Nog geen locatie bekend

  Nog geen startdatum bekend

   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 0,00

   Gratis

   Accreditatie

   N.v.t.

   Duur

   1.5 uur

   Certificaat

   N.v.t.

   Webinar

   Online, via Zoom

   Toetsing

   N.v.t.


   Link naar webinar

   Kijk het webinar van 31 augustus terug via de volgende link:

   http://bit.ly/webinarbomenbos 


   Uitgangspunten

   Er zijn lange wachttijden in de zorg en de werkdruk is hoog. De GGZ ligt onder een vergrootglas. Mensen met complexe problematiek krijgen niet altijd de behandeling die zij nodig hebben, terwijl ze al langere tijd in zorg zijn. Hoe kunnen wij als hulpverlener juist bij complexe problematiek focus houden en voorkomen we onnodig lange behandeltrajecten? Hoe kunnen we meer werken met doelen in plaats van met diagnoses? En… hoe nemen we onze patiënt hierin mee? Kortom; hoe zie je door de bomen het bos?

   Laurian en Errez hebben hier een uitgesproken visie op en nemen je daar graag in mij tijdens dit webinar. Laat je inspireren!

    

   Onderwerpen die aan bod komen

   Waarom:

   • Het probleem (onderbehandeling/eindeloos steunen en structureren)

   Wat:

   • Complexe psychopathologie
   • Uitleg Kortdurend(er) en hulpvraaggericht behandelen

   Hoe:

   • Belang van taal
   • Verwachtingsmanagement
   • De therapeutische relatie
   • Stellen van doelen/samen keuze maken
   • Zingeving; bieden van hoop en richting

   Doel

   Het belang bespreken van het gefocust en of kortdurend(er) behandelen van complexe psychopathologie.

   Doelgroep

   Dit webinar is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de SGGZ en GB GGZ, behandelaars en verwijzers (psychologen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, POH GGZ medewerkers).

   Door wie

   Dhr. drs. Errez Bar werkt als GZ-psycholoog in zijn GBGGZ praktijk Progress in Arnhem en werkte voorheen in de tweede- en derdelijnszorg in de behandeling van angststoornissen. Hij geeft hiernaast inspirerende trainingen in het kortdurende behandelmodel aan behandelaren in de GGZ.

   Mw. drs. Laurian Hafkemeijer is Klinisch Psycholoog en onderzoeker bij het FACT van GGZ Delfland en heeft veel ervaring in het werken met complexe problematiek. Zij vindt het belangrijk om niet de diagnose, maar juist de mens centraal te stellen!

   Beiden zijn ook werkzaam als docent.