literatuur voor de geïnteresseerden aangeven.
   • Oefenende cursisten zijn net als cliënten: bereid tot ontwikkelen, onzeker! Grote nadruk zal worden gelegd op respectvol, plezierig en ontdekkend werken/oefenen.
   • Er wordt veel gewerkt met rollenspelen. Om zo veel mogelijk te kunnen oefenen, om te leren elkaar aan te voelen en om meer ruimte te krijgen zullen de cursisten in de rollenspelen veel met twee therapeuten aan het werk zijn.
   • De besprekingsstijl is uitnodigend en discussierend.
   • De onderwijsvormen zijn veelal ervaringsgericht.
   • Er wordt steeds gewisseld in werkvormen.
   • Daar waar gewenst kan gedemonstreerd worden door docent of met behulp van videomateriaal.
   • De docent fungeert als model door middel van zijn/haar systeemtherapeutische stijl van uitleggen, bevragen, veiligheid creëren, uitnodigen, enz..

   Omdat de onderwijsvormen in deze cursus vaak ervaringsgericht zijn ontwikkel je al snel een gevoel in het werken met en denken over gezinnen. Omdat de innerlijke dialoog van groot belang is in het werken met gezinnen neemt het ervaringsleren een belangrijke plek in. Andere leerstijlen komen gelijktijdig aan bod. Het cognitief leren, het theoretisch snappen hoe het in elkaar zit, dus ook. Bij de start van de cursus wordt een theoretische opzet en houvast geboden. In de praktijk blijkt het lastig de veelheid van nieuwe ervaringen en inzichten in een groter geheel te plaatsen. Dit wordt aangegeven, met als geruststelling dat op dag 6 al het geleerde in een theoretisch kader wordt geplaatst.

   Doelgroep & toelatingscriteria

   • Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: vgct.nl
   • Afgestudeerden in o.a. Sociale Wetenschappen of de Geneeskunde.
   • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen
   • Een afgeronde door de VGCt geaccrediteerde Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie is een vereiste om deel te nemen aan deze cursus.
   • Werksettingseis: gedurende de cursus minimaal 12 uur per week werken op ggz-gebied, waarvan minstens 6 uur aan CGt-behandelingen.

    

   Inhoud

   Je leert leren denken over en omgaan met posities, rollen en interacties in gezinnen. In dit context denken kun je na afloop cognitieve gedragstherapeutische vaardigheden en interventies toepassen. Aan het einde van de cursus kun je verschillende systeemtheoretische perspectieven onderscheiden, gebruiken en integreren met de cognitieve gedragstherapie. Je kunt systeemhypotheses gemaakt worden en een aantal interventies bij gezinnen en echtparen toepassen.

   Naast meer zicht en vat op je eigen persoon, positie en handelen met betrekking tot gezinnen ontwikkel je vaardigheden om veranderingen in gezinnen tot stand te brengen waarbij je gebruik kunt maken van reeds in de basiscursus ontwikkelde kennis.

    

   Accreditatie

   De opleiding is tevens erkend door de NVRG als inleiding systeemtherapie voor 30 uur.

   Accreditatie overzicht

   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig van Geldig tot
   541808 Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie 50 13/09/2024 12/09/2027
   541808 Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) KJ opleiding – behandeling 30 13/09/2024 12/09/2027
   541808 Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) KJ opleiding – diagnostiek 20 13/09/2024 12/09/2027
   541808 Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) KJ opleiding – extra literatuurstudie 24,5 13/09/2024 12/09/2027
   541808 Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) VGCT- Vervolgcursus – contacturen 50 13/09/2024 12/09/2027
   541808 Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) NVRG – Nascholingscursus 48 13/09/2024 12/09/2027
   nvt Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) Erkend als inleiding Systeemtherapie voor 30 uur
   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl.

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Gedragsverandering in gezinnen

   Lange, A. (8e druk, 2006)

   Noordhoff

   Handboek Systeemtherapie

   Savenije, A., Lawick, M.J. van, & Reijmers, E.T.M. (2de druk 2014)

   Uitgeverij de Tijdstroom ISBN 9789058982575

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   G Ramshorst -