Kies een locatie

Utrecht

  Kies een startdatum

  13-11-2024
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 950,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden. De prijs kan verschillen per locatie en startdatum.

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door de VGCt, Register Schematherapie, FGzPt, VSR, NVP en Register Vaktherapie

   Duur

   25 uur

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   Schematherapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, ontwikkeld als behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, maar inmiddels ook effectief gebleken bij bijv. een recidiverende depressie of angststoornis. Schematherapie helpt de cliënt om de oorsprong van disfunctionele gedragspatronen te doorgronden en te veranderen, gebruik makend van zowel de therapeutische relatie als cognitief gedragstherapeutische en experiëntiële technieken. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en het dagelijkse leven worden onderzocht. Doel is om de cliënt te laten voelen wat zijn/haar behoeften zijn, te verwerken wat hij/zij is tekortgekomen en om op een gezondere manier te leren reageren op behoeftes, problemen en frustraties en op die manier verandering te bewerkstelligen in gedrag, gevoelens en gedachten.


   Inhoud

   De opleiding bestaat uit 4 lesdagen waarbij er aandacht is voor de theoretische achtergrond van schematherapie, het oefenen van vaardigheden en bespreken van casuïstiek. De opleiding is erop gericht de kennis te vergroten van interventies uit de schematherapie en de toepassing binnen de klinische praktijk. Bovendien is er aandacht voor de therapeutische relatie en wetenschappelijke achtergronden. De stof wordt eigen gemaakt door middel van het bekijken van filmfragmenten, het bespreken van casuïstiek en intervisie.

   Onderwerpen

   De volgende onderwerpen komen aan bod:

   • Theoretisch model van schemagerichte therapie en wetenschappelijke evidentie
   • Diagnostiek en indicatiestelling
   • Observatie en inzet van meetinstrumenten
   • Maken van een casusconceptualisatie, functieanalyses en betekenisanalyses
   • Schematherapeutisch model en behandeling bij verschillende (persoonlijkheids)problemen
   • Schematherapeutische interventies: experiëntiële, cognitieve en gedragsmatige technieken
   • Opstellen van een behandelplan in schema/moditermen
   • Opzet van de schematherapeutische behandeling
   • Therapeutische houding en hanteren van de therapeutische relatie
   • Afsluiten van de behandeling en terugvalpreventie

   Leerdoelen

   Na afloop van de opleiding ben je in staat om de volgende technieken te introduceren, uit te voeren en toe te passen:

   • Heeft de cursist inzicht in de leertheorie, schematheorie en het schematherapeutisch model
   • Kan de cursist gebruik maken van observaties, meetinstrumenten en de anamnese om schema’s en modi te inventariseren
   • Kan de cursist schema’s en modi herkennen en analyseren (functie- en betekenisanalyses)
   • Kan de cursist een casusconceptualisatie en modusmodel opstellen
   • Kan de cursist inschatten bij welke diagnose, problematiek en omstandigheden schematherapie geïndiceerd is
   • Kan de cursist psycho-educatie geven over schematherapie en de specifieke schema’s/modi van de cliënt
   • Kan de cursist een schematherapeutisch behandelplan opstellen, evalueren en bijstellen
   • Weet de cursist hoe een schematherapeutische behandeling af te ronden, met aandacht voor terugvalpreventie
   • Heeft de cursist kennis van de verschillende basisbehoeften en kan de therapeutische relatie (limited reparenting) hierop afstemmen
   • Kan de cursist de therapeutische relatie hanteren (limited reparenting, empathische confrontatie, limit setting, omgaan met eigen schema’s)
   • Kan de cursist experiëntiële technieken toepassen binnen schematherapie; meerstoelentechniek, imaginatie en rescripting, modusdialoog, etc.
   • Kan de cursist cognitieve technieken toepassen binnen schematherapie; cognitief dagboek, flashcards, geldigheid van schema’s toetsen etc.
   • Kan de cursist gedragsmatige technieken toepassen binnen schematherapie; gedragsexperimenten, rollenspel, huiswerk, etc.
   • Kan de cursist eigen schema’s en modi herkennen die een rol spelen in de therapeutische relatie

   Naast de algemene leerdoelen wordt van de deelnemers verwacht dat zij voor aanvang van de opleiding individuele leerdoelen opstellen. Deze worden aan het einde van de opleiding geëvalueerd.

   Toelatingscriteria

   Toelatingscriteria

   • Afgeronde wo-opleiding op het gebied van de (g)gz of in het bezit van een hbo MSc titel met een artikel 14 Wet BIG registratie op het gebied van de (geestelijke)gezondheidszorg en;
   • Een VGCt geaccrediteerde Basisopleiding CGt (100 uur) afgerond en;
   • Voldoet aan de werksettingseis: gedurende de opleiding minimaal 12 uur per week te werken op ggz-gebied en cliënten te zien en te behandelen

   Per opleidingsgroep mag een beperkt aantal hbo’ers deelnemen.
   Voorwaarden daarvoor zijn dat:

   • zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapeut en;
   • supervisie en intervisie georganiseerd zijn en;
   • zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de opleiding met succes te kunnen volgen en;
   • zij een Basisopleiding CGW (48 uur) hebben afgerond

   Dit is een Vervolgopleiding VGCt. Wil je je verder registreren bij de VGCt kijk dan op de website van de VGCt voor het volledige registratietraject: https://www.vgct.nl/vgct-registratie/de-opleidingen/cognitief-gedragstherapeut/

   Vereniging Schematherapie

   Deze opleiding kan gebruikt worden binnen de opleiding tot Schematherapeut VSt. Wil je je (in de toekomst) registreren als Schematherapeut, let er dan op dat de VSt aanvullende eisen stelt voor deelname aan deze opleiding. Deelname is in het geval van het opleidingstraject tot Schematherapeut VSt mogelijk indien je in het bezit bent van een diploma van een academische masteropleiding en één van de volgende kwalificaties hebt op het moment van aanmelding bij de VSt:

   • BIG-geregistreerde psychotherapeuten, gz-psychologen, orthopedagogen-generalist (ingeschreven in BIG of SKJ), klinisch psychologen en psychiaters óf;
   • leden van specialistische psychotherapieverenigingen* óf;
   • Kinder- en Jeugdpsychologen NIP/SKJ óf;
   • degenen die in opleiding zijn tot een van de hierboven genoemde kwalificaties.

   * Specialistische psychotherapievereniging: de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepstherapie (NVGP), de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV), de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP), de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG), de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt),of de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) , de Vereniging EMDR Nederland (VEN) of de Vereniging Persoonsgerichte experiëntele Psychotherapie (VPeP)

   Voor meer informatie over aanvullende eisen en de opleiding tot Schematherapeut zie: https://www.schematherapie.nl/opleiding-registratie/schematherapeut

   Literatuur

   • Genderen, H. van & Arntz, A. (2021). Schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
   • Young, J.E., Klosko J.S., & Weishaar, M.E. (2019). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

   Vervolgopleiding

   De opleiding tot Schematherapeut start met een Basisopleiding Schematherapie van 25 uur. Ben je op zoek naar de Vervolgopleiding van 25 uur? Deze opleiding bieden wij ook aan klik hier voor meer informatie.

    

   Accreditatie

   De Basisopleiding Schematherapie is geaccrediteerd door de VGCt, Register Schematherapie, FGzPt, NVP, NVvP, Register Vaktherapie en VSR.

   Overzicht Accreditatiepunten

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig van Geldig tot
   517733 Accreditatiebureau – FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 25 06/10/2023 05/10/2026
   517733 Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register Scholing verpleegkundig specialisten 25 06/10/2023 05/10/2024
   517733 Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) VGCT- Vervolgcursus – contacturen 25 06/10/2023 05/10/2026
   517733 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) Nascholing psychiatrie 21 16/11/2023 15/11/2024
   517733 Register Vaktherapie Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd 42 06/10/2023 05/10/2024
   517733 Vereniging voor Schematherapie Basiscursus 25 06/10/2023 05/10/2026
   547007 Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register Scholing verpleegkundig specialisten 25 03/09/2024 02/09/2025
   547007 Register Vaktherapie Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd 40 03/09/2024 02/09/2025
   551658 Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP) Bij- en nascholing 30 13/06/2024 12/06/2025
   551658 Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP) Bij- en nascholing Diagnostiek 8 16/06/2024 12/06/2025
   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl.

   D. P. Janmaat -

   Y.J.M. Lansink -

   I. Lugtenberg -

   A.M. Kornet -

   J. Alberts -

   K. de Boer -

   J. Kokx -

   M.P.R. Pommée -

   T.G. Janssen-Goossens -

   S.G.M. van de Graaf -

   A.J. Kuijpers -