Kies een locatie

Leiden

  Kies een startdatum

  10-01-2023
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 2.895,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   De opleiding is geaccrediteerd bij de VGCt, NIP 1e lijns, NIP / NVO (SKJ) en NVRG

   Duur

   Verdeeld over 16 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Inleidend deel (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur)

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   Binnen de basisopleiding leer je emotionele- en gedragsproblemen van cliënten zo goed mogelijk te verminderen of veranderen. Hierbij spelen evidence-based cognitief gedragstherapeutische methoden en interventies een belangrijke rol. Protocollaire behandelmethodieken en richtlijnen dienen daarbij in beschouwing te worden genomen, en worden tot maatwerk gemaakt in het behandeltraject. In deze opleiding wordt specifieke aandacht besteed aan toepassing van (verklarende) cognitief-gedragstherapeutische diagnostiek, en cognitief-gedragstherapeutische technieken en interventies bij kinderen & jeugdigen. Ook is er aandacht voor de therapeutische relatie en toepassing van motiverende (gespreks)technieken.


   Doel & Methode

   Na afloop van de opleiding beschik je over de volgende vaardigheden:

   • inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
   • leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
   • het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
   • betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
   • de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven.
   • biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;
   • op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;
   • vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;
   • op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
   • een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

   Vaardigheden oefen je onder meer in rollenspellen. Tijdens de praktische oefeningen staat het therapeutische proces en de therapeutische relatie centraal. Einddoel is dat je in staat bent om het geleerde (onder supervisie) toe te passen in de behandeling van cliënten.

   Doelgroep

   • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.
   • Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: vgct.nl
   • Afgestudeerden in o.a. Sociale Wetenschappen of Geneeskunde.
   • Afgestudeerden met een HBO MSc titel en een artikel-14 Wet BIG registratie.
   • Voor HBO-geschoolden bestaat de variant ‘Cognitief gedragstherapeutisch werker‘.
   • Al een groep collega’s/vrienden verzameld? Wij kunnen deze cursus ook voor een gunstige prijs incompany regelen.

   Toelatingscriteria

   • Deelnemers die een universitaire Master in Sociale Wetenschappen of Geneeskunde hebben gedaan.
   • M.b.t. de toelatingscriteria voor verpleegkundig specialisten heeft het VGCt-bestuur in mei 2019 besloten dat mensen met een  (HBO) MSc-titel en een artikel-14-registratie in de Wet BIG kunnen worden toegelaten tot de route die opleidt tot cognitief gedragstherapeut VGCt. Voorwaarde is dat zij aantonen dat de vakken psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden onderdeel van de vooropleiding zijn geweest.

   Inhoud

   1. Algemeen
    Inleiding in de gedragstherapie, functie-analyse, betekenisanalyse, holistische theorie, opstellen van behandelplannen en cliëntgericht werken.
   2. Specifieke stoornissen:
    • Angststoornissen; paniekstoornis, enkelvoudige fobieën, sociale angst, obsessief compulsieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis en PTSS.
    • Stemmingsstoornissen; depressieve stoornis, dysthyme stoornis, bipolaire stoornis, suïcidaliteit en motivatietechnieken.
    • Impulscontrolestoornissen en verslaving.
    • ADHD en autismespectrumstoornissen.
    • Persoonlijkheidsstoornissen.

   Onderdelen die in het cursustraject steeds terugkeren:

   1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
   2. Interactieve bespreking van de leerstof en discussie.
   3. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
   4. Praktijkopdrachten, toetsing en eigen casuïstiek.

   Je werkt aan de hand van vooraf opgestelde leerdoelen.

   Accreditatie

   De opleiding is geaccrediteerd bij de VGCt, NIP 1e lijns, NIP / NVO (SKJ), NVRG.

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Cognitieve therapie: theorie en praktijk.

   S.M. Bogels en P. van Oppen (Derde druk 2019)

   Bohn Stafleu van Loghum ISBN 9789036820202

   Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie, Handboek voor theorie en praktijk (tweede herziene druk)

   K. Korrelboom, E. Ten Broeke (2014)

   Coutinho ISBN 9789046903810

   Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen.

   P.J.M. Prins, J.D. Bosch, C. Braet (derde herziene druk 2018)

   Bussum: Coutinho ISBN 9789036819718

   Cognitieve therapie. De basisvaardigheden.

   Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S., & Hamelink, H. (2008)

   Boom Cure & Care ISBN 9789085065999

   Bestel je studieboeken bij boekhandel Donner via: kunstenwetenschap@donner.nl o.v.v. FORTA en krijg 5% korting!

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   E.C. van Kuilenburg -

   A. Hoogstad -