Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 25,00

   Accreditatie

   FGzPt (2 punten)

   Duur

   2 uur

   Certificaat

   2 uur aanwezigheid is verplicht

   Webinar

   Online, via ZOOM

   Toetsing

   Participatie middels het stellen van vragen en het voorleggen van casuïstiek. Kennistest bij afsluiting door stemmen op stellingen.


   Inhoud & Onderwerpen

   In dit webinar zal aandacht besteed worden aan de mens als interpersoonlijk wezen. Hierbij zal zowel de gewone hechting en ontwikkeling van de hechting aan bod komen als ook de pathologische vervormingen hierin en hoe verschillende psychotherapeutische tradities hier op inspelen.

   In dit webinar komen de volgende zaken aan bod:

   • hechting als primaire levensvoorwaarde bij mensen en hogere diersoorten;
   • verstoringen in de hechting; consequenties voor het huidige functioneren en klachten
   • maatschappelijke omstandigheden en onthechting
   • interpersoonlijke psychotherapie als ‘reparatie-interventie’  bij verstoringen in het actuele netwerk
   • herstelde verbinding en kwaliteit van leven

    

    


   Leerdoelen

   Na afloop van het webinar:

   • heeft de deelnemer algemene kennis over hechting en ontwikkeling van de hechting aan bod komen als ook de pathologische vervormingen hierin;
   • heeft de deelnemer een indruk van het belang van een interpersoonlijke kijk op ernstige psychopathologie en in het bijzonder op depressie;
   • heeft de deelnemer het beoordelen van psychopathologie in termen van hechting geleerd;
   • heeft de deelnemer kennis van interventies op verstoorde interactie met belangrijke anderen.

   Leervorm

   Webinar met college, live- en/of videodemonstraties en Q&A over interventies op verstoorde interactie met belangrijke anderen.

   Doelgroep

   Dit webinar is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, behandelaars en verwijzers (psychologen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, POH GGZ medewerkers).

   Literatuur

   Titel

   Uitgever

   Verbinding verbroken

   Johann Hari

   Nijgh & Ditmar, 2018

   Leerboek interpersoonlijke psychotherapie

   Blom, Peeters en Jonker

   Bohn, Stafleu, van Loghum, 2011