Kies een locatie

  Kies een startdatum

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 895,00

   Inclusief digitale reader, exclusief boeken

   Accreditatie

   Geaccrediteerd bij de VGCt en NVvP

   Duur

   Verdeeld over 4 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Vorm

   Online

   Toetsing

   Schriftelijke toets


   Onderwerpen

   In de vier lesdagen wordt de theoretische achtergrond van de MBCT geïntegreerd met therapeut-cliënt oefeningen en eigen ervaring.

   Belangrijke onderwerpen zijn:

   • Theoretische achtergrond van MBCT in de relatie met cognitieve gedragstherapie
   • Wetenschappelijke onderbouwing van MBSR/ MBCT
   • Koppeling met aangrijpingspunten voor behandelen en FABA/casusconceptualisatie
   • Mindfulness beoefenen (praktijk en theorie)
   • Mindfulness-oefeningen aanbieden als therapeut
   • Mindfulness in de therapeutische relatie

   De cursus bevat de volgende elementen:

   • Theoretische uitleg van MBCT (onder andere door middel van videofragmenten)
   • Literatuurstudie en -besprekingen
   • Deelnemers laten oefenen in het begeleiden van mindfulness-oefeningen en mindful inquiry
   • Deelnemers zelf laten ondergaan van mindfulness-oefeningen (inclusief enkele oefeningen thuis)
   • Begrip van MBCT in combinatie met de verklarende diagnostische modellen.
   • Toetsing en evaluatie

   Onderdelen die in het cursustraject steeds terugkeren zijn:

   1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
   2. Interactieve bespreking van de leerstof & discussie.
   3. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
   4. Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek (volwassenen, jongeren en kinderen).

   Leerdoelen

   Het doel van de cursus is dat de cursist het evidence-based MBCT-programma voor depressie zoals beschreven door Williams, Teasdale en Segal kent, kan uitvoeren. Het programma volgt het protocol zoals door hen beschreven van 8 groepssessies. De verschillende oefeningen, de uitleg ervan en het monitoren en geven van huiswerk aan de groep worden in deze cursus aangeleerd. Ook het uitvragen  van hoe het oefenen gaat middels de techniek “ inquiry” het Mindful luisteren en spreken komen uitgebreid aan de orde.

   Na afloop van de cursus:

   1. heeft de deelnemer inzicht en basisvaardigheid in de MBCT.
   2. kan de deelnemer MBCT toepassen in de eigen praktijk in groepsvorm en individueel.
   3. kan de deelnemer uitleggen wat aandachtgerichte cognitieve therapie inhoudt.
   4. kan de deelnemer mindful inquiry toepassen.
   5. kan de deelnemer het protocol van MBCT volgen en de verschillende onderdelen uitvoeren.
   6. kan de deelnemer uitleggen wat er op neurobiologisch, psychologisch en gedragsmatig niveau verandert door de MBCT.
   7. kan de deelnemer de leergeschiedenis van de client betrekken in de MBCT.
   8. heeft de deelnemer zicht op de wetenschappelijke stand van zaken rondom MBCT.
   9. kan de deelnemer op grond van diagnostiek en indicatiestelling een uitspraak doen over het wel of niet toepassen van MBCT.
   10. kan de deelnemer Mindfulness toepassen in de werkrelatie.

   Doelgroep en toelatingscriteria

   • Behandelaars met een WO-opleiding (Psychologie, Sociale Wetenschappen of Geneeskunde).
   • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch onderbouwen.
   • Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) en die de 100-uurs basisopleiding CGt hebben afgerond.
   • Leden van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt) die deel willen nemen aan de opleiding als nascholing.

   *Gz-psychologen, psychologen, orthopedagogen, cognitief gedragstherapeuten, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiater.

   Werkplek
   In alle gevallen geldt dat je een werkplek dient te hebben tijdens deelname aan de opleiding.
   Je dient minimaal 12 uur werkzaam te zijn en cliënten te zien en te behandelen.

   Accreditaties

   Accreditatie overzicht

   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig van Geldig tot
   .
   451678 Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) VGCT- Vervolgcursus – contacturen 25 03/03/2022 02/03/2025
   531328 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) Nascholing psychiatrie 23 12/01/2024 11/01/2025
   .
   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl.

   Docent

   Hende Bauer, psychotherapeut/GZ-psycholoog/supervisor VGCT en NVP

   Opgeleid tot cognitief gedragstherapeut, en psychotherapeut in cliëntgerichte psychotherapie, werkte Hende op verschillende plekken in de GGZ, variërend van deeltijdbehandeling voor persoonlijkheidsproblematiek, behandeling van somatoforme stoornissen, stemmings- en angststoornissen tot het begeleiden van studie- en arbeidsgerelateerde problematiek. Sinds het begin van haar loopbaan in 1989 gaf ze opleidingen. In 2000 startte ze met mindfulness en in 2007 richtte ze haar eigen centrum op, Centrum voor Mindfulness, Compassie en Psychotherapie. Ze geeft veel leertherapie, supervisie en opleidingen rondom mindfulness en compassie. Ze is het gecertificeerd mindfulness- en compassietrainer (VVM, VMBN, MBCL, MSC).

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   H Bauer -