Kies een locatie

  Kies een startdatum

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 495,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief literatuur en lunches.

   Accreditatie

   Accreditatie is toegekend door de VGCt (12 pnt.) en V&V RZ

   Duur

   De training bestaat uit 2 lesdagen van 6 uur.

   Certificaat

   Volledige deelname en een voldoende beoordeling van de huiswerkopdrachten.

   Klassikaal

   Theoretische en praktijkgerichte uitleg en oefeningen.

   Toetsing

   Voldoende beoordeling van de huiswerkopdrachten.


   Achtergrond/Uitgangspunten

   De training richt zich op de inzet van de CGW-er in de behandeling van de meest voorkomende psychose symptomen.
   De training gaat in op de algemene rationale en het proces van CGT-P;
   vervolgens op de inzet van deelbehandelingen en technieken bij ‘overmatige achterdocht’.
   CGT bij mensen met psychose klachten is veelal complex en multidisciplinair. Een goede samenwerking en afstemming tussen de CGT-er en de CGW-er is hierin essentieel. In de training komt, net als in de Training CGT bij Psychose en Trauma, de samenwerking tussen de cognitief gedragstherapeut VGCt® en de CGW-er expliciet aan bod d.m.v. zgn. ‘brugoefeningen’, waarin beiden samenwerken aan praktijkopdrachten.
   Door gezamenlijk te behandelen wordt CGT bij deze doelgroep efficiënter en kunnen meer mensen behandeld worden. Onderzoeken hebben laten zien dat veel mensen met psychoseklachten geen CGT-behandeling krijgen, terwijl iedereen die volgens de Zorgstandaard aangeboden dient te krijgen.
   De training voorziet in een verdieping of een verbreding van de kennis en vaardigheden die aan de orde zijn geweest in de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeutisch Werker.


   Doel & Methode

   De cognitief-gedragstherapeutische vaardigheden vergroten op het gebied van verscheidene psychose klachten, meer in het bijzonder bij paranoia (overmatige achterdocht).
   Na afloop weet de deelnemer hoe effectief CGT bij psychose (CGT-P) is, wanneer het ingezet kan worden en welke rol hij/zij als CGW-er bij CGT-P heeft.
   De deelnemer kan bij individuele cliënten uitleggen wat er verwacht kan worden van CGT bij overmatige achterdocht. Ook kan de deelnemer G-schema’s laten invullen, gedoseerd en op maat psycho-educatie geven over overmatige achterdocht, vanuit opgestelde FA/BA’s en probleemformulering van overmatige achterdocht samen met de CGT-er de indicatie voor CGW bepalen, en op basis daarvan een deel van een opgesteld behandelplan uitvoeren in lijn met het CGT-protocol hiervoor. De deelnemer kan over doelen onderhandelen, ook bij niet-congruente hulpvragen, en motiveren tot gedragsverandering.
   Men leert deeltechnieken van CGT a.d.h.v. cognitieve technieken, gedragsexperimenten en exposure.

   De training richt zich met name op de volgende fases van het gedragstherapeutisch model:
   leertheoretisch model toepassen en analyses maken;
   hulpvraag en behandeldoel;
   interventies en evaluatie van het therapeutische effect daarvan;
   therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen).
   Andere fases komen meer zijdelings aan bod.

   Doelgroep/toelatingscriteria

   Cognitief Gedragstherapeutisch Werkers VGCt® (CGW-ers) met een hbo-opleiding:
   SPH, Verpleegkunde, SPV, MWD, SW, toegepaste psychologie.
   De training is primair bedoeld voor behandelaars die geregistreerd zijn als CGW-er.
   Voor iedere deelnemer geldt dat deze tenminste de door de VGCt geaccrediteerde 48 uur basisopleiding voor cognitief gedragstherapeutisch werkers heeft afgerond. Het verdient aanbeveling dat dit een CGW-basisopleiding met aandacht voor de EPA doelgroep is.
   Ook geldt voor iedere deelnemer dat hij/zij werkt met cliënten met psychose klachten. Dat hoeft niet noodzakelijk in een psychose-team te zijn, maar betreft bijvoorbeeld ook cliënten die psychose klachten ervaren in combinatie met (bijv.) borderline persoonlijkheidsstoornis, depressie, OCD, etc. Het is noodzakelijk dat er tussen de lesdagen geoefend kan worden en dat eigen casuïstiek ingebracht wordt.

   Daarnaast is het noodzakelijk dat deelnemers aan de training in de dagelijkse praktijk begeleid worden door een (Gz-)psycholoog die minimaal de 100 uur basisopleiding CGt gevolgd heeft.
   Het verdient aanbeveling dat dit een Gz-psycholoog is die tevens de training CGt bij Psychose en Trauma heeft gevolgd of is opgeleid tot cognitief gedragstherapeut VGCt®.

