Kies een locatie

  Kies een startdatum

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.050,00

   Accreditatie

   De Basiscursus EMDR is geaccrediteerd bij de VGCt, FGzPt, NIP eerstelijns, NVP en NVVP. De opleiding is erkend door de VEN.

   Duur

   4 bijeenkomsten

   Certificaat

   100% aanwezigheid bij de training

   Klassikaal

   26 contacturen

   Toetsing

   Praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   Je leert traumagerelateerde angstklachten van cliënten zo goed mogelijk te verminderen of weg te nemen. Opgestelde protocollen en richtlijnen dienen daarbij als uitgangspunt en worden tot maatwerk gemaakt in relatie met de cliënt. De Basiscursus EMDR van 26 uur is opgebouwd uit 4 bijeenkomsten.


   Doelgroep

   Om te kunnen deelnemen aan de Basiscursus EMDR dien je te voldoen aan de volgende toelatingseisen:

   1. Opleiding:

   Academische vooropleiding tot psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

   – BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties.
   – registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid).
   – registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG.
   – registratie als Seksuoloog NVVS.
   – registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist NVO of Postmaster Orthopedagoog/ Psycholoog SKJ, dan wel tenminste een jaar in opleiding tot een van deze registraties of ingeval van sprokkelroute voor SKJ registratie, minimaal 240 (50%) behaalde punten van de vereiste 480 voor de postmaster registratie SKJ.
   – of een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties.

   2. Werkervaring:

   Tenminste 16 uur per week werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg of een naar het oordeel van de opleidingscommissie daaraan gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg, doelgroep volwassenen (bij deelname aan training volwassen) of kinderen en jeugdigen (bij deelname training kind en jeugd).

   Inhoud

   De Basiscursus EMDR bestaat uit:

   • Theoretische inleidingen
   • Live- en videodemonstraties
   • Semi-plenaire oefeningen
   • Gesuperviseerde praktijkoefeningen

   De cursus is opgebouwd uit 4 bijeenkomsten, waarbij de volgende lestijden worden aangehouden:
   Bijeenkomst 1: 09:30 – 20:15 uur
   Bijeenkomst 2: 09:30 – 17:00 uur
   Bijeenkomst 3: 09:30 – 17:00 uur
   Bijeenkomst 4: 09:30 – 17:00 uur

   Literatuur

   De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (7e druk 2019). Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Pearson Assessment and Information B.V.: Amsterdam [ISBN 978 90 430 3647 4].

   Wij vragen van de deelnemers voor aanvang van de eerste bijeenkomst het boek te lezen.

   Accreditatie

   De Basiscursus EMDR is geaccrediteerd bij de VGCt, FGzPt, NIP eerstelijns, NVP en NVVP. De opleiding is erkend door de VEN.

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   Drs. Sjef Berendsen -

   Prof. dr. Ad de Jongh -