Kies een locatie

Rotterdam en online

  Kies een startdatum

  25-09-2024
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 675,00

   Accreditaties

   Nvt

   Duur

   15 uur

   Certificaat

   Nvt

   Vorm

   Klassikaal

   Toetsing

   Geen


   Uitgangspunten

   De intervisie richt zich niet zozeer op cliënten, maar op je ontwikkeling in de rol van therapeut. De leerlijn cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en behandeling en de leerlijn professionaliteit vormen de inhoudelijke rode draad. 


   Opzet

   Deze intervisie heb je met een groep van maximaal 8 deelnemers en wordt begeleid door een supervisor VGCt, die ook deels gespreksleider is. De complete begeleide intervisie bestaat uit vijf sessies van elk 180 minuten. 

   Doel

   Aan het eind van deze begeleide intervisiesessies (afhankelijk van je POP): 

   • Heb je meer inzicht en ben je vaardiger op het gebied van de persoonlijke leerdoelen die je jezelf gesteld hebt. 
   • Weet je wat de acht domeinen van interpersoonlijke vaardigheden zijn en ben je daar vaardiger in. 
   • Ben je vaardig op het gebied van intrapersoonlijke vaardigheden. 
   • Weet je welke methodes je kan toepassen om kritisch te reflecteren op jezelf als therapeut. 
   • Ben je je bewust van therapist drift en kan je dat bij jezelf signaleren. 
   • Ben je je bewust van het belang van zelfzorg en weet je wanneer dit in te zetten. 
   • Weet je hoe gebruik te maken van deliberate practice om te reflecteren en bij te sturen. 

   Onderwerpen

   Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is de basis voor de bespreekpunten die elke deelnemer inbrengt. 

   Er wordt geoefend met therapeutfactoren zoals interpersoonlijke vaardgheden, intrapersoonlijke vaardigheden, kritische reflectie, therapist drift, zelfzorg en deliberate practice. 

   Er is ook tijdens de begeleide intervisie aandacht voor zowel de technische als de interpersoonlijke kant van het zijn van cognitief gedragstherapeut mogelijk, afhankelijk van hetgeen ingebracht wordt door de cgt’er i.o. of van het thema dat de supervisor aankaart. 

   Doelgroep

   De Cgt’er i.o. heeft de eerste vijf lessen van de Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie afgerond en een POP gemaakt. 

   Docent

   drs. Aldert Seinen, klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt, KP en GZ 

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   A.R. Seinen -