Kies een locatie

Utrecht

  Kies een startdatum

  06-10-2021
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 985,00

   Accreditatie

   Accreditatie is aangevraagd bij de VGCt

   Duur

   4 bijeenkomsten

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   24 contacturen

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Competenties

   In de cursus komen de competenties zoals omschreven in het competentieprofiel Supervisor VGCt ruimschoots aan de orde. Voor de ordening van de competenties wordt het CanMEDS model als uitgangspunt gebruikt.

   De volgende zeven competentiegebieden worden onderscheiden:
   1. Cognitief gedragstherapeutisch superviseren: is het kerngebied van het vak, waarmee de overige competentiegebieden nauw samenhangen.
   2. Communicatie: omvat alle communicatie en samenwerking met de supervisant.
   3. Samenwerking: verwijst naar het samenwerken met de zorgverleners die met de supervisor en de cognitief gedragstherapeut i.o. betrokken zijn bij diens opleiding.
   4. Kennis en wetenschap: richt zich op het proces van het verwerven en uitdragen van kennis.
   5. Maatschappelijk handelen: betreft de maatschappelijke context van het handelen van de Supervisor VGCt®.
   6. Organisatie: betreft zowel de organisatie van de supervisie als zodanig als de supervisie in de context van een organisatie.
   7. Professionaliteit: heeft betrekking op onder meer persoonlijke, ethische en juridische kwaliteitseisen, die gesteld worden aan de beroepsuitoefening van de Supervisor VGCt®.


   Werkwijze

   Ervaring en handelen worden afgewisseld met observatie, reflectie en integratie van theorieën. Terugkerende onderdelen in de cursus zijn het plannen van nieuwe ervaringen en acties en het toepassen van het geleerde in de praktijk. De supervisorencursus worden gegeven door twee docenten die beiden de gehele cursus aanwezig zijn. Beide docenten zijn supervisor.

   De leercyclus bestaat uit:

   • reflecteren op eigen ervaringen met het ontvangen van supervisie in het verleden
   • verbinden van ervaringen met modellen van supervisie uit de literatuur
   • plannen van het geven van supervisie
   • opnemen en observeren van oefensessies met supervisie
   • reflecteren en het geven en ontvangen van feedback
   • discussiëren met collega’s over dilemma’s en problemen
   • bij supervisie en het elkaar superviseren over het geven van supervisie

   Doelgroep

   • BIG geregistreerde cognitief gedragstherapeuten die supervisor willen worden
   • BIG geregistreerde psychotherapeuten/ psychiaters/ gz-psychologen/ klinisch psychologen
   • Supervisoren die hun kennis en vaardigheden willen verdiepen

   Toelatingscriteria

   • BIG registratie
   • Minimaal 3 jaar geregistreerd als cognitief gedragstherapeut (VGCt)
   • Of een specialistische psychotherapie-vereniging, minimaal 3 jaar ingeschreven in
    BIG register psychotherapeut/ psychiater/ gz-psycholoog/ klinisch psycholoog
   • Minimaal 8 uur per week werkzaam te zijn als psychotherapeut/ psychiater/ klinisch psycholoog (psychotherapeutische behandeling van cliënten/cliëntsystemen)
   • Maximaal 18 cursisten

   Onderwerpen

   Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:

   • supervisie modellen
   • modellen van de professionele ontwikkeling van therapeuten
   • onderwijskundige aspecten van opleiden van volwassenen in beroepsonderwijs
   • positie van supervisie in opleidingstrajecten
   • randvoorwaarden voor supervisie
   • contractfase waaronder leerdoelen bepalen
   • methodieken in supervisie
   • hanteren werkrelatie
   • toetsen en beoordelen in supervisie
   • juridische aspecten, beroeps ethische kwesties
   • culturele diversiteit
   • evaluatie en afronding van supervisie
   • supervisie en N=1 begeleiding
   • supervisie en de VGCt, verslaglegging
   • supervisie en wetenschap: gebruiken van werkzaam gebleken procedures, opbouw en ontwikkeling van theorie, gebruiken van up to date inzichten uit de experimentele psychopathologie

   Onderdelen die in het cursustraject steeds terugkeren zijn:

   1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
   2. Interactieve bespreking van de leerstof & discussie.
   3. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
   4. Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek (volwassenen, jongeren en kinderen).

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Positieve supervisie en intervisie.

   Bannink, F.

   Hogrefe Uitgevers. ISBN 9789079729685 (2012)

   Theorie en praktijk van supervisie in de ggz.

   Beunderman, R., Colijn, S., Geertjes, L. & Maas, F. van der

   De Tijdstroom. ISBN 9789058983077 (2016)

   Bestel je studieboeken bij boekhandel Donner via: kunstenwetenschap@donner.nl o.v.v. FORTA en krijg 5% korting!

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   J.A.M. Bakker -

   C. van Gorkom -