Kies een locatie

  Kies een startdatum

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 1.095,00

   Inclusief diner op lesdag 1 en lunches op lesdag 1 en 2

   Accreditatie

   De Basiscursus EMDR is geaccrediteerd bij de VGCt, FGzPt, NVP, NVVP en VSR. De opleiding is erkend door de VEN.

   Duur

   4 bijeenkomsten

   Certificaat

   100% aanwezigheid bij de training

   Klassikaal en online

   26 contacturen

   Toetsing

   Praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   Je leert traumagerelateerde angstklachten van cliënten zo goed mogelijk te verminderen of weg te nemen. Opgestelde protocollen en richtlijnen dienen daarbij als uitgangspunt en worden tot maatwerk gemaakt in relatie met de cliënt. De Basiscursus EMDR van 26 uur is opgebouwd uit 4 bijeenkomsten.


   Doelgroep en toelating

   Om te kunnen deelnemen aan de Basiscursus EMDR dien je te voldoen aan de volgende toelatingseisen:

   1. Opleiding:

   Universitaire masteropleiding tot psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, danwel opgeleid tot verpleegkundig specialist (MSc) met specialisatie GGZ in combinatie met artikel 14 BIG-registratie, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

   – BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties.
   – registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid).
   – registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG (mits vooropleiding academisch).
   – registratie als Seksuoloog NVVS.
   – registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist NVO of Postmaster Orthopedagoog/ Psycholoog SKJ, dan wel tenminste een jaar in opleiding tot een van deze registraties of ingeval van sprokkelroute voor SKJ registratie, minimaal 240 (50%) behaalde punten van de vereiste 480 voor de postmaster registratie SKJ.
   – of een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties.

   2. Werkervaring:

   Tenminste 16 uur per week werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg of een naar het oordeel van de opleidingscommissie daaraan gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg, doelgroep volwassenen (bij deelname aan training volwassen) of kinderen en jeugdigen (bij deelname training kind en jeugd).

   Let op: indien je niet voldoet aan de toelatingseisen kan de toegang tot de opleiding je worden ontzegd

   Inhoud

   De Basiscursus EMDR bestaat uit:

   • Theoretische inleidingen
   • Live- en videodemonstraties
   • Semi-plenaire oefeningen
   • Gesuperviseerde praktijkoefeningen

   De cursus is opgebouwd uit 4 bijeenkomsten, waarbij de volgende lestijden worden aangehouden:
   Bijeenkomst 1: 09:30 – 20:15 uur
   Bijeenkomst 2: 09:30 – 17:00 uur
   Bijeenkomst 3: 09:30 – 17:00 uur
   Bijeenkomst 4: 09:30 – 17:00 uur

   Literatuur

   De Jongh, A. & Ten Broeke, E. (7e druk 2019). Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Pearson Assessment and Information B.V.: Amsterdam [ISBN 978 90 430 3647 4].

   Wij vragen van de deelnemers voor aanvang van de eerste bijeenkomst het boek te lezen.

   Accreditatie

   Als u op deze link klikt, kunt u de specificatie van de accreditaties controleren in het register van uw beroepsvereniging 
   Nummer Vereniging Categorie Punten Geldig vanaf Geldig tot
   .
   499481 NVvP Nascholing psychiatrie 24 13/2/2023 12/2/2024
   474251 VSR Scholing verpleegkundig specialisten 26 10/10/2022 9/10/2023
   474251 VGCt VGCT- Nascholingscursus – contacturen 26 10/10/2022 9/10/2025
   474251 NVP Bij- en nascholing 28 10/10/2022 9/10/2023
   435924 FGzPt Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 27 4/10/2021 3/10/2024

   Accreditatie nodig bij een andere beroepsvereniging? Neem contact met ons op via: info@fortaopleidingen.nl

   Docenten

   Hieronder een overzicht van de docenten die deze opleiding geven.

   J Weijermans -