Kies een locatie

  Kies een startdatum

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 2.995,00

   Inclusief twee individuele coachgesprekken

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door Registerplein en KRSG. Accreditatie is aangevraagd bij SKJ

   Duur

   80 uur, verdeeld over 12 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Vorm

   Klassikaal

   Toetsing

   n.v.t.


   Inhoud

   Als jongerencoach speel je een belangrijke rol in het keuzeproces en de verdere ontwikkeling van jongeren. Een belangrijke meerwaarde van een jongerencoach is dat je jongeren helpt zichzelf te leren kennen en op een gestructureerde manier te leren de (voor hen) juiste keuzes te maken. Dit kan worden toegepast in verschillende rollen en bij verschillende hulpvragen. Je begeleidt jongeren bijvoorbeeld bij het maken van de juiste studie- en beroepskeuze, je helpt ze met solliciteren en het vinden van een opleiding of werk of je helpt jongeren bijvoorbeeld om te gaan met leeftijdsgenoten of ouders. Kortom; welke hulpvraag een jongere ook heeft, na deze opleiding weet jij er raad mee!

   Wil jij werken aan jezelf als coach en aan jouw persoonlijk ondernemerschap? Wil je in jezelf investeren, écht geïnspireerd worden en de coach in jezelf (her)ontdekken? Wil je met een frisse blik of nieuwe energie aan de slag als jongerencoach? Dan zit je goed bij onze Opleiding Jongerencoach!

   “Na de opleiding kan je vanuit eigen kracht met doeltreffende methoden en instrumenten jongeren naar successen bewegen.”

   Binnen de Opleiding Jongerencoach werken we ervaringsgericht. Dat betekent dat we theorie direct koppelen aan jouw eigen ervaring. Zo krijgt het betekenis voor jou en kun je de stof koppelen aan je eigen rugzak aan ervaring. We doen dit door veel interactie tussen trainer en deelnemers en deelnemers onderling. We bespreken veel voorbeelden uit de praktijk en behandelen casussen. Naast de theorie-behandeling gaan we veel oefeningen doen met elkaar! We oefenen in de verschillende rollen; coach, subject en observator. Zo bekijk je elk model en techniek vanuit drie standpunten. We leren van elkaar door het actief geven van feedback.

   50% leren door te doen | 25% leren van elkaar | 25% theorie

   Uit jarenlange ervaring in het werken met jongeren hebben we de belangrijkste elementen samengevoegd binnen de Opleiding Jongerencoach. Onze opleiding staat voor authentieke coaches die jongeren helpen om vanuit eigen kracht en talent hun plek in te nemen in de samenleving. In de opleiding krijg je tools aangeboden waarmee je jongeren écht kunt bereiken, kunt helpen belemmeringen en obstakels te overwinnen en hun eigen kracht, talent en kwaliteiten te ontdekken en in te zetten.

   De volgende onderwerpen komen aan bod:

   • Jouw rol als coach
   • Leren-leren als professional; inzet zelfreflectie en zelfonderzoek
   • Het Kompas; van wensen en dromen naar haalbare en werkbare doelen en dan….Actie!
   • Feedback; leren door bewuste feedback op jouw communicatie
   • Communicatiemodel; hoe nemen we de wereld waar? Hoe verwerken we informatie, hoe communiceren wij en wat betekent dat voor coaching?
   • Effectieve mindset; ontdek welke mindset jouw coachende rol ondersteunt
   • Vormvoorwaarden coaching; wat is er nodig voor een goed coachgesprek?
   • Effectief contact maken; kwalitatief en effectief contact maken en communiceren
   • De bouwstenen van je ervaring; denken, doen en voelen
   • Waarnemingsposities; reflecteren kun je leren!
   • Fysiologie, lichaamstaal; inzet van lichaam en emotie, toepassen krachthouding, omgaan met stress
   • Kernkwadrant; ontdek jouw kwaliteiten en uitdagingen én die van de jongere!
   • Golden circle; ontdek jouw Why!
   • Ontwikkeling op verschillende niveaus; inzicht in verschillende ‘niveaus’ van communicatie en groei, congruentie ontwikkelen
   • Verdiepingsopdracht; jouw aanpak of product!
   • Taal; door effectieve vragen de diepte in
   • Coachtraject vormgeven; intake, hulpvraag, leefgebieden-tool, plan van aanpak, evalueren/feedbacklus
   • Profileren als professional; hoe ga ik mijn Why in de wereld zetten? Hoe profileer ik mezelf als professional? Presenteren; ingrediënten van de beste ‘talks’
   • Thema – Motivatie, omgaan met weerstand
   • Thema – Tienerbrein, levensfase en omgaan met verschillende generaties
   • Thema – Wat neem je mee uit je gezin? Welke plek nam je vroeger in en hoe heeft dat je gevormd?
   • Thema – Wat wil je het allerliefste doen? Studie- en beroepskeuze
   • Thema – Relaties; grenzen, druk/tegendruk, kwetsbaarheid
   • Presentatie en certificering

   Doelgroep

   Deze opleiding is bestemd voor iedereen die professioneel jongeren coacht, wil coachen of zich wil specialiseren.

   Door het volgen van de opleiding kun je elke jongere die met een hulpvraag zit gestructureerd en doelmatig op weg helpen. Je bezit als coach een reeks aan modellen, technieken en een mindset waardoor je jongeren ondersteunt in hun proces van opgroeien en ontwikkelen. De opleiding is uitstekend toepasbaar in werkvelden zoals het jongeren- en welzijnswerk, leerplicht/RMC, onderwijs, projectbureaus of re-integratiebureaus gericht op jongeren, gemeente (W&I) en binnen je eigen praktijk.

   Werkwijze

   De opleiding bestaat uit drie pijlers.

   1. Ik als coach; zelfinzicht en persoonlijke ontwikkeling

   Je krijgt inzicht in jouw model van de wereld en hoe dit je gedrag en reacties op verschillende situaties bepaalt. Je krijgt zicht op je eigen talenten, kwaliteiten en ontwikkelpunten als jongerencoach en ontdekt wat jouw unieke bijdrage is! Door het stellen van persoonlijke leerdoelen en ondersteuning in het behalen van deze doelen maak je écht stappen in je ontwikkeling, waaronder:

   • Eigen leerdoelen
   • Zelfreflectie en ervaringsgericht leren
   • Leren door geven en ontvangen van feedback
   • Professionele begeleiding, o.a. twee coachgesprekken
   1. De Jongere en ik; coachingsvaardigheden

   Gedurende de opleiding ga je actief en ervaringsgericht met verschillende modellen en technieken aan de slag die onder andere bijdragen aan het doelgericht vormgeven van een coachtraject, zelfinzicht bij de jongeren en verschillende mogelijkheden voor verandering en ontwikkeling. Succesvolle manieren van communicatie en kwalitatief contact maken nemen een belangrijke plek in. Net zoals verschillende gesprekstechnieken en doelgericht en ecologisch beïnvloeden door het stellen van de juiste vraag, waaronder:

   • Communicatie- en coachingsvaardigheden
   • Effectieve coachingsmodellen
   • De diepte in met verschillende thema’s
   • Voorbeelden en casuïstiek uit het werkveld
   1. Ik als Professional; profileren als professional

   Een belangrijk onderdeel van succesvol acteren als jongerencoach is het profileren als professional binnen een organisatie én naar buiten toe. “Je grootste bron zijn andere mensen”. Je leert wat jouw onderscheidt van anderen en hoe je dit op jouw eigen manier communiceert, waaronder:

   • Ontwikkelen eigen aanpak/werkwijze
   • Ontdek je eigen Why
   • Je eigen Why in de wereld zetten

   Aan het einde van je opleiding loop je met een je eigen tool of aanpak de deur uit!

   Wat (oud)deelnemers over de opleiding zeggen:

   “Erg inspirerend, goed in de praktijk te brengen, motiverend. Uitdagende training van een trainer met erg veel kennis en expertise.”

   “Goede verbinding tussen theorie en praktijk!”

   “Erg interessante lessen met veel ruimte voor het individu.”

   “Het is een verrijking voor mezelf als mens en als jongerencoach!”

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door Registerplein en KRSD. Accreditatie is aangevraagd bij SKJ.

   Accreditatie overzicht

   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig van Geldig tot
   558496 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Cliëntondersteuners 120 03/09/2024 02/09/2027
   558496 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 120 03/09/2024 02/09/2027
   558496 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO 120 03/09/2024 02/09/2027
   558496 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Kinderwerkers / Jongerenwerkers 120 03/09/2024 02/09/2027
   558496 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 120 03/09/2024 02/09/2027
   558496 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 120 03/09/2024 02/09/2027
   558496 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker 120 03/09/2024 02/09/2027
   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl.

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   P. den Bakker -

   O.A. Inocencio -