   De aansluitende Training Cognitief Gedragstherapeutisch Werken bij stemmen horen focust op gespreksvoering en therapeutische attitude; vervolgens op de inzet van deelbehandelingen en technieken bij stemmen horen. In de training wordt eveneens gewerkt met brugoefeningen.

   Het aanbod van Forta Opleidingen kent naast de Basisopleiding CGW EPA ook een Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) –EPA voor Cognitief Gedragstherapeuten (in opleiding).

   Verder worden door Forta Opleidingen – in nauwe samenwerking met stichting Cognitie & Psychose te Oegstgeest (www.gedachtenuitpluizen.nl) – de trainingen CGt bij Psychose en Trauma, de training CGT bij UHR, de CAARMS-training en de training ‘Over trauma gesproken’ aangeboden.
   Overige (CGT-) opleidingen, trainingen en cursussen specifiek gericht op de EPA-doelgroep: zie EPA.

   Al een groep collega’s verzameld? Wij kunnen deze opleiding ook voor een gunstige prijs incompany verzorgen.

   Inhoud

   Programma
   Dag 1: Psychose, therapeutische attitude en competenties
   – Therapeutische attitude: contact aangaan, aansluiten bij waanperspectief,
   taalgebruik, begrijpen van lijdensdruk, empathie en warmte uitdrukken, hoop bieden;
   normen en waarden CGTp; gesprekstechnieken
   – Samenwerking tussen CGT’er en CGW’er

   Dag 2: CGT-deeltechnieken bij overmatige achterdocht
   – Overzicht: welke CGT verandertechnieken passen bij welke onderdelen probleemformulering,
   doelen en welke technieken kan de CGW’er oppakken?
   – Cognitieve CGT technieken uitvoeren bij overmatige achterdocht
   – Gedragsmatige CGT technieken uitvoeren bij overmatige achterdocht
   – Huiswerk geven bij CGT voor overmatige achterdocht
   – Modulaire CGT en rol van CGW’er

   Werkwijzen
    
   Powerpoint presentaties, discussies, rollenspelen, literatuur lezen, huiswerkopdrachten,
   vignetten en eigen casuïstiek.

   Docent

   dr. Hanneke Schuurmans
   klinisch psycholoog-psychotherapeut, supervisor VGCt, EMDR Practitioner,
   FACT Gemert/programmaleider EPA Helmond-Peelland, GGZ Oost Brabant

   Brugoefeningen

   Op beide lesdagen vinden zogenoemde ‘brugoefeningen’ plaats. Hierin wordt het samenwerken van CGW-er en CGT-er rondom een casus actief geoefend. Hiervoor is het nodig dat deelnemers in de dagelijkse praktijk begeleid worden door een Gz-psycholoog die minimaal de 100 uur basisopleiding CGt gevolgd heeft. Het verdient aanbeveling dat dit een Gz-psycholoog is die tevens de training CGt Psychose en Trauma heeft gevolgd of is opgeleid tot cognitief gedragstherapeut VGCt®.
   Met deze psycholoog dient samen een casus voor de training geselecteerd te worden. Het is wenselijk dat deze collega-psycholoog tijdens beide lesdagen een deel aansluit bij de training, dit kan in online vorm (ook tijdens een face-to-face training).  Daarnaast is het belangrijk dat de tussentijdse opdracht samen met de psycholoog opgepakt wordt.

   Certificaat/toetsingscriteria

   Voor het verkrijgen van het certificaat geldt volledige deelname en een voldoende beoordeling van de huiswerkopdrachten.
   Hierbij geldt de volgende aanwezigheidsregeling:
   – bij verzuim van 1 dagdeel dient als compensatie een aanvullende opdracht met een voldoende beoordeling.
   – bij verzuim van meer dan 1 dagdeel vervalt het recht op compensatie en wordt geen certificaat uitgereikt.

   Literatuur

   Handboek Psychose
   M. van der Gaag, T. Staring (Eds)
   Amsterdam: Uitgeverij Boom (2019)

   Gedachten Uitpluizen: Cognitief gedragstherapeutische protocollen bij psychotische klachten
   M. van der Gaag, T. Staring, D. Van den Berg, J. Baas. (2013)
   Bestellen bij: Index Books Leiden

   Gedachten Uitpluizen Therapeutische Technieken en Vaardighedenboek
   T. Staring, D. van den Berg, J. Baas, M. van der Gaag (2015)
   Stichting Cognitie en Psychose, Oegstgeest (bestellen bij Index Books Leiden of downloaden via GU)

    

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   449831 V&V RZ Scholing GGZ 12 23/11/2022 22/11/2023
   449831 V&V RZ Scholing SPV 12 23/11/2022 22/11/2023

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging?
   Neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl

    

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   J.E.H.M. Schuurmans -