Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 895,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij de VGCT

   Duur

   Verdeeld over 4 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Deze opleiding vindt plaats op locatie

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Onderwerpen

   In de vier lesdagen wordt de theoretische achtergrond van de MBCT geïntegreerd met therapeut-cliënt oefeningen en eigen ervaring.

   Belangrijke onderwerpen zijn:

   • Theoretische achtergrond van MBCT in de relatie met cognitieve gedragstherapie
   • Wetenschappelijke onderbouwing van MBSR/ MBCT
   • Mindfulness beoefenen (praktijk en theorie)
   • Mindfulness-oefeningen aanbieden als therapeut
   • Mindfulness in de therapeutische relatie

   De cursus bevat de volgende elementen:

   • Theoretische uitleg van MBCT (onder andere door middel van videofragmenten)
   • Literatuurstudie en -besprekingen
   • Deelnemers laten oefenen in het begeleiden van mindfulness-oefeningen en mindful inquiry
   • Deelnemers zelf laten ondergaan van mindfulness-oefeningen (inclusief enkele oefeningen thuis)
   • Toetsing en evaluatie

   Onderdelen die in het cursustraject steeds terugkeren zijn:

   1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
   2. Interactieve bespreking van de leerstof & discussie.
   3. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
   4. Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek (volwassenen, jongeren en kinderen).

   Leerdoelen

   Het doel van de cursus is dat de cursist het evidence-based MBCT-programma voor depressie zoals beschreven door Williams, Teasdale en Segal kent, kan uitvoeren. Het programma volgt het protocol zoals door hen beschreven van 8 groepssessies. De verschillende oefeningen, de uitleg ervan en het monitoren en geven van huiswerk aan de groep worden in deze cursus aangeleerd. Ook het uitvragen  van hoe het oefenen gaat middels de techniek “ inquiry” het Mindful luisteren en spreken komen uitgebreid aan de orde.

   Na afloop van de cursus:

   1. heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de MBCT
   2. kan de cursist MBCT toepassen in de eigen praktijk in groepsvorm en individueel;
   3. kan de cursist uitleggen wat aandachtgerichte cognitieve therapie inhoudt;
   4. kan de cursist mindful inquiry toepassen;
   5. kan de cursist het protocol van MBCT volgen en de verschillende onderdelen uitvoeren;
   6. kan de cursist uitleggen wat er op neurobiologisch, psychologisch en gedragsmatig nivo verandert door de MBCT
   7. kan de cursist de leergeschiedenis van de client betrekken in de MBCT
   8. heeft de cursist zicht op de wetenschappelijke stand van zaken rondom MBCT;
   9. kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een uitspraak doen over het wel of niet toepassen van MBCT;
   10. kan de cursist Mindfulness toepassen in de werkrelatie

   Docenten

   Ineke van Heemstra-Hegener: GZ-psycholoog/psychotherapeut/supervisor VCGT,mindfulnesstrainer

   Heeft 25 jaar geleden met een collega in Rotterdam  een maatschap opgericht op het gebied van Arbeid en Gezondheid en hier met aantal collega’s 20 jaar in gewerkt.  In 2003 werd zij  opgeleid als mindfulnesstrainer. De laatste 4 jaar heeft ze als psychotherapeut gewerkt in een eigen SGGZ praktijk in Haarlem. Deze praktijk gaat zij komende zomer beeindigen om zich daarna alleen nog toe te leggen op het geven van supervisie en ouderbegeleiding.

   Mindfulness is een rode draad in al deze werkzaamheden.

   Frederiek Stapel: GZ-psycholoog/Supervisor VGCt, mindfulnesstrainer.

   Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest in de SGGZ is Frederiek 2010 zelfstandig gevestigd als psycholoog in Haarlem. Haar ervaring en kennis heeft ze opgebouwd met het toepassen van wetenschappelijk bewezen behandeltechnieken bij onder andere angstproblematiek, trauma en depressie. Naast het geven van therapie zet Frederiek zich sinds 2004 in voor het trainen van nieuwe professionals. Sinds 2014 doceert zij de basis- en verdiepingscursus van de VGCt op verschillende plekken in Nederland. Zij geeft supervisie een leertherapie voor de VGCt. Naast CGT heeft zij ook zich opgeleid in  ACT en EMDR en past deze technieken zo nodig aanvullend toe. Frederiek is sinds 2017 Mindfulnesstrainer en lid van de VVM en VMBN.

   Doelgroep

   • Professionals die van plan zijn om gewoon lid van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) te worden en die de basis/verdiepingscursus hebben afgerond.
   • Psychologen, orthopedagogen in de gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in cognitieve gedragstherapie.
   • Professionals* die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch onderbouwen.

   *Gz-psychologen, psychologen, orthopedagogen, cognitief gedragstherapeuten, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiater.

   Accreditatie

   De cursus is geaccrediteerd bij de VGCT als vervolgcursus CGT, voor 25 uur.