Kies een locatie

Rotterdam

  Kies een startdatum

  01-04-2022
   Let op: inschrijven via Internet Explorer (IE) geeft problemen, graag een andere browser gebruiken

   LESDAGEN

   Maand
   Dag

   Lestijden

   Reservedag(en)

   DOCENT

   PERIODE

   AANTAL DEELNEMERS

   Minimaal

   Maximaal

   Kosten € 3.400,00

   Inclusief koffie/thee en digitale reader, exclusief boeken en maaltijden

   Accreditatie

   Geaccrediteerd door de VGCt, FGzPt en de basiscursus Schematherapie bij Register Schematherapie.

   Duur

   Verdeeld over 16 lesdagen

   Certificaat

   Minimaal 90% aanwezig en afgerond met een goed

   Klassikaal

   Bestaat uit 100 contacturen

   Toetsing

   Presentaties, praktijkopdrachten en casuïstiek


   Uitgangspunten

   De vervolgopleiding cognitieve gedragstherapie bestaat uit 100 contacturen en omvat verschillende behandelvormen en -methoden. Deze opleiding vormt een fundamentele aanvulling en verdieping op de basismethoden en -technieken die zijn geleerd in de basisopleiding cognitieve gedragstherapie.


   Doel & Methode

   De basisbegrippen uit de cognitieve gedragstherapie leer je door het bestuderen van de theoretische achtergronden, interactieve bespreking van de leerstof en door oefeningen in de praktijk. Je maakt tijdens de bijeenkomsten op systematische wijze kennis met de methoden en interventies. Via modelling door docenten kun je in de praktijk de interventies en vaardigheden ervaren en leren. Je oefent vaardigheden onder meer in rollenspellen, waarbij je wisselend therapeut en cliënt speelt.

   Tijdens de praktische oefeningen staat het therapeutische proces en de therapeutische relatie centraal. Je hebt na afloop van de opleiding theoretische kennis van de verschillende therapieën en methoden en bent in staat om:

   • een indicatie te stellen en een afweging te maken wie in aanmerking komt voor de betreffende behandelvorm.
   • het therapeutisch proces en de therapeutische relatie in de behandeling als instrument te gebruiken.
   • de verschillende behandelvormen met bijbehorende technieken en interventies in de behandeling van cliënten toe te passen en uit te voeren.

   Doelgroep

   • Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: vgct.nl
   • Afgestudeerden in o.a. Sociale Wetenschappen of de Geneeskunde.
   • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.
   • Professionals die het gehele traject tot cognitief gedragstherapeut VGCt willen doorlopen.
   •  Heb je al een groep collega’s/vrienden verzameld? Wij kunnen deze cursus ook voor een gunstige prijs incompany regelen!

   Toelatingscriteria

   • Afgeronde wo-opleiding
   • CGt-basiscursus afgerond
   • Voldoet aan de werkervaringseis: per week minimaal 12 uur werken op ggz-gebied, waarvan minstens 6 uur aan cgt-behandelingen.

   Inhoud

   De opleiding behandelt de theorie en praktijk van cognitieve gedragstherapie ten aanzien van complexere problematiek. De rode draad van de opleiding is het flexibel hanteren van werkzaam gebleken interventies. Hierbij wordt rekening gehouden met de vragen, motivaties, sterke kanten en beperkingen van de cliënt. Er wordt verwacht dat je casuïstiek inbrengt en zelfstandig opdrachten uitvoert. Je leert de algemene competenties die zowel toegepast kunnen worden bij de uitvoering van protocollaire behandelingen als bij behandelingen op maat.

   Onze 100-urige CGt Vervolgopleiding bestaat onder andere uit de modules IBSR, persoonlijkheidsstoornissen en de basis schematherapie. Specifieke aandachtspunten zijn de technieken bij trauma gerelateerde stoornissen en recidiverende depressieve stoornissen, PTSS en Interventies bij PTSS (EMDR). Tevens is er aandacht voor de therapeutische relatie en de relatie met de partner en het gezin, ofwel Systeemtherapie. Tenslotte is er naast de basis schematherapie, ruimte voor de inleiding van de schematherapie bij persoonlijkheidspathologie.

   Vanuit onze visie op cliëntgericht werken staat de samenwerkingsrelatie tussen cursist en docent, dan wel behandelaar en cliënt, voorop. Hierin worden respectievelijk de cursist en cliënt bejegend als mondige deskundigen wat betreft hun eigen doelen en leven.

   Speerpunten tijdens de opleiding:

   • Zelfstandig leren.
   • Sterke koppeling van theorie en praktijk.
   • Docenten coachen, begeleiden, instrueren, stimuleren, modellen, demonstreren en confronteren zo nodig.
   • Flexibel hanteren van protocollen en cognitieve gedragstherapie op maat volgens processtappen.

   Vervolg Kind & Jeugd

   We bieden ook een vervolgopleiding aan die volledig gericht is op kind & jeugd. Deze vervolgopleiding is geaccrediteerd bij de VGCt en NIP/NVO.

   Accreditatie

   CGT vervolgopleiding (100 uur) is geaccrediteerd door de VGCt, FGzPt en de basiscursus Schematherapie (verweven in deze opleiding) bij Register Schematherapie.

   Docenten

   A.T.F. Cuijpers -

   D. Huzen -

   L.H.A. Keijsers -

   M.H. Lub -

   W. Meertens -

   A.C. van Houwelingen -