Kies een locatie

Utrecht

  Kies een startdatum

  26-09-2023
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.695,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden. De prijs kan verschillen per locatie en startdatum.

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door de VGCt, Registerplein, LV-POH-GGZ, VSR, V&V RZ & SKJ

   Duur

   Verdeeld over 8 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Theoretische en praktijkgerichte uitleg

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek, schriftelijke toetsen


   Uitgangspunten

   De kern van CGt is het veranderen van negatieve gedrags- en gedachtepatronen. Het zijn vaak niet de gebeurtenissen zelf die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘bril’ waardoor hij of zij de dingen ziet. Als je kunt leren deze negatieve gedachten anders te interpreteren, krijg je een meer realistische kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kan het gedrag veranderen en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen.

   Zowel de theorie als de praktijk komen aan bod. Je leert inhoudelijk over cognitief gedragstherapeutisch werken, het proces, gedragstherapeutische diagnostiek en de basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie. In het tweede deel van de opleiding gaan we dieper in op de toepassing van dit
   gedragstherapeutisch werken bij de belangrijkste klachtgebieden. Tevens besteden we aandacht aan het gedragstherapeutische proces en motiverende technieken. Na afronding van de basiscursus kan de cursist zelfstandig cognitief gedragstherapeutische werkzaamheden onder supervisie uitvoeren.


   Doel & Methode

   Cognitieve gedragstherapie (CGt) is als evidence-based behandelmethode niet meer weg te denken uit de
   huidige praktijk van de hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg.

   Naast angststoornissen wordt Cognitieve Gedragstherapie gebruikt bij stoornissen zoals psychosen, depressies, eetproblemen of onbegrepen lichamelijke klachten. Veel hbo-geschoolden in de zorg passen gedragstherapeutische procedures toe. In de opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker van Forta Opleidingen leer je diverse gedragstherapeutische interventies te verrichten.

   Na afloop van de cursus beschik je over kennis van de denk- en werkwijze die wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Je bent bekend met basisbegrippen uit de cognitieve gedragstherapie en gedragstherapeutische analyses (functie- en betekenisanalyse, holistische theorie). Je bent in staat om een deelaspect van een cognitieve gedragstherapie onder supervisie naar behoren uit te voeren.

   Aan het eind van deze opleiding:

   1. kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
   2. kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
   3. kan de cursist betekenisanalyses en functieanalyses ontwerpen;
   4. kan de cursist interventies selecteren die aansluiten bij de probleemselectie, doelstelling van de behandeling en probleemanalyse;
   5. kan de cursist de kenmerken van de verschillende angstklachten en stemmingsstoornissen
    beschrijven;
   6. kan de cursist de theorie en technieken benoemen die nodig zijn om in ieder geval problemen die horen bij angstklachten en stemmingsstoornissen te behandelen;
   7. heeft de cursist kennisgemaakt met het opstellen van een behandelplan bij enkelvoudige problematiek waarin is opgenomen welke gedragsmatige en/of cognitieve factoren en mechanismen bewerkt moeten worden om de problemen te verminderen, wat de doelformuleringen zijn die het gewenste gedrag of de gewenste situatie beschrijven en welke interventies ingezet moeten worden om de problemen te verminderen en het gewenste gedrag te doen toenemen;
   8. kan de cursist registratieopdrachten en observatiemethoden inzetten, zowel ten behoeve van
    probleemselectie, de probleemanalyse, als ten behoeve van het evalueren van interventies;
   9. kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij
    betrekken.

   De cursus omvat:
   • theoretische en praktijkgerichte uitleg
   • literatuurstudie en -besprekingen
   • demonstratie (door docent of d.m.v. videofragmenten)
   • oefenen van vaardigheden in rollenspelen (tweetallen, subgroepen, plenair) en d.m.v.
   huiswerkopdrachten
   • casuïstiek bespreken
   • onderlinge gedragsmodificatie (OGM)

   Doelgroep

   • Behandelaars met een hbo-opleiding: SPH, Verpleegkunde, SPV, MWD, SW, toegepaste psychologie.
   • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis
    en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen. Al een groep collega’s/vrienden verzameld? Wij kunnen deze cursus ook voor een gunstige prijs incompany regelen.

   Toelatingscriteria

   • Afgeronde HBO opleiding, zoals: verpleegkunde, SPH/ MWD/ Social Work, toegepaste psychologie,
    pedagogiek, creatieve therapie, SPV.
   • Wij adviseren een werkplek te hebben waarin het geleerde in de praktijk kan worden gebracht.

   Inhoud

   Onderwerpen die in de opleiding ruimschoots aan bod komen:

   In het eerste deel van de opleiding wordt ingegaan op het cognitief gedragstherapeutisch werken in het
   algemeen. Het gedragstherapeutisch proces, gedragstherapeutische diagnostiek en de basistechnieken van de
   cognitieve gedragstherapie worden behandeld. Vanaf bijeenkomst drie wordt ingegaan op de toepassing van
   dit gedragstherapeutisch werken bij de belangrijkste klachtgebieden: angst-, stemmings- en
   traumagerelateerde stoornissen.

   Belangrijke onderwerpen zijn:

   • Klassieke en operante conditionering
   • Het cognitieve model
   • Holistische theorie
   • Functie-en betekenisanalyses
   • Vormgeven en toepassen van cognitieve interventies en exposure (in vivo, interoceptief en imaginair)
   • Cognitief gedragstherapeutische technieken
   • Vaardigheden in het toepassen van cognitieve dagboeken
   • Uitdaagtechnieken en het opzetten en uitvoeren van gedragsexperimenten
   • Contra-conditioneren en zelfcontroletechnieken
   • Cognitief gedragstherapeutische behandeling van angststoornissen en depressie
   • Metacognitieve therapie en piekerexposure
   • Gebruik vragen- en registratielijsten
   • Hanteren therapeutische relatie
   • Afsluiten en terugvalpreventie

   Studiebelasting

   In het accreditatiereglement voor cgw’ers staat het volgende:

   Omvang en andere formele aspecten
   Een basiscursus bestaat uit 48 contacturen. Daarnaast moeten de cursisten zelfstandig literatuur lezen en huiswerkopdrachten uitvoeren. Elke cursist moet hier gemiddeld 52 uur aan besteden. De totale belasting van de cursus komt zo op 100 uur.

   Literatuur

   De literatuur ontvang je ca. 3 weken voor start van de opleiding. Mocht je dit eerder nodig hebben, neem dan contact op via info@fortaopleidingen.nl.

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   453487 VGCt VGCT- Cursus Gedragstherapeutisch Medewerker – contacturen 48 23/3/2022 22/3/2025
   453487 V&V RZ Scholing Consultatieve Psychiatrie 48 23/3/2022 22/3/2025
   492958 V&V RZ Scholing GGZ 48 10/2/2023 9/2/2024
   492958 V&V RZ Scholing SPV 48 10/2/2023 9/2/2024
   492958 VSR Scholing verpleegkundig specialisten 48 10/2/2023 9/2/2024
   492958 LV POH-GGZ Nascholing praktijkondersteuners 30
   492958
   Register Vaktherapie
   Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd 75 10/2/2023 9/2/2024
   417891 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Cliëntondersteuners 100 24/3/2021 23/3/2024
   417891 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 100 24/3/2021 23/3/2024
   417891 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 100 24/3/2021 23/3/2024
   417891 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker 100 24/3/2021 23/3/2024
   417891 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 100 24/3/2021 23/3/2024
   417891 Registerplein Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden 100 24/3/2021 23/3/2024

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   E.H.J.M. van Halen -

   E. Nieuwenhuis -

   J. Tulp -

   K. Vries -