Kies een locatie

  Kies een startdatum

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 595,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Word aangevraagd bij SKJ

   Duur

   18 uur

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   18 contacturen

   Toetsing

   Praktijkopdracht, casuïstiek, research en toetsing


   Uitgangspunten - Wat is OBIC Ouderbegeleiding?

   OBIC integratieve ouderbegeleiding is (ambulante) gezinsbegeleiding die werkt aan verbetering in gezinnen, door ouders allereerst te helpen op emotioneel, gedrags en communicatief vlak. Dit gebeurt aan de hand van enkele laagdrempelige therapeutische en coachende tools gebaseerd op onder andere: schematherapie, CGt en systeemtherapie. Hiermee wordt de invloed van jeugdervaringen en het doorgeven van gevoelens en patronen tussen generaties onderzocht, leren ouders beter voor hun eigen behoeften zorgen en de oorzaak van eigen reacties te onderscheiden van wat goed is voor hun kind(eren). Vervolgens worden ouders gecoached in opvoedvaardigheden (op maat).

   De letters OBIC staan voor “Out of the Box, Into your Centre”. Een box is een ander woord voor een oordeel, label, stempel of overtuiging. Het zijn dergelijke meer vaststaande ideeën van zowel ouders als kinderen, die maken dat bepaalde patronen standhouden, het moeilijker is om flexibele en sensitief op elkaar te reageren en die kunnen zorgen voor conflicten.


   Doel & Methode

   OBIC integratieve ouderbegeleiding is ontwikkeld vanuit het werkveld en vanuit de behoefte van (jeugd)zorgprofessionals om ouders intensiever te betrekken bij de (gezins)zorg. Het doel hiervan is om meer duurzame veranderingen in gezinnen te bewerkstelligen en betere relaties aan te gaan, zodat ouders zelfstandig en onafhankelijk van zorgverlening met meer harmonie in hun gezin verder kunnen. Hierdoor verbeteren hechtingsrelaties en nemen gevoelens van veiligheid in een gezin toe.

   OBIC integratieve ouderbegeleiding bestaat uit enkele tools die gebaseerd zijn op effectief gebleken interventies en onderzoeken die laten zien dat het werken aan verandering in gezinnen via de ouders in veel gevallen het meeste effect heeft. Vooral als jeugdigen zelf geen (intrinsieke) hulpvraag hebben, is dit de meest logische richting. Uit onder andere een onderzoek van Petit et al.,(2015) blijkt bijvoorbeeld dat controledwang van ouders leidt tot meer internaliserende en externaliserende problematiek bij kinderen. Recentelijk promoveerde ook Willemijn Eldik met haar proefschrift ‘Gelukkige ouders, gelukkige kinderen?’, waaruit blijkt dat conflict en conflictvermijding tussen ouders leiden tot meer agressie en depressie bij kinderen (2020).

   Doelgroep - Voor wie is de OBIC behandelmethode bedoeld?

   OBIC integratieve ouderbegeleiding is geschikt voor gezinnen met kinderen met diverse diagnoses die een grote impact hebben op de gezinsdynamiek. Er kan daarbij sprake zijn van veel strijd, stress, zorgen, of spanning. Veelal komen ouders bij OBIC als er ondanks verschillende opvoedtrainingen, niet of maar moeizaam verandering in een gezin ontstaat. OBIC integratieve ouderbegeleiding is geschikt voor ouders die (h)erkennen dat het eigen functioneren en reageren een grote impact kan hebben op het functioneren van hun kind(eren).

   Voor meer informatie over het behandeltraject zie https://www.obic-ouderbegeleiding.nl/ouders/

   Doelgroep - Voor wie is de OBIC opleiding bedoeld?

   Deze opleiding is ontwikkeld voor (jeugd)zorgprofessionals die behoefte hebben aan een stapsgewijze en geïntegreerde aanpak en die graag het gevoel meer willen betrekken bij de behandeling om daarmee toe te werken naar vooral duurzame verandering.

   De opleiding is voor HBO en wetenschappelijk opgeleide jeugd/gezinsprofessionals met werkervaring in de GGZ zoals:

   • (GZ) Psychologen, orthopedagogen
   • Hulpverleners die werken met jeugd, in ouder-kind teams, sociale teams, crisisdiensten, FACT- teams, gezinsvoogden en jeugdzorgconsulenten van de gemeente
   • POH’ers, maatschappelijk werkenden in de GGZ, eerste lijn GGZ, de huisartsenpraktijk, geestelijke gehandicaptenzorg, binnen de forensische zorg en welzijnszorg.

   De opleiding is voor bovengenoemde professionals die daarbij graag inzicht verkrijgen in het eigen familiesysteem en willen weten hoe ervaringen uit de eigen jeugd een rol hebben gespeeld in de patronen van waaruit zij nu handelen als behandelaar en daarbuiten. De verkregen inzichten maken de professional tot een ervaringsdeskundige, wat de hulpverlening aan gezinnen ten goede komt.

   Inhoud & Leerdoelen - wat ga ik leren?

   Met de drie daagse OBIC basisopleiding kun je zelf de eerste 4 van de 7 stappen van de OBIC behandelmethode toepassen bij een gezin. Je kunt ook enkele elementen van het traject toepassen binnen de werkvorm die je al gebruikt. Om het gehele OBIC behandeltraject te kunnen doorlopen tot en met stap 7, dien je ook de OBIC vervolgopleiding gedaan te hebben.

   Je bent je eigen instrument

   In de opleiding wordt ruim aandacht besteed aan het in kaart brengen van de eigen patronen aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen (waaronder geleide imaginaties). De opleiding is uniek in de zin dat het zelf ervaren en ondergaan van de oefeningen een centraal onderdeel vormt van het leerproces. In twee- of drietallen zul je veel van de oefeningen met elkaar oefenen. Het zelf ondergaan kan je helpen het overtuigender over te brengen. Het herkennen van je eigen patronen zal je ook helpen te groeien als professional. Het zal je helpen voor een betere kwaliteit in je werk, betere behandelrelaties en zo voor beter resultaat bij de kinderen/ ouders/ gezinnen die je behandelt.

   De volgende onderwerpen komen in de basisopleiding aan bod:

   Dag 1: Patronen in kaart brengen

   • Intake
   • Diagnostische imaginatie
   • Genogram
   • Onderzoekende houding

   Leerdoelen

   Na afloop van deze bijeenkomst kan de cursist:
   1. Nieuwsgierige niet oordelende begeleidingshouding toepassen
   2. Zelfstandig een intake afnemen
   3. Diagnostische imaginatie 1 toepassen en nabespreken
   4. Toepassen van een genogram om patronen in kaart te brengen.

   Dag 2: Gedragsverandering

   • Ontspanningsoefening (veilige plek)
   • Brief schrijven naar ouders
   • Imaginaire rescripting
   • Kernkwadranten

   Leerdoelen

   Na afloop van deze bijeenkomst kunt u:
   1. Omgaan met emoties ouders (limited reparenting)
   2. Inzicht en verandering faciliteren ouder-gevoelens
   3. Kernkwadranten kennen en (SMART) toepassen

   Dag 3. Zorgen voor jezelf

   • OBIC G-schema
   • Innerlijk dialoog met het gekwetste kind
   • Overdracht en tegenoverdracht

   Leerdoelen

   Na afloop van deze bijeenkomst kan de cursist:
   1. OBIC G-schema gebruiken en afnemen
   2. Schema’s rescripten middels een innerlijke kind dialoog
   3. Overdracht en tegenoverdracht herkennen

   Voor meer informatie over de stappen van de behandelmethode: https://www.obic-ouderbegeleiding.nl/ouders/

   En voor meer informatie over de OBIC vervolgopleiding:
   https://fortaopleidingen.nl/opleidingen/opleiding-obic-ouderbegeleiding-vervolg/

    

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   M.S. Rossum